Osoba pracující s tabletem

Přetvářejte data na činy ve všech odděleních

Získejte při rozhodování podrobnější informace z dat Dynamics 365 pomocí vizualizací řízených umělou inteligencí z Power BI integrovaného do podnikových aplikací.

Rozhodování v týmech na základě informací z Power BI a Dynamics 365

Připojení a rozšíření dat

Získejte holistický přehled o firmě propojením Power BI s daty Dynamics 365 téměř v reálném čase.

Objevte důležité poznatky

Prozkoumávejte přehledy založené na rolích a odděleních snadnou integrací vlastních řídicích panelů přímo do Dynamics 365.

Pusťte se do práce rychleji

Podívejte se na přehledy a vytvořte působivé sestavy pomocí předem připravených šablon a vizuálů pro Dynamics 365. Stačí jen pár kliknutí.

Spolehlivé sdílení

Distribuujte sestavy kdekoli a bezpečně – a zaveďte techniky řízení přístupu, abyste měli jistotu, že je budou moct sdílet, vkládat a kopírovat ti správní lidé.

Zřetelnost na všech odděleních

Logo Willis Towers Watson
„Urychlujeme růst tak, že vedeme spolehlivou společnost a používáme Dynamics 365 Sales a Power BI, s jejichž pomocí činíme ta správná rozhodnutí o řízení firmy.“

Luis Maurette, CRB Global Head of Sales and Client Management,
Willis Towers Watson

Logo Aflac
„Můžu sledovat věci, jako jsou trendy podle jednotlivých segmentů (velikost klienta, jeho složitost apod.) a metriky úspěšnosti, a školit zaměstnance, jak být úspěšnější.“

Percy Sturges, Sales Technology Consultant,
Aflac

Rozhodování podle dat

Objevte důležité poznatky pomocí inteligentních vizuálů.

Zjistěte, jak automaticky generovat vizuály pro stránku Dynamics 365.

Podívejte se na Azure Synapse Link for Dataverse a Power BI v praxi.

Osoba pracující na desktopovém počítači

Začínáme s Power BI

Osoba pracující na desktopovém počítači