Proč jsou Power BI a Microsoft Azure lepší spolu

Udělejte ze svých dat konkurenční výhodu díky možnosti propojit, kombinovat a analyzovat celé datové portfolio s využitím kombinace Power BI a Azure.

Získejte maximální hodnotu ze svých dat

Zajistěte jednu verzi důvěryhodných dat, ze kterých můžete získávat přehledy v rámci celé organizace, a umožněte tak bezproblémovou spolupráci obchodních analytiků, odborníků na IT a datových specialistů.

Implementace vizualizací Power BI do aplikací Azure

Implementujte do svých aplikací Azure možnosti vizualizace a generování sestav Power BI a poskytujte přehledy všem, kteří je potřebují.

Analýzy petabajtů dat v Azure v Power BI

Využijte naplno možnost analyzovat celé datové portfolio v Azure, bez ohledu na velikost nebo typ dat, s využitím Power BI.

Možnost využít pokročilou umělou inteligenci kdekoli

Využijte v rámci Power BI pokročilé funkce strojového učení a umělé inteligence a podle potřeby se připojte k ještě většímu množství dat v Azure.

Prozkoumejte, jak spolupracuje Power BI s Azure

Analytika Azure Synapse

Propojte celou analytickou infrastrukturu s Power BI a rozvíjejte a spravujte ji v jediném rozhraní.

 • Provádějte ve svém moderním datovém skladu analýzy s využitím dotazování dat podle vlastních představ pomocí prostředků na vyžádání nebo zřízených prostředků.
 • Vyzkoušejte si neomezenou analytickou službu vytvořenou pro ingestování, přípravu, správu a předávání dat k okamžitému použití v oblasti strojového učení, umělé inteligence a Power BI.
 • Vytvářejte z pracovního prostoru Azure Synapse sémantické modely na podnikové úrovni s využitím integrace s Power BI Desktopem, který pomáhá definovat klíčové ukazatele výkonu a obchodní logiku a implementovat zabezpečení na základě rolí.
 • Vytvářejte sestavy Power BI přímo v pracovním prostoru Azure Synapse a zpřístupněte je obchodním uživatelům.

Power BI Embedded

Nabídněte ve svých podnikových aplikacích nebo aplikacích určených pro zákazníky špičkové analýzy Power BI.

 • Poskytujte ve svých aplikacích rychle a snadno sestavy, řídicí panely a analýzy určené pro zákazníky s využitím funkcí Power BI označených vlastní značkou.
 • Snižte pracovní vytížení vývojářů díky automatizaci monitorování, správy a nasazování analýz a zajistěte si úplnou kontrolu nad funkcemi Power BI a inteligentními analýzami.
 • Předem připravené, certifikované a na míru vytvořené vizuály umožňují zvolit nejlepší způsob vizualizace vašich dat.

Azure Analysis Services

Zkraťte dobu vytváření přehledů u složitých datových sad díky propojení Power BI s provozními daty v reálném čase.

 • Splňte požadavky svých obchodních uživatelů, držte krok s vaší firmou a sledujte chod vaší firmy s využitím propojení s podnikovými daty, i když se nacházejí v místním prostředí.
 • Zkombinujte data z několika zdrojů do jednoho důvěryhodného sémantického modelu BI, který je snadno pochopitelný a použitelný k zajištění jedné verze pravdivých informací.
 • Propojením tohoto modelu s Power BI můžete zajistit samoobsluhu a zjišťování dat díky zjednodušení zobrazení dat a jejich základní struktury.

Azure Databricks

Analyzujte rychle velké objemy dat s využitím Power BI a open source technologie Azure Databricks.

 • Integrovaný konektor Apache SparkTM umožňuje snadné připojení Power BI Desktop ke clusterům Azure Databricks.
 • Optimalizujte výkon a získejte analýzy téměř v reálném čase díky tomu, že přenecháte zpracování na službě Azure Databricks.
 • Získejte přehledy ze svých dat, využijte přístup k pokročilým funkcím automatizovaného strojového učení a vytvářejte řešení umělé inteligence.

Apache SparkTM je ochranná známka společnosti Apache Software Foundation.

Azure Cognitive Services

Analyzujte strukturovaná nebo nestrukturovaná data s využitím integrovaných funkcí Power BI využívajících umělou inteligenci a připojte se k ještě většímu množství dat v Azure.

 • Využijte v Power BI integrované možnosti analýzy mínění, extrakce klíčových frází, rozpoznávání jazyka a označování obrázků s využitím umělé inteligence.
 • Obohaťte svá data s využitím některého z nástrojů Azure Cognitive Services umožňujících používat vlastní algoritmy.
 • Získejte podrobné informace o zákaznících díky analýze velkých objemů nestrukturovaných dat, jako jsou online recenze.

Azure Data Lake Storage

Získejte rozsáhlé a flexibilní úložiště pro všechny druhy dat určených k analýze pomocí Power BI.

 • Ingestujte, zpracovávejte a analyzujte strukturovaná i nestrukturovaná data ve velkém měřítku s využitím služby Azure Data Lake Storage a Power BI.
 • Připojte se i k těm největším datovým sadám bez ohledu na to, kde se nacházejí, s využitím Common Data Service.
 • Využijte formáty Common Data Model, které umožňují vývojářům ve vaší organizaci udržovat sémantickou konzistenci napříč nasazeními a obchodními aplikacemi.

Azure Machine Learning Services

Vizualizujte pokročilé přehledy s využitím integrovaných možností strojového učení v Power BI.

 • Umožněte obchodním analytikům používat modely strojového učení vytvořené datovými specialisty přímo v Power BI.
 • Vizualizujte a vyvolávejte přehledy z těchto modelů ve vlastních sestavách, řídicích panelech a dalších analýzách a umožněte obchodním uživatelům rozhodovat se s jistotou.
 • Přehledy z modelů hostovaných ve službě Azure Machine Learning Services můžete myší přidat do Power BI.

Podívejte se, jak zákazníci využívají kombinaci Power BI a Azure

„Teď máme k dispozici jeden konsolidovaný zdroj pravdivých informací, který může využívat kdokoli, a můžeme dál automatizovat naše analýzy, abychom získali lepší přehled o komplikovaných datech.“

John Steele

General Manager, Business Technology and Systems, Komatsu Australia

„Díky integraci různých služeb Azure a Microsoftu do platformy Data Intelligence Hub můžeme zákazníkům umožnit provádět rozsáhlé zpracování dat přímo na naší platformě s využitím oblíbených nástrojů.“

Robert Neumann

Chief Executive Officer, Ultra Tendency

„Platforma Microsoft Azure nám pomáhá přetvářet a přehodnocovat náš byznys způsobem, který nám i našim fanouškům umožňuje dělat to, co bylo dříve nemožné.“

José Ángel Sánchez

CEO, Real Madrid C.F.

Zjednodušení přípravy a analýzy velkých dat pomocí Power B I

Naučte se, jak automatizovat přípravu a analýzu vašich největších datových sad, abyste efektivně poskytli přehled pro ty, kteří je potřebují, a to tím, že propojíte Power BI a Azure.

Prozkoumejte Power BI