Τι είναι η μοντελοποίηση δεδομένων;

Η μοντελοποίηση δεδομένων είναι η διαδικασία ανάλυσης και καθορισμού όλων των διαφορετικών τύπων δεδομένων που συλλέγει και παράγει η επιχείρησή σας, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των αποσπασμάτων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας κείμενο, σύμβολα και διαγράμματα, οι έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων καθώς συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας. Καθώς η επιχείρησή σας καθορίζει πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και πότε, η διαδικασία μοντελοποίησης δεδομένων γίνεται μια άσκηση κατανόησης και αποσαφήνισης των απαιτήσεων των δεδομένων σας.

Τα πλεονεκτήματα της μοντελοποίησης δεδομένων

Με τη μοντελοποίηση των δεδομένων σας, μπορείτε να τεκμηριώσετε ποιους τύπους δεδομένων έχετε, πώς τα χρησιμοποιείτε και τις απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων σχετικά με τη χρήση τους, την προστασία και τη διαχείριση. Τα πλεονεκτήματα της μοντελοποίησης δεδομένων περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία μια δομής για συνεργασία μεταξύ της ομάδας IT σας και των επιχειρηματικών ομάδων σας.

  • Αποκάλυψη ευκαιριών για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών καθορίζοντας τις ανάγκες και τις χρήσεις των δεδομένων.

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τις επενδύσεις σε πληροφορική και διεργασίες μέσω κατάλληλου προγραμματισμού.

  • Μείωση των σφαλμάτων (και της περιττής εισαγωγής επιρρεπών σε σφάλματα δεδομένων), ενώ υπάρχει βελτίωση της ακεραιότητας των δεδομένων.

  • Αύξηση της ταχύτητας και της απόδοσης της ανάκτησης δεδομένων και της ανάλυσης προγραμματίζοντας τις δυνατότητες και την ανάπτυξη.

  • Ορισμός και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιδόσεων που προσαρμόζονται στους στόχους της επιχείρησής σας.

δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης δεδομένων, αλλά και με τον τρόπο που λαμβάνετε αυτά τα αποτελέσματα.

Παραδείγματα έννοιας μοντελοποίησης δεδομένων

Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η μοντελοποίηση δεδομένων και γιατί είναι σημαντική, ας δούμε τις τρεις διαφορετικές έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων ως παραδείγματα.

Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων καθορίζει τη συνολική δομή της επιχείρησης και των δεδομένων σας. Χρησιμοποιείται για την οργάνωση επιχειρηματικών εννοιών, το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων ορίζεται από τους επιχειρηματικούς φορείς σας και τους αρχιτέκτονες δεδομένων. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχετε δεδομένα πελατών, υπαλλήλων και προϊόντων και κάθε πακέτο δεδομένων, γνωστά ως οντότητες, να έχει σχέσεις με άλλες οντότητες. Τόσο οι οντότητες όσο και οι σχέσεις οντοτήτων ορίζονται στο εννοιολογικό σας μοντέλο.

Λογική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα λογικό μοντέλο δεδομένων βασίζεται στο εννοιολογικό μοντέλο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεδομένων στα πλαίσια κάθε οντότητας και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, ο Πελάτης Α αγοράζει το Προϊόν Β από τον Συνεργάτη πωλήσεων Γ. Αυτό είναι το τεχνικό μοντέλο των κανόνων και των δομών δεδομένων όπως ορίζεται από τους αρχιτέκτονες δεδομένων και τους αναλυτές επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιο φυσικό μοντέλο απαιτείται βάσει των δεδομένων και των επιχειρηματικών αναγκών σας.

Φυσική μοντελοποίηση δεδομένων

Ένα μοντέλο φυσικών δεδομένων είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή του μοντέλου λογικών δεδομένων που δημιουργείται από διαχειριστές βάσης δεδομένων και προγραμματιστές. Έχει αναπτυχθεί για ένα συγκεκριμένο εργαλείο βάσης δεδομένων, τεχνολογία αποθήκευσης δεδομένων και με συνδέσμους δεδομένων για την εξυπηρέτηση των δεδομένων σε όλα τα συστήματα της επιχείρησής σας στους χρήστες, σύμφωνα με τις ανάγκες. Αυτό είναι το «πράγμα» στο οποίο οδήγησαν τα άλλα μοντέλα - η εφαρμογή στην ουσία της περιουσίας δεδομένων σας.

Πώς οι έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων επηρεάζουν την ανάλυση

Η μοντελοποίηση δεδομένων, η επιστήμη δεδομένων και η ανάλυση δεδομένων συμβαδίζουν —χρειάζεστε ένα ποιοτικό μοντέλο δεδομένων για να έχετε τα πιο επιδραστικά αναλυτικά στοιχεία για αποτελεσματική επιχειρηματική ευφυΐα που θα ενημερώνει τη λήψη αποφάσεων στο μέλλον. Η διαδικασία δημιουργίας μοντέλου δεδομένων υποχρεώνει κάθε επιχειρηματική μονάδα να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στους ολιστικούς επιχειρηματικούς στόχους της. Επιπλέον, σταθερό μοντέλο δεδομένων σημαίνει βελτιστοποιημένη απόδοση ανάλυσης, ανεξάρτητα από το τρέχον ή το μελλοντικό μέγεθος και πολυπλοκότητα της περιουσίας δεδομένων σας.

Δεδομένου ότι έχουν καθοριστεί με σαφήνεια όλα τα δεδομένα σας, η ανάλυση των δεδομένων που χρειάζεστε ακριβώς, γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Καθώς έχετε ήδη δημιουργήσει τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών δεδομένων, είναι εύκολο να αναλύσετε και να δείτε τις επιπτώσεις καθώς αλλάζετε διαδικασίες, τιμές ή προσωπικό.

Πώς να επιλέξετε ένα εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων

Τα καλά νέα είναι ότι η ποιότητα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας θα περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία μοντελοποίησης δεδομένων που χρειάζεστε, πέρα από τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού που επιλέγετε για να δημιουργήσετε το φυσικό σας μοντέλο. Είστε, επομένως, ελεύθεροι να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας και την υπάρχουσα υποδομή. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις κατά την αξιολόγηση ενός εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για τη δυνατότητα μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων του.

Είναι αυτό το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων διαισθητικό;

Η τεχνική ομάδα που εφαρμόζει το μοντέλο δεδομένων μπορεί να είναι σε θέση να χειριστεί οποιοδήποτε εργαλείο της δώσετε. Όμως, οι υπεύθυνοι κατάρτισης επιχειρηματικών στρατηγικών και οι καθημερινοί χρήστες των αναλυτικών στοιχείων —βασικά, η επιχείρησή σας στο σύνολό της— δεν θα χαίρουν της βέλτιστης δυνατής αξίας από το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων εάν δεν είναι εύκολο στη χρήση. Θα θελήσετε ένα εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων με μια διαισθητική, απλή εμπειρία χρήστη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σας με ιστορίες δεδομένων και πίνακες εργαλείων δεδομένων.

Πώς αποδίδει αυτό το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων;

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η απόδοση, η ταχύτητα και η αποδοτικότητα, στοιχεία τα οποία μεταφράζονται σε ικανότητα διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς οι χρήστες εκτελούν αναλύσεις. Το καλύτερο προγραμματισμένο μοντέλο δεδομένων δεν είναι πραγματικά το καλύτερο εάν δεν μπορεί να αποδώσει κάτω από το άγχος των πραγματικών συνθηκών, οι οποίες όπως ελπίζουμε περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της επιχείρησης και την αύξηση του όγκου δεδομένων, την ανάκτηση και την ανάλυση.

Χρειάζεται συντήρηση αυτό το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων;

Εάν κάθε αλλαγή στο μοντέλο της επιχείρησής σας απαιτεί κουραστικές αλλαγές στο μοντέλο δεδομένων σας, η επιχείρησή σας δεν θα αξιοποιήσει στο έπακρο το συγκεκριμένο μοντέλο ή τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία του. Αναζητήστε ένα εργαλείο που διευκολύνει τη συντήρηση και τις ενημερώσεις, έτσι ώστε η επιχείρησή σας να μπορεί να ελίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, ενώ έχετε ακόμα πρόσβαση στα πιο ενημερωμένα δεδομένα.

Θα είναι ασφαλή τα δεδομένα σας με αυτό το εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων;

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς είστε υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δεδομένα των πελατών σας. Για τη βιωσιμότητα, ωστόσο, της επιχείρησής σας απαιτείται προστασία όλων των δεδομένων σας ως πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία μοντελοποίησης δεδομένων που επιλέγετε διαθέτουν ενσωματωμένα ισχυρά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων για την παροχή πρόσβασης σε όσους τα χρειάζονται και του αποκλεισμού εκείνων που δεν τα χρειάζονται.

Ξεκινήστε με τη μοντελοποίηση δεδομένων

Όποιο εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων και αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι παρέχει υψηλές επιδόσεις, είναι διαισθητικό και εύκολο στη διατήρησή του, ώστε η επιχείρησή σας να έχει τα πλήρη οφέλη αυτής της ζωτικής σημασίας επιχειρηματικής άσκησης. Τώρα που έχετε κατανοήσει τη σημασία της μοντελοποίησης των δεδομένων και του τι μπορεί να κάνει για εσάς, είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Μάθετε πώς μπορεί το Microsoft Power BI, μια κορυφαία πρόταση επιχειρηματικής ευφυΐας και μοντελοποίησης δεδομένων, μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των δεδομένων σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ποιο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη μοντελοποίηση δεδομένων;

Ο πιο σημαντικός στόχος της μοντελοποίησης δεδομένων είναι η δημιουργία της βάσης για μια βάση δεδομένων που μπορεί να φορτώσει, να ανακτήσει και να αναλύσει γρήγορα μεγάλους όγκους δεδομένων. Μια αποτελεσματική έννοια μοντελοποίησης δεδομένων απαιτεί χαρτογράφηση επιχειρηματικών δεδομένων, σχέσεων μεταξύ δεδομένων και τρόπου χρήσης των δεδομένων.

Πόσο συχνά θα πρέπει να επανεκπαιδεύεται έναν μοντέλο δεδομένων;

Η συχνότητα με την οποία ένα μοντέλο δεδομένων πρέπει να επανεκπαιδεύεται διαφέρει μεταξύ του μοντέλου και του προβλήματος που επιλύει. Αυτό μπορεί να σημαίνει να επανεκπαιδεύεται καθημερινά, εβδομαδιαία ή πιο περιοδικά, όπως μηνιαία ή ετήσια, με βάση τη συχνότητα με την οποία αλλάζουν τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, αν οι επιδόσεις του μοντέλου έχουν μειωθεί, καθώς και με βάση άλλες παραμέτρους επιστήμης δεδομένων.

Τι σημαίνει η επικύρωση ενός μοντέλου δεδομένων;

Η επικύρωση του μοντέλου δεδομένων σημαίνει επιβεβαίωση ότι το μοντέλο είναι σωστά δομημένο και μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων διευκολύνει τη διαδικασία επικύρωσης με αυτοματοποιημένα μηνύματα που προτρέπουν τους χρήστες να διορθώσουν σφάλματα, να ταξινομήσουν τα ερωτήματα και να βελτιστοποιήσουν επιλογές αποθήκευσης για μείωση δεδομένων.

Ποιες είναι οι τρεις βασικές έννοιες της μοντελοποίησης δεδομένων;

Υπάρχουν τρεις έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων: Εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων, λογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και φυσική μοντελοποίηση δεδομένων. Από αφηρημένες έως και διακριτές, οι έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων δημιουργούν μια δομή προγράμματος για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων σε έναν οργανισμό.