Ceny Power BI

Analýzy pro libovolnou organizaci

Power BI v bezplatném účtu Microsoft Fabric

 

Zdarma

Pomocí nástroje Power BI, který je součástí vašeho bezplatného účtu pro Microsoft Fabric Preview, můžete vytvářet bohaté interaktivní sestavy, díky kterým budete mít vizuální analýzu na dosah ruky.

 • Nevyžaduje se platební karta.
 • Pokud chcete sdílet sestavy, upgradujte na Power BI Pro nebo Power BI Premium.

Power BI Pro

Na uživatele

 

9,40 €

Na uživatele/měsíc

Poskytněte jednotlivým uživatelům licenci na moderní samoobslužnou analýzu, která umožňuje publikování sestav či řídicích panelů a prohlížení obsahu v rámci celé organizace.

 • Pro publikování a sdílení sestav je vyžadována licence Power BI Pro.
 • Power BI Pro je součástí Microsoft 365 E5.
 • Nyní lze zakoupit i pomocí platební karty.1

Power BI Premium

Na uživatele

 

18,70 €

Na uživatele za měsíc 2

Licence pro jednotlivé uživatele s přístupem k větším velikostem modelů, častějším aktualizacím, čtení/zápisu v protokolu XMLA, kanálu nasazení a dalším funkcím v podnikovém měřítku.

 • Zahrnuje všechny funkce dostupné v Power BI Pro.
 • Viz další funkce Power BI Premium.
 • Nyní lze zakoupit i pomocí platební karty.1

Power BI Premium podle kapacity (včetně Microsoft Fabric)

SKU Power BI Premium

od

4 675,60 €

Podle kapacity/měsíc

Udělte své organizaci licenci, která umožní spotřebitelům obsahu prohlížet zprávy a pracovat s nimi bez dalších placených licencí na uživatele.

 • Získejte přístup k ostatním úlohám řešení Microsoft Fabric prostřednictvím jednotného prostředí produktu a kapacity.
 • Zahrnuje všechny dostupné Power BI Premium na uživatele.
 • K publikování obsahu Power BI do Microsoft Fabric je vyžadována licence Power BI Pro.

Power BI Premium podle kapacity (včetně Microsoft Fabric)

SKU řešení Fabric

od

246 €

Podle kapacity/měsíc

Získejte licenci pro přístup k řešení Microsoft Fabric v rámci jednotného produktu, který využívá stejnou kapacitu a úložiště.

 • Zahrnuje všechny funkce dostupné v Power BI Premium na kapacitu (sdílení obsahu s uživateli bez licence na uživatele je k dispozici pouze ve Fabric SKU F64 a vyšších).
 • K publikování obsahu Power BI do Microsoft Fabric je vyžadována licence Power BI Pro.
 • Využívejte ceny s průběžnými platbami, které můžete dynamicky zvyšovat a snižovat, nebo dokonce i pozastavit bez závazku k využívání.

Výše uvedené ceny jsou pouze pro marketingové účely a nemusí odrážet skutečnou ceníkovou cenu v důsledku měnových, národních a regionálních proměnlivých faktorů. Vaše skutečná cena se ukáže na pokladně. Všechny nabídky podléhají limitům služby produktu. Další informace. Kontaktujte Zástupce Microsoftu a dozvíte se více o cenách a nabídkách pro podniky.

Akademické, státní správa a neziskové organizace ceny jsou k dispozici.

Power BI je k dispozici v Číně, kde je provozovatelem 21Vianet.

1 Předplatná Power BI Pro a Power BI Premium na uživatele jsou k dispozici pro samoobslužný nákup, stejně jako prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365. Nákup řešení Microsoft Fabric vyžaduje přístup k centru pro správu Microsoft 365. Další informace o dostupných možnostech zakoupení a licencování Power BI.

2 Pro uživatele licencemi Power BI Pro a Microsoft 365 E5 je k dispozici doplněk podle uživatele na měsíc za 10 USD pro přechod na vyšší edici Power BI Premium na uživatele. Další informace o nákupu Power BI Premium na uživatele.

Více způsobů používání Power BI

Microsoft 365 E5

Získejte přístup k řešení Power BI Pro prostřednictvím nabídky Microsoft 365 E5, která kombinuje nejlepší aplikace pro produktivitu ve své třídě s pokročilými funkcemi zabezpečení, dodržování předpisů, hlasovými a analytickými funkcemi.

Power BI Desktop

Pomocí bezplatné aplikace Power BI Desktop se můžete připojit k datům, modelovat je a vizualizovat pomocí snadno použitelného plátna s podporou přetahování a stovek intuitivních interaktivních vizualizací.

Power BI Mobile

Nativní mobilní aplikace BI pro Windows, iOS a Android vám umožní zabezpečeně přistupovat k živým řídicím panelům a sestavám Power BI a zobrazovat je na jakémkoli zařízení.

Power BI Embedded

Vytvářejte přehledy, řídicí panely a analytické nástroje pro zákazníky ve vlastních aplikacích tak, že řešení Power BI opatříte svou značkou. Snižte zdroje vývojářů automatizací monitorování, správy a nasazení analytiky.

Seznamte se s plány Power BI

Nadpis tabulky
Funkce 3 Power BI v bezplatném účtu Microsoft Fabric
Power BI Pro
Power BI Premium
na uživatele
Power BI Premium podle kapacity (včetně Microsoft Fabric)
Vytváření sestav pomocí Power BI Desktop4

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Publikování sestav za účelem sdílení a spolupráce  

Obsaženo

Obsaženo

 
Pokročilá AI, datové toky, datová tržiště a čtení/zápis z koncového bodu XMLA    

Obsaženo

Obsaženo

Všichni uživatelé mohou využívat obsah bez placené licence na uživatele5      

Obsaženo

Přístup ke všem úlohám Microsoft Fabric, včetně Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Real-Time Analytics a Data Activator      

Obsaženo

Limit velikosti paměti modelu6   1 GB 100 GB 400 GB
Obnovovací frekvence pro datové sady Power BI   8/den 48/den 48/den
Maximální úložiště (nativní úložiště Power BI)   10 GB/uživatel 100 TB Připravujeme
Šifrování a zabezpečení dat

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Nadpis tabulky
Power BI v bezplatném účtu Microsoft Fabric
Power BI Pro
Power BI Premium
na uživatele
Power BI Premium podle kapacity (včetně Microsoft Fabric)
Vytváření sestav pomocí Power BI Desktop4

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Publikování sestav za účelem sdílení a spolupráce
 

Obsaženo

Obsaženo

 
Pokročilá AI, datové toky, datová tržiště a čtení/zápis z koncového bodu XMLA
   

Obsaženo

Obsaženo

Všichni uživatelé mohou využívat obsah bez placené licence na uživatele5
     

Obsaženo

Přístup ke všem úlohám Microsoft Fabric, včetně Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Real-Time Analytics a Data Activator
     

Obsaženo

Limit velikosti paměti modelu6
  1 GB 100 GB 400 GB
Obnovovací frekvence pro datové sady Power BI
  8/den 48/den 48/den
Maximální úložiště (nativní úložiště Power BI)
  10 GB/uživatel 100 TB Připravujeme
Šifrování a zabezpečení dat

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

Obsaženo

3 Zástupce funkcí dostupných ve stavu obecné dostupnosti (GA) .

4 Power BI Desktop je prostředí pro zkoumání dat a tvorbu sestav pro Power BI a je k dispozici ke stažení zdarma.

5 Spotřeba sestav Power BI bez placených licencí na uživatele se vztahuje na SKU Microsoft Fabric F64 a vyšší.

6 Viz Power BI kapacita limit velikosti paměti modelu a SKU.

Více zdrojů Power BI

Přečíst dokumentaci k licencování

Prozkoumejte Power BI Desktop

Vyzkoušet Power BI zdarma

Stažení nástrojů a aplikací Power BI