Ceny Power BI

Analýzy pro libovolnou organizaci

Potřebujete samoobslužné funkce BI?

Zvolte Power BI Pro

 • Samoobslužné a moderní funkce BI v cloudu
 • Collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis
 • Plně spravované Microsoftem

Power BI Pro

$9.99

Monthly price per user

Potřebujete rozšířené analýzy, podporu velkých objemů dat a vytváření sestav v místním prostředí a v cloudu?

Přidejte Power BI Premium

 • Enterprise BI, analýzy velkých objemů dat, vytváření sestav v cloudu a v místním prostředí
 • Rozšířené řízení nasazování a správy
 • Vyhrazené cloudové výpočetní prostředky a prostředky úložiště
 • Allows any user to consume Power BI content

Power BI Premium

$4,995

Cena za vyhrazené cloudové výpočetní prostředky a prostředky úložiště za měsíc s ročním předplatným

Zvolte správnou možnost Power BI podle svých potřeb.

Vytváření obsahu

Využívejte bezplatný nástroj Power BI Desktop k vytváření sestav a k přípravě, modelování a vytváření vizualizací dat.

Publikování obsahu

Collaborate with colleagues, model data, author content, share dashboards, publish reports, and perform ad-hoc analysis with a Power BI Pro license.

Spotřeba obsahu

Prohlížejte si předem publikované řídicí panely a sestavy a pracujte s nimi, a to na základě licence Power BI Pro za uživatele nebo licence Power BI Premium pro databáze velkého rozsahu.

 

Porovnání funkcí Power BI

Determine which collaboration, publishing, and consumption option is best for your organization.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Rozdíly v licencování
Licencováno na uživatele
Licencováno na základě vyhrazených cloudových výpočetních prostředků a prostředků úložiště
Nasazení a správa
Místní generování sestav pomocí Serveru sestav Power BI
Prostředí pro zpracování výpočetními prostředky
Sdílené
Vyhrazené
Nasazení obsahu Power BI do několika oblastí
Přírůstková aktualizace dat
Publikování sestav pro sdílení
Rozsáhlá distribuce obsahu, která pro spotřebitele obsahu nevyžaduje licence Power BI Pro
Publikování a využití stránkovaných sestav v Power BI Pro všechny vydavatele obsahu se vyžaduje licence Power BI Pro.
Přidělení výpočetních prostředků
Monitorování výkonu vyhrazených výpočetních a paměťových prostředků
Maximum size of individual dataset
1 G
10 G
Maximální úložiště
10 G na uživatele
100 TB
Maximální počet automatických aktualizací za den
8
48
Nasazení, správa, dodržování předpisů a zabezpečení
Select a chosen home region datacenter for your data processing environment
Monitorování vytváření, využití a publikování obsahu s využitím uživatelských metrik
Šifrování a zabezpečení dat
Splnění požadavků oborových, globálních, místních a vládních certifikací
Dostupnost v národních cloudech Microsoftu
Data prep, modeling, and visualization creation Create content through Power BI Desktop, a free download to your PC
Modelování dat založené na AI s využitím služeb AutoML, Cognitive Services a Azure Machine Learning
Vytváření vizualizací dat, sestav a řídicích panelů
Příprava standardních a velkých objemů dat a ETL
Přístup ke knihovně vizuálů Power BI a sadě SDK vlastních vizuálů
Přístup k datovým konektorům pro cloudové a místní zdroje dat
Předem připravené vizualizace, motivy a možnosti přizpůsobení
Stránkované sestavy poskytují dokumenty s pevným rozložením pro tisk a archivaci
Analýza dat v Microsoft Excelu
Vložený obsah v jiných rozhraních, jako jsou Teams, SharePoint nebo jiné aplikace SaaS
Zobrazení a interakce s obsahem Power BI
Zobrazení a interakce s obsahem Power BI prostřednictvím mobilní aplikace Power BI pro iOS, Android a Windows
Zeptejte se na otázky týkající se dat, abyste získali okamžité odpovědi, a personalizujte definice, ať Power BI rozumí vašemu obchodnímu jazyku, včetně zkratek.
Přihlášení k odběru sestav pro získání oznámení o změnách

Prices shown may be slightly higher than actual list price. Currency may vary by country/region.

Prices shown are per month with annual subscription. Monthly subscriptions are also available. Pricing may vary.

Ceny v USA se zobrazují v USD pro komerční ERP v rámci programu Microsoft Online Subscription Program.

Jsou k dispozici ceny pro akademické a neziskové organizace a státní správu. Další informace

Další informace o multilicencích získáte od Microsoftu.

Licence Power BI Pro se vyžaduje:

 • K distribuci obsahu jiným uživatelům a ke sdílení a spolupráci na stejné úrovni.
 • K publikování obsahu v Power BI Premium.
 • Receive content from another user unless the user is associated with dedicated capacity in Power BI Premium.
 • K publikování obsahu na Server sestav Power BI.

Power BI je k dispozici v Číně, kde je provozovatelem 21Vianet. Další informace