DODATEK KE SMLOUVĚ MICROSOFT POWER BI SERVICE AGREEMENT

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PRO UŽIVATELSKOU ZKUŠEBNÍ VERZI

POKUD JSTE OPRÁVNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ SLUŽBY MICROSOFT POWER BI („SLUŽBA“) OBDRŽELI PŘÍMO OD SVÉ ORGANIZACE, TENTO DODATEK SE NA VÁS NEVZTAHUJE. ZÁSADY A PODMÍNKY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, VÁM SDĚLÍ VAŠE ORGANIZACE NEBO SPRÁVCE IT. POKUD JSTE SLUŽBU ZÍSKALI SAMI, TENTO DODATEK SE NA VÁS VZTAHUJE A DŮKLADNĚ SI PROSTUDUJTE PODMÍNKY NÍŽE.

Děkujeme, že jste si zvolili uživatelskou zkušební verzi („uživatelská zkušební verze“). Vaše používání uživatelské zkušební verze se řídí podmínkami a ustanoveními smlouvy Microsoft Power BI Service Agreement odkazované níže („smlouva“) a podmínkami a ustanoveními tohoto dodatku, které dohromady tvoří smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Veškeré zvýrazněné pojmy, které jsou použity v tomto dodatku, ale nejsou zde definovány, mají významy, které jim byly přiřazeny ve smlouvě. Přečtěte si celý dodatek včetně všech připojených podmínek, protože všechny její podmínky jsou důležité a tvoří tuto smlouvu, která se na vás vztahuje. Odkazované podmínky si můžete zobrazit vložením odkazu do okna prohlížeče. V případě nesouladu mezi podmínkami této smlouvy a tohoto dodatku se na vaše užívání uživatelské zkušební verze bude vztahovat tento dodatek.

PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY NEBO POUŽÍVÁNÍM UŽIVATELSKÉ ZKUŠEBNÍ VERZE SOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI, S PŘENOSEM URČITÝCH INFORMACÍ BĚHEM AKTIVACE UŽIVATELSKÉ ZKUŠEBNÍ VERZE A POUŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH FUNKCÍ UŽIVATELSKÉ ZKUŠEBNÍ VERZE. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE A NEBUDETE JE DODRŽOVAT, UŽIVATELSKOU ZKUŠEBNÍ VERZI NEPOUŽÍVEJTE.

 

1.       Uživatelská zkušební verze jako nespravovaná služba

1.1   Když se zaregistrujete ke službě bez administrátora, využíváte nespravovanou službu („nespravovaná služba“). Uživatelská zkušební verze vám, uživateli nespravované služby, umožňuje zakoupit si další odběry služby pro své účely („odběr“). Při nákupu takových dalších odběrů prohlašujete, že jednáte jako zástupce své organizace.

1.2   Berete na vědomí, že pokud kontrolu nad službou převezme správce, stanete se uživatelem spravované služby („spravovaná služba“) a váš přístup k uživatelské zkušební verzi (jako uživatele nespravované služby) může být správcem ukončen.

 

2.       Období uživatelské zkušební verze. Pojem „období“ označuje trvání vaší uživatelské zkušební verze, což je 30 dní. Společnost Microsoft může dle svého uvážení toto období obnovit nebo prodloužit.

 

3.       Pozastavení/ukončení. Uživatelskou zkušební verzi můžete kdykoli během příslušného období ukončit. Vaši uživatelskou zkušební verzi můžeme pozastavit, pokud: (1) je toto přiměřeně potřeba pro zamezení neoprávněnému přístupu k datům zákazníka, (2) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle této smlouvy nebo (3) nebudete dodržovat či porušíte podmínky smlouvy. Pokud nastane jedna nebo více takových situací, pozastavení se bude vztahovat na celou dobu, kdy taková podmínka trvá. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 90 dnů, můžeme vaši uživatelskou zkušební verzi ukončit a vymazat vaše data zákazníka bez doby uchování. Vaši uživatelskou zkušební verzi jsme oprávněni dále ukončit, pokud je vaše používání služby pozastaveno častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období.

 

4.       Úplná smlouva. Tento dodatek a podmínky smlouvy tvoří úplnou smlouvu ohledně uživatelské zkušební verze. Podmínky uvedené na odkazech v této smlouvě si můžete zobrazit zadáním adresy URL do adresního řádku prohlížeče a souhlasíte, že tak učiníte. Berete na vědomí, že používáním uživatelské zkušební verze přijímáte tento dodatek a odkazované podmínky. Odkazy obsahující podmínky závazné pro nás i pro vás jsou:

·         Prohlášení o ochraně osobních údajů: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Smlouva Microsoft Power BI Service Agreement: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service