Web

Další informace
+35316852556
sean@cloudassist.co

CloudAssist

Our aim is to assist our clients to get the most of their investment in Office 365 by increasing their data dividends. As a Microsoft BI and Azure Circle partner, CloudAssist achieve these sustainable efficiency improvements by implement workflows using Business Process Automation solutions and collaboration sites using Microsoft Office 365 SharePoint online. By managing the data warehousing and architecture for accurate and insightful dashboards, we assist our clients to benefit from improved risk and performance management. These services include SharePoint Architecting, Design, Development and Implementation. (Intranet, Portal, Migration, Integration, workflows, Nintex workflows) • Microsoft Business Intelligence / Analytics Architect, Design and Deploy – includes SQL Analytics, Dashboards, DW, Data Cleansing, Self Service BI (SQL 2016, Power BI), Power Apps and Flow. Through our partnership with Docusign and Nintex, we deliver Business Process Automation using XRM integration with Office 365 including digital signatures to embed workflows and gain the efficiencies that are derived from the Power BI insights. Our philosophy regarding data dividends from Power BI is to first gain the insights and then implement the change.

Zobrazit další špičková řešení BI přizpůsobená pro vaši firmu

Chcete se stát partnerem Power BI?

Certifikovaní partneři jsou důležitou součástí týmu. Objevujte nové obchodní příležitosti, vytvářejte spojení a sdílejte schopnosti a zkušenosti vaší společnosti s uživateli Power BI po celém světě.

Další informace