Τι είναι η μοντελοποίηση δεδομένων;

Η μοντελοποίηση δεδομένων είναι η διαδικασία ανάλυσης και καθορισμού όλων των διαφορετικών δεδομένων που συλλέγει και παράγει η επιχείρησή σας, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των αποσπασμάτων δεδομένων. Οι έννοιες της μοντελοποίησης δεδομένων δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων όπως χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας και η ίδια η διαδικασία αποτελεί μια άσκηση κατανόησης και αποσαφήνισης των απαιτήσεων των δεδομένων σας.

Γιατί είναι σημαντική η μοντελοποίηση δεδομένων

Με τη μοντελοποίηση των δεδομένων σας, θα τεκμηριώσετε ποια δεδομένα έχετε, πώς τα χρησιμοποιείτε και ποιες είναι οι απαιτήσεις σας σχετικά με τη χρήση, την προστασία και τη διακυβέρνηση. Μέσω της μοντελοποίησης δεδομένων, ο οργανισμός σας:

  • Δημιουργεί μια δομή για συνεργασία μεταξύ της ομάδας IT σας και των επιχειρηματικών ομάδων σας.

  • Εκθέτει ευκαιρίες για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών καθορίζοντας τις ανάγκες και τις χρήσεις των δεδομένων.

  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για την πληροφορική και επεξεργάζεται επενδύσεις μέσω κατάλληλου προγραμματισμού εκ των προτέρων.

  • Μειώνει τα σφάλματα (και την περιττή εισαγωγή επιρρεπών σε σφάλματα δεδομένων), ενώ βελτιώνει την ακεραιότητα των δεδομένων.

  • Αυξάνει την ταχύτητα και την απόδοση της ανάκτησης δεδομένων και της ανάλυσης προγραμματίζοντας τις δυνατότητες και την ανάπτυξη.

  • Ορίζει και παρακολουθεί τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που προσαρμόζονται στους στόχους της επιχείρησής σας.

Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό που πετυχαίνετε με τη μοντελοποίηση δεδομένων, αλλά και το πώς το πετυχαίνετε. Η ίδια η διαδικασία προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Παραδείγματα μοντελοποίησης δεδομένων

Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η μοντελοποίηση δεδομένων και γιατί είναι σημαντική, ας δούμε τα τρεις διαφορετικές έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων ως παραδείγματα.

Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων καθορίζει τη συνολική δομή της επιχείρησης και των δεδομένων σας. Χρησιμοποιείται για την οργάνωση επιχειρηματικών εννοιών, όπως ορίζεται από τους επιχειρηματικούς φορείς σας και τους αρχιτέκτονες δεδομένων. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχετε δεδομένα πελατών, υπαλλήλων και προϊόντων και καθένα από αυτά τα πακέτα δεδομένων, γνωστά ως οντότητες, να έχει σχέσεις με άλλες οντότητες. Τόσο οι οντότητες όσο και οι σχέσεις οντοτήτων ορίζονται στο εννοιολογικό σας μοντέλο.

Λογική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα λογικό μοντέλο δεδομένων βασίζεται στο εννοιολογικό μοντέλο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεδομένων στα πλαίσια κάθε οντότητας και συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, ο Πελάτης Α αγοράζει το Προϊόν Β από τον Συνεργάτη πωλήσεων Γ. Αυτό είναι το τεχνικό μοντέλο των κανόνων και των δομών δεδομένων όπως ορίζεται από τους αρχιτέκτονες δεδομένων και τους αναλυτές επιχειρήσεων και θα σας βοηθήσει να λάβετε αποφάσεις σχετικά με το ποιο φυσικό μοντέλο απαιτείται βάσει των δεδομένων και των επιχειρηματικών αναγκών σας.

Φυσική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα μοντέλο φυσικών δεδομένων είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή του μοντέλου λογικών δεδομένων και δημιουργείται από διαχειριστές βάσης δεδομένων και προγραμματιστές. Έχει αναπτυχθεί για μια συγκεκριμένη τεχνολογία εργαλείων βάσης δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων και με συνδέσμους δεδομένων για την εξυπηρέτηση των δεδομένων σε όλα τα συστήματα της επιχείρησής σας στους χρήστες, σύμφωνα με τις ανάγκες. Αυτό είναι το «πράγμα» στο οποίο οδήγησαν τα άλλα μοντέλα - η εφαρμογή στην ουσία της περιουσίας δεδομένων σας.

Πώς η μοντελοποίηση δεδομένων επηρεάζει την ανάλυση

Η μοντελοποίηση δεδομένων και η ανάλυση δεδομένων συμβαδίζουν καθώς χρειάζεστε ένα ποιοτικό μοντέλο δεδομένων για να έχετε τα πιο επιδραστικά αναλυτικά στοιχεία για επιχειρηματική ευφυΐα που ενημερώνει τη λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία δημιουργίας μοντέλων δεδομένων είναι μια υποχρεωτική λειτουργία που κάνει κάθε επιχειρηματική μονάδα να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στους ολιστικούς επιχειρηματικούς στόχους. Επιπλέον, σταθερό μοντέλο δεδομένων σημαίνει βελτιστοποιημένη απόδοση ανάλυσης, ανεξάρτητα από το τρέχον ή το μελλοντικό μέγεθος και πολυπλοκότητα της περιουσίας δεδομένων σας.

Δεδομένου ότι έχουν καθοριστεί με σαφήνεια όλα τα δεδομένα σας, η ανάλυση των δεδομένων που χρειάζεστε ακριβώς, γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Καθώς έχετε ήδη δημιουργήσει τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών δεδομένων, είναι εύκολο να αναλύσετε και να δείτε τις επιπτώσεις καθώς αλλάζετε διαδικασίες, τιμές ή προσωπικό.

Πώς να επιλέξετε ένα εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων

Τα καλά νέα είναι ότι η ποιότητα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας θα περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία μοντελοποίησης δεδομένων που χρειάζεστε, πέρα από τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού που επιλέγετε για να δημιουργήσετε το φυσικό σας μοντέλο. Είστε, επομένως, ελεύθεροι να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας και την υπάρχουσα υποδομή. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις κατά την αξιολόγηση ενός εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για τη δυνατότητα μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων του.

Είναι το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων σας διαισθητικό;

Οι τεχνικοί που εφαρμόζουν το μοντέλο μπορεί να είναι σε θέση να χειριστούν οποιοδήποτε εργαλείο τους δώσετε. Οι υπεύθυνοι κατάρτισης επιχειρηματικών στρατηγικών και οι καθημερινοί χρήστες των αναλυτικών στοιχείων, ωστόσο, και η επιχείρησή σας στο σύνολό της, δεν θα χαίρουν της βέλτιστης δυνατής αξίας από το εργαλείο εάν δεν είναι εύκολο στη χρήση. Αναζητήστε μια διαισθητική, απλή εμπειρία χρήστη που βοηθά την ομάδα σας με ιστορίες δεδομένων και πίνακες εργαλείων δεδομένων.

Πώς αποδίδει το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων σας;

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η απόδοση, η ταχύτητα και η αποδοτικότητα, στοιχεία τα οποία μεταφράζονται σε ικανότητα διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς οι χρήστες σας εκτελούν αναλύσεις. Το καλύτερο προγραμματισμένο μοντέλο δεδομένων δεν είναι πραγματικά το καλύτερο εάν δεν μπορεί να αποδώσει κάτω από το άγχος των πραγματικών συνθηκών, οι οποίες όπως ελπίζουμε περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της επιχείρησης και την αύξηση του όγκου δεδομένων, την ανάκτηση και την ανάλυση.

Χρειάζεται συντήρηση το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων σας;

Εάν κάθε αλλαγή στο μοντέλο της επιχείρησής σας απαιτεί κουραστικές αλλαγές στο μοντέλο δεδομένων σας, η επιχείρησή σας δεν θα αξιοποιήσει στο έπακρο το μοντέλο ή τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία. Αναζητήστε ένα εργαλείο που διευκολύνει τη συντήρηση και τις ενημερώσεις, έτσι ώστε η επιχείρησή σας να μπορεί να ελίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, ενώ έχετε ακόμα πρόσβαση στα πιο ενημερωμένα δεδομένα.

Θα είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς είστε υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δεδομένα των πελατών σας. Για τη βιωσιμότητα, ωστόσο, της επιχείρησής σας απαιτείται προστασία όλων των δεδομένων σας ως πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Θα θελήσετε να βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία που επιλέγετε διαθέτουν ενσωματωμένα ισχυρά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων για την παροχή πρόσβασης σε όσους τα χρειάζονται και του αποκλεισμού εκείνων που δεν τα χρειάζονται.

Πώς να ξεκινήσετε με τη μοντελοποίηση δεδομένων

Όποιο εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων και αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι παρέχει υψηλές επιδόσεις, είναι διαισθητικό στη χρήση και είναι εύκολη η διατήρησή του, ώστε η επιχείρησή σας να έχει τα πλήρη οφέλη αυτής της ζωτικής σημασίας επιχειρηματικής άσκησης. Τώρα που έχετε κατανοήσει τη σημασία της μοντελοποίησης των δεδομένων και του τι μπορεί να κάνει για εσάς, είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Μάθετε πώς μπορεί το Microsoft Power BI, μια κορυφαία πρόταση επιχειρηματικής ευφυΐας και μοντελοποίησης δεδομένων, μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των δεδομένων σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ποιο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη μοντελοποίηση δεδομένων;

Ο πιο σημαντικός στόχος της μοντελοποίησης δεδομένων είναι η δημιουργία της βάσης για μια βάση δεδομένων που μπορεί να φορτώσει, να ανακτήσει και να αναλύσει γρήγορα μεγάλους όγκους δεδομένων. Μια αποτελεσματική έννοια μοντελοποίησης δεδομένων απαιτεί χαρτογράφηση επιχειρηματικών δεδομένων, σχέσεων μεταξύ δεδομένων και τρόπου χρήσης των δεδομένων.

Πόσο συχνά θα πρέπει να επανεκπαιδεύεται έναν μοντέλο δεδομένων;

Η συχνότητα με την οποία ένα μοντέλο δεδομένων πρέπει να επανεκπαιδεύεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και το πρόβλημα για τη λύση του οποίου συμβάλλει. Ένα μοντέλο μπορεί να χρειάζεται να επανεκπαιδεύεται καθημερινά, εβδομαδιαία ή πιο περιοδικά, όπως μηνιαία ή ετήσια, με βάση τη συχνότητα με την οποία αλλάζουν τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, αν οι επιδόσεις του μοντέλου έχουν μειωθεί, καθώς και με βάση άλλες παραμέτρους.

Τι σημαίνει η επικύρωση ενός μοντέλου δεδομένων;

Η διαδικασία επικύρωσης του μοντέλου δεδομένων επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο είναι σωστά δομημένο και μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων διευκολύνει τη διαδικασία επικύρωσης με αυτοματοποιημένα μηνύματα που προτρέπουν τους χρήστες να διορθώσουν σφάλματα, να βελτιστοποιήσουν τα ερωτήματα και να πραγματοποιήσουν άλλες αλλαγές.

Ποιες είναι οι βασικές έννοιες της μοντελοποίησης δεδομένων;

Οι έννοιες μοντελοποίησης βάσεων δεδομένων εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων, λογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και φυσική μοντελοποίηση δεδομένων. Από αφηρημένες έως και διακριτές, οι έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων δημιουργούν μια δομή προγράμματος για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων σε έναν οργανισμό.