Sjednocení samoobslužných a podnikových funkcí BI

Power BI Premium je nyní rychlejší a flexibilnější než kdykoli dříve. Nabízí rozšířenou samoobslužnou přípravu dat, která umožňuje všem uživatelům a organizacím zrychlit doručování přehledů a zjednodušit spolupráci.

ZAČNĚTE KONTAKTOVÁNÍM ODBORNÍKA 
Obrázek s domovskou obrazovkou Power BI

Zrychlení rozhodovacích procesů díky přístupnosti přehledů pro všechny

 • Upravte licencování Power BI Premium, aby vyhovovalo vašim obchodním potřebám - použijte ho jako samostatnou licenci pro rozšířené samoobslužné funkce BI nebo podle kapacity, aby mohl kdokoliv uvnitř nebo vně vaší organizace zobrazit obsah Power BI, včetně stránkovaných a interaktivních sestav.
 • Zvolte možnost nasazení, která je pro vaši organizaci nejvhodnější, s místním generováním sestav přes Server sestav Power BI, a svůj výběr zeměpisné oblasti pro cloudové nasazení.
 • Škálujte podle toho, jak rostou vaše potřeby, pomocí spravované cloudové infrastruktury, která minimalizuje prostoje a zajišťuje výkonnost úloh.
Obrázek se zdroji dat v Power BI

Odhalení potenciálu velkých objemů dat díky jejich samoobslužné přípravě

 • Požadovaná data můžete vyhledat s využitím předem připravených konektorů pro běžné služby, jako je Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Salesforce, Excel, a SharePoint.
 • Umožněte obchodním analytikům ingestovat, transformovat a obohacovat velké objemy dat prostřednictvím již známého prostředí Power Query, aniž by museli rozvíjet specializované dovednosti nebo se spoléhat na ostatní. Další informace.
 • Data stačí připravit jednou a pak je můžete opakovaně používat v různých modelech Power BI, abyste zvýšili efektivitu a přesnost.
 • Snadno zvládejte větší objemy dat a využijte výhod 10násobného zvýšení výkonu v naší nejnovější architektuře.
Obrázek s portálem pro správu Power BI

Zjednodušení správy dat a přístupu k nim

 • Získejte srozumitelné přehledy o svých faktorech a trendech využití kapacity pomocí transparentních metrik a zajistěte, aby vaše analýzy vždy měly špičkový výkon díky kapacitě automatického škálování.
 • Nasazování v libovolné oblasti včetně národních cloudů vám umožní splnit požadavky na rezidenci dat. Najděte pro uživatele nejlepší způsob, jak zobrazovat a spolupracovat napříč organizační certifikaci datových sad s využitím flexibilních typů sestav, distribučních formátů a možností vložení.
 • Jednotný nástroj BI, který zahrnuje centrální řízení, zabezpečení a správu všech uživatelů v rámci organizace i mimo ni, vám umožní omezit starosti s IT.
Využijte výhod samoobslužného BI a pokročilé analýzy v licenci vázané na uživatele

Využijte výhod samoobslužného BI a pokročilé analýzy v licenci vázané na uživatele

 • Získejte přístup k Premium způsobem, který funguje pro vaši firmu, nebo umožněte klíčových týmům používat další samoobslužné BI nástroje.
 • Sdílejte významné poznatky s velkým dopadem. Vytvořte kulturu řízenou daty v celé organizaci. Snadno sdílejte a spolupracujte na interaktivních vizualizacích dat pomocí Power BI Premium vázaného na uživatele pro samoobslužnou analytiku.
 • Povolte rozšířené úlohy, včetně stránkovaných sestav, funkcí umělé inteligence (například autoML, analýza dopadů, Azure Cognitive Services), datových toků, agregované optimalizace založená na využití, správy životního cyklu aplikace (ALM) a vylepšeného automatického obnovení stránky.
Další informace 
Obrázek plného produkčního kanálu Power BI

Zvýšení efektivity publikování a přesnosti obsahu BI

 • Jednoduchá vizuální upozornění v kanálech nasazení vám umožní rychle a bez obav přesouvat obsah z fáze vývoje a testování do produkčního prostředí.
 • Využijte možnost rychle nasazovat sestavy se zlepšenou konzistencí a výkonem, aniž byste k tomu potřebovali speciální nástroje nebo dovednosti DevOps.
 • Použití opakovatelně použitelných procesů správy obsahu a jejich přizpůsobení tak, aby odpovídaly potřebám vaší organizace, vám umožní ušetřit čas a zvýšit přesnost.
Koláž obrázků s různými částmi Power BI

Zobrazení obsahu Power BI Premium pomocí mobilní aplikace Power BI

 • Bezpečně přistupujte, zobrazujte a sdílejte živé řídicí panely a sestavy Power BI na jakémkoli zařízení s nativními mobilními aplikacemi Power BI pro iOS, Android a Windows.
 • Na jakékoli dotykové obrazovce můžete sestavy opatřit poznámkami a přitáhnout tak pozornost vašeho týmu na důležité přehledy.
 • Pokládejte dotazy na data a pomocí zeměpisné polohy filtrujte data v závislosti na tom, kde se právě nacházíte.
Další informace 

Zjistěte, jak zákazníci používají Power BI Premium

[Power BI] pomáhá lidem přesunout se od neměnných souborů PDF k interaktivním vizualizacím dat, které poskytují lepší přehledy a odpovědi, což vede k lepším obchodním výsledkům.

Anders Reinhardt, ředitel pro business intelligence v globální IT organizaci Coloplast

Jedna z největších výhod Power BI je skutečnost, že se jedná o nástroj, který zapadá do všech sfér odbornosti, od obchodního uživatele, přes odborníky na BI až po datové specialisty. Můžete vytvářet základní, ale i velmi pokročilá řešení.

Yash Nannoolal, Engineer at Nedbank

Porovnání celkových nákladů na vlastnictví pro řešení BI

Porovnání celkových nákladů na vlastnictví pro řešení BI

V této srovnávací studii od společnosti Frost & Sullivan se dozvíte, proč se platforma Power BI ukázala jako nejlevnější řešení BI napříč všemi testovanými velikostmi společností.

PŘEČÍST ZPRÁVU 

Sestavy z galerie příběhů dat

Analýza profilu LinkedIn

Analýza profilu LinkedIn

Globální akciové trhy v dobách epidemie COVID-19

Globální akciové trhy v dobách epidemie COVID-19

Analýza postoje zákazníků k hodnotám vodních cest pomocí MapBox a WordCloud

Analýza postoje zákazníků k hodnotám vodních cest pomocí MapBox a WordCloud