การวิเคราะห์ธุรกิจในคลาวด์ที่คุณวางใจได้

ขณะนี้ Power BI พร้อมใช้งานสำหรับคลาวด์ระดับประเทศแยกกันสามระบบ ระบบคลาวด์เหล่านี้มีระดับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความโปร่งใสในระดับเดียวกันในฐานะเวอร์ชันส่วนกลางของ Power BI โดยมีการรวมกับโมเดลสำหรับกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ ที่เก็บข้อมูล การเข้าถึง และการควบคุม

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้ลูกค้าในภาครัฐสามารถใช้งานพร้อมกับ Power BI พร้อมกับมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติม

จีน

21Vianet ดำเนินงาน จัดเตรียม จัดการ และสนับสนุนการให้บริการ Power BI ในจีนโดยอิสระ

การสนับสนุน

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อร้องขอการสนับสนุน

ผู้ใช้สามารถงานกับผู้ดูแลระบบของตนเพื่อส่งตั๋วนี้ หรือเข้าไปที่ชุมชน Power BI

* ฟังก์ชันการเผยแพร่ไปยังเว็บไม่พร้อมใช้งานในเยอรมนี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม