Doplněk Power BI Publisher pro Excel se nenainstaloval správně.

Kvůli problému se nedokončil proces instalace doplňku Power BI Publisher pro Excel. Pokud chcete doplněk nainstalovat, stáhněte ho znovu a dvakrát klikněte na instalační soubor na svém pevném disku.