Power BI Desktop vám umožní přejít od dat k přehledům a akcím

Vytvářejte bohaté interaktivní sestavy s vizuálními analýzami, a to všechno zdarma.

Power BI Desktop

Připojení k datům, ať jsou kdekoli

Získejte přístup k datům ze stovek podporovaných místních i cloudových zdrojů, jako jsou Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB, Excel a SharePoint. Jejich aktuálnost zajistí automatizované přírůstkové aktualizace. Power BI Desktop vám umožní získávat podrobné a užitečné přehledy pro širokou škálu scénářů.

Příklad řídicího panelu výkonnosti prodeje

Snadná příprava a modelování vašich dat

Šetřete čas a usnadněte si přípravu dat pomocí nástrojů pro modelování dat. Samoobslužné prostředí Power Query, známé milionům uživatelů aplikace Excel, vám každý den ušetří hodiny času. Ingestujte, transformujte, integrujte a obohacujte data v Power BI.

Rozšířené analýzy se známým prostředím Office

Ponořte se do vašich dat hlouběji a najděte vzory, které vedou k přehledům, na jejichž základě můžete jednat, a které by vám jinak mohly uniknout. Můžete využít funkce, jako jsou rychlá měření, seskupování, prognózování a clustering. Poskytněte zkušeným uživatelům plnou kontrolu nad jejich modelem prostřednictvím výkonného jazyka vzorců DAX. Pokud znáte Office, budete se v prostředí Power BI cítit jako doma.

Prohloubení přehledů dat pomocí rozšířených analýz řízených AI

Prozkoumejte svá data, automaticky vyhledávejte vzory, pochopte, co data znamenají, a predikujte budoucí výsledky pro zajištění obchodního úspěchu. Nové možnosti AI, které se nejdřív objevily v Azure a teď jsou dostupné v Power BI, nevyžadují žádný kód a umožňují všem vašim uživatelům Power BI odhalovat skryté užitečné přehledy a zajišťovat lepší obchodní výsledky.

Vytvářejte interaktivní sestavy přizpůsobené vašemu podnikání

Interaktivní vizualizace dat vám umožní vytvářet působivé sestavy. Vyprávějte svůj příběh dat prostřednictvím plátna podporujícího přetahování a stovek moderních datových vizuálů od Microsoft a partnerů, nebo si vytvořte vlastní pomocí opensourcových vlastních vizuálů Power BI. Při návrhu sestavy můžete využít nástroje pro návrh motivů, formátování a rozložení.

Tvorba pro každého a kdekoli

Dostaňte vizuální analýzy k lidem, kteří je potřebují. Vytvářejte sestavy optimalizované pro mobilní zařízení, které se dají využívat na cestách. Využijte možnost publikovat z Power BI Desktopu do cloudu nebo místního prostředí. Vkládejte sestavy vytvořené v Power BI Desktopu do stávajících aplikací nebo na weby.

Publikování a sdílení sestav pomocí Power BI Pro

Distribuujte přehledy a přistupujte k nim odkudkoli kombinací Power BI Desktop a Power BI Pro. Spolupracujte s kolegy a vytvářejte sestavy a potom tyto sestavy publikujte a sdílejte kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení.

Microsoft SQL Server 2016 se službami R, Reporting Services, Power BI Desktop a Azure Machine Learning s Bránou pro správu dat nám dává výhodu v tom, že můžeme poskytovat rozšířené analýzy blíž k zákazníkům.

Prabal Acharyya

Generální ředitel, IoT, OSIsoft

Power BI můžeme rychle nasadit pro každého, kdo tuto technologii potřebuje. A ve srovnání s ostatními řešeními, která si za desktopovou licenci účtují víc než 1 000 USD, je Power BI Desktop zdarma.

Rashid Khan

Analytický ředitel, Fordham University

Novinky v Power BI Desktop

Seznamte se s nejnovějšími funkcemi a vylepšeními měsíční aktualizaci Power BI Desktopu.

Projděte si Power BI Desktop s využitím této úvodní příručky.

Zeptejte se na otázky komunity Power BI.

Sledujte živé webináře a webináře na vyžádání.

Vdechněte svým datům život prostřednictvím Power BI Desktop.

Stáhnout zdarma: Power B I Desktop