Ceny Power BI

Analýzy pro libovolnou organizaci

Potřebujete samoobslužné funkce BI?

Vybrat Power BI Pro

 • Samoobslužné a moderní funkce BI v cloudu
 • Spolupráce, publikování, sdílení a ad hoc analýzy
 • Plně spravované Microsoftem

Power BI Pro

$9.99

Cena za uživatele za měsíc

Potřebujete rozšířené analýzy, podporu velkých objemů dat a vytváření sestav v místním prostředí a v cloudu?

Přidat Power BI Premium

 • Enterprise BI, analýzy velkých objemů dat, vytváření sestav v cloudu a v místním prostředí
 • Rozšířené řízení nasazování a správy
 • Vyhrazené cloudové výpočetní prostředky a prostředky úložiště
 • Umožňují libovolnému uživateli využívat obsah Power BI.

Power BI Premium

$4,995

Cena za vyhrazené cloudové výpočetní prostředky a prostředky úložiště za měsíc s ročním předplatným

Power BI Premium na uživatele je nyní k dispozici ve verzi Public Preview. V tomto oznámení se dozvíte více o této nové možnosti licencování a přístupu k verzi Preview.

Přečíst oznámení

Zvolte tu správnou možnost Power BI pro vaše potřeby

Vytváření obsahu

Využívejte bezplatný nástroj Power BI Desktop k vytváření sestav a k přípravě, modelování a vytváření vizualizací dat.

Publikování obsahu

Spolupracujte s kolegy, modelujte data, vytvářejte obsah, sdílejte řídicí panely, publikujte sestavy a provádějte ad hoc analýzy s licencí Power BI Pro.

Spotřeba obsahu

Prohlížejte si předem publikované řídicí panely a sestavy a pracujte s nimi, a to na základě licence Power BI Pro za uživatele nebo licence Power BI Premium pro databáze velkého rozsahu.

 

Porovnání funkcí Power BI

Určete, která možnost spolupráce, publikování a využití je pro vaši organizaci nejlepší.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Rozdíly v licencování
Licencováno na uživatele
Licencováno na základě vyhrazených cloudových výpočetních prostředků a prostředků úložiště
Nasazení a správa
Místní sestavy prostřednictvím serveru sestav Power BI
Prostředí pro zpracování výpočetními prostředky
Sdílené
Vyhrazené
Nasazení obsahu Power BI ve více oblastech
Přírůstková aktualizace dat
Publikování sestav pro sdílení
Rozsáhlá distribuce obsahu, která pro spotřebitele obsahu nevyžaduje licence Power BI Pro
Publikování a využití stránkovaných sestav v Power BI Pro všechny vydavatele obsahu se vyžaduje licence Power BI Pro
Přidělení výpočetních prostředků
Monitorování výkonu vyhrazených výpočetních a paměťových prostředků
Maximální velikost jednotlivých datových sad
1 G
10 G
Maximální úložiště
10 G na uživatele
100 TB
Maximální počet automatických aktualizací za den
8
48
Nasazení, správa, dodržování předpisů a zabezpečení
Volba datového centra domovské oblasti jako prostředí pro zpracování vašich dat
Monitorování vytváření, využití a publikování obsahu s využitím uživatelských metrik
Šifrování a zabezpečení dat
Splnění požadavků oborových, globálních, místních a vládních certifikací
Dostupnost v národních cloudech Microsoftu
Modelování dat založené na AI s využitím služeb AutoML, Cognitive Services a Azure Machine Learning
Vytváření vizualizací dat, sestav a řídicích panelů
Příprava standardních a velkých objemů dat a ETL
Přístup ke knihovně vizuálů Power BI a sadě SDK vlastních vizuálů
Přístup k datovým konektorům pro cloudové a místní zdroje dat
Předem připravené vizualizace, motivy a možnosti přizpůsobení
Stránkované sestavy poskytují dokumenty s pevným rozložením pro tisk a archivaci
Analýza dat v Microsoft Excel
Vložený obsah v jiných rozhraních, jako jsou Teams, SharePoint a jiné aplikace SaaS
Zobrazení a interakce s obsahem Power BI
Zobrazení a interakce s obsahem Power BI prostřednictvím mobilní aplikace Power BI pro iOS, Android a Windows
Zeptejte se na otázky týkající se dat, abyste získali okamžité odpovědi, a personalizujte definice, ať Power BI rozumí vašemu obchodnímu jazyku, včetně zkratek.
Přihlášení k odběru sestav pro získání oznámení o změnách

Zobrazené ceny mohou být o něco vyšší, než jsou aktuální ceníkové ceny. Měna se v jednotlivých zemích nebo oblastech může lišit.

Ceny jsou uvedené za uživatele za měsíc s ročním předplatným. Je k dispozici také měsíční předplatné. Ceny se mohou lišit.

Ceny v USA se zobrazují v USD pro komerční ERP v rámci programu Microsoft Online Subscription Program.

Jsou k dispozici ceny pro akademické a neziskové organizace a státní správu. Další informace.

Další informace o multilicencích získáte od Microsoftu.

Licence Power BI Pro se vyžaduje:

 • K distribuci obsahu jiným uživatelům a ke sdílení a spolupráci na stejné úrovni.
 • K publikování obsahu v Power BI Premium.
 • K příjmu obsahu od jiného uživatele mimo případů, kdy uživatel má přidruženou vyhrazenou kapacitu v Power BI Premium.
 • Publikování obsahu na server sestav Power BI.

Power BI je k dispozici v Číně, kde je provozovatelem 21Vianet. Další informace