บุคคลกำลังทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป

แดชบอร์ด KPI คืออะไร

แดชบอร์ด KPI คือเครื่องมือที่รวมแหล่งข้อมูลและแสดงผลป้อนกลับด้วยภาพ ซึ่งแสดงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณเทียบกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI)


ประโยชน์ของเครื่องมือ KPI ที่ครอบคลุม

แดชบอร์ด KPI ทำให้ผู้ใช้ได้รับ:

 • โซลูชันที่เร็วและง่ายในการติดตาม KPI และตัวชี้วัดทางธุรกิจอื่นๆ
 • มุมมองโดยรวมของข้อมูลซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของบริษัทได้ดีขึ้น
 • ปรับเปลี่ยน การแสดงภาพจากข้อมูล ได้ด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและสถานะ

หากคุณสร้างแดชบอร์ด KPI โดยใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่คุณใช้กำหนด KPI ของคุณ คุณจะมีสิ่งที่คุณต้องการใช้ในที่เดียวกัน เมื่อคุณแก้ไขนิยาม KPI แหล่งข้อมูล หรือเป้าหมาย การอัปเดตเหล่านี้จะเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในแดชบอร์ด ทำให้คุณประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น


KPI คืออะไร

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก คือค่าที่วัดได้ที่แสดงให้เห็นว่าคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด KPI ทำหน้าที่เหมือนดัชนีชี้วัดของบริษัทของคุณ เป็นวิธีการประเมินว่าคุณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่


เหตุใด KPI จึงมีความสำคัญ

การระบุและการติดตาม KPI ช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจของคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือว่าคุณควรเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและเงินลงทุนที่จำเป็นหรือไม่ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง KPI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยคุณ:

 • ติดตามสถานะทางการเงินของบริษัท
 • ประเมินความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 • ระบุปัญหาได้ล่วงหน้า
 • ปรับปรุงกลยุทธ์ได้ทันท่วงที
 • สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกทีม
 • ตัดสินใจได้ดีขึ้น เร็วกว่า

คุณจะเริ่มต้นระบุ KPI ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร เริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณร่วมกับทั้งบริษัทหรือแยกแต่ละแผนก

เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยคุณระบุว่า KPI ใดสำคัญต่อบริษัท การเลือก KPI ที่มีความสอดคล้องจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เหล่านี้ทั้งหมด และความสามารถในการวัดประสิทธิภาพการงานของคุณต่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น

จากนั้น ให้ระบุเป้าหมาย KPI ที่คุณพยายามบรรลุ และวิธีวัดผล โปรดทราบว่าเป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

คุยกับทีมของคุณและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดแบบเปิดเกี่ยวกับ KPI และเป้าหมาย เป้าหมายยากเกินไปหรือไม่ ง่ายเกินไปหรือไม่ เป้าหมายควรเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่หากเป้าหมายยากเกินไปหรือขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดที่ทีมคุณควบคุมไม่ได้ก็ควรจะแก้ไขเป้าหมายนั้นๆ นอกจากนี้ คุณยังต้องสำรวจกิจกรรมต่างๆ และยุทธวิธีของบริษัทที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย สุดท้าย ให้ใช้เวลาประเมินว่าปัจจุบันคุณอยู่ในจุดใด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น KPI ของคุณ


ทำความรู้จัก KPI ชนิดต่างๆ

การระบุว่า KPI แบบใดที่คุณควรติดตามผลจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความเข้าใจใน KPI ชนิดต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในการวัดความคืบหน้า

 • KPI เชิงปริมาณ จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่วัดได้ ซึ่งสามารถแสดงด้วยตัวเลข นึกถึงสถิติ เปอร์เซ็นต์ และสัญลักษณ์ดอลลาร์
 • KPI เชิงคุณภาพ เกี่ยวข้องกับการตีความโดยมนุษย์ และไม่สามารถวัดปริมาณด้วยตัวเลขได้ อาจจะเป็นความคิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์
 • KPI ผลที่เกิดขึ้น จะวัดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อคาดการณ์ความสำเร็จหรือความล้มเหลว อาจหมายถึงความสำเร็จในอดีตหรืออุปสรรคในอดีต
 • KPI ชี้นำ วัดประสิทธิภาพเพื่อคาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตและแนวโน้มระยะยาว ลองนึกถึงเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ

KPI ชนิดชี้นำและผลที่เกิดขึ้นมักใช้ร่วมกัน พร้อมกับชนิดปริมาณและเชิงคุณภาพ KPI ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

สำหรับ KPI แต่ละตัวที่คุณเลือกที่จะติดตามผล ให้กำหนดเจ้าของและตกลงความถี่ในการติดตาม ไม่ว่าคุณตัดสินใจที่จะติดตาม KPI ใด การใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือ KPI คือกุญแจหลักที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในการตั้งนิยาม KPI ได้ การกำหนดนิยาม KPI แต่ละตัวร่วมกัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลบริบทและแยกออกเป็นมุมมองเดียว คุณจะสามารถกำหนดการดำเนินการได้ถูกต้องและทันที


ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI

แดชบอร์ด KPI ที่มีประสิทธิภาพจะรวบรวม KPI ทั้งหมดที่คุณต้องการในการติดตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยสร้างการแสดงผลด้วยภาพของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปรียบเทียบกันในที่เดียวกัน สำรวจ ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI และพิจารณาดัชนีชี้วัดหลักที่สัมพันธ์กันที่คุณต้องการติดตาม:

ประสิทธิภาพของการตลาด

 • ประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด
 • เวลาเฉลี่ยของในแต่ละหน้า
 • อัตราการแปลง
 • คะแนนลูกค้าเป้าหมายเฉลี่ย
 • อัตราส่วนลูกค้าเป้าหมายของการเยี่ยมชมเว็บไซต์

การบริการลูกค้า

 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
 • ต้นทุนต่อการโทร
 • เวลาในการตอบสนองครั้งแรก
 • อัตราการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้า
 • เวลาแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ย

สถานะทางการเงิน

 • กำไรขาดทุน
 • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
 • กระแสเงินสดในการดำเนินงาน
 • อัตราของการเผาเงินทุน
 • ค่าใช้จ่ายผู้จัดจำหน่าย

ประสิทธิภาพไอที

 • เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม
 • การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์
 • IT ROI
 • จำนวนตั๋วที่ยังไม่ได้แก้ไขต่อพนักงานหนึ่งคน
 • โครงการที่สำเร็จภายในงบประมาณ

การรายงาน KPI

รายงาน KPI จะนําเสนอข้อมูลแดชบอร์ด KPI ในอีกระดับ แดชบอร์ดนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้น

รายงาน KPI ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกทีมระบุแนวโน้มหรือจุดคอขวดในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น หัวข้อการรายงานอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลเชิงลึกของการดำเนินงานของบริษัทแต่ละวัน
 • สถานะทางการเงินของบริษัทเทียบกับ KPI เป้าหมาย
 • แนวโน้มหรือรูปแบบที่โดดเด่นที่นําเสนอโดยข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

หากต้องการสร้างรายงาน KPI ขั้นแรกคุณต้องระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรายงานก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงความคืบหน้าของรายได้เป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KPI ทั้งหมดที่อยู่ในรายงานของคุณเชื่อมโยงกับรูปแบบกลาง

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงาน KPI ได้แก่:

 • สำรวจเทมเพลตรายงาน KPI ที่อาจรวมอยู่ในเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม KPI ของคุณแล้ว
 • การตั้งค่าอัตราความถี่ในการรายงาน
 • กำหนดว่ารายงานของคุณจะเป็นรายงานแบบคงที่หรือโต้ตอบ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกมากขึ้น
 • นำเสนอเฉพาะ KPI ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อไม่ให้รายงานมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะ KPI ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการรายงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรายงานของคุณชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้งานได้โดยผู้รับสารเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ KPI

เพื่อช่วยคุณในการใช้ KPI ให้เกิดประโยชน์สูงให้สำเร็จ เราได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้

การกำหนด KPI:

 • เลือก KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะของคุณเท่านั้น หากวัตถุประสงค์ของคุณไม่ชัดเจน การจับคู่ KPI กับวัตถุประสงค์เหล่านั้นอาจจะไม่ชัดเจน
 • ใช้ KPI ที่แตกต่างกันในเป้าหมายเดียวกันหากแต่ละแผนกมีเป้าหมายเดียวกัน เช่น แผนกการตลาดจะมี KPI แตกต่างจากทีมขาย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ว่า KPI ใดที่คุณเลือก จะมีทีมหลักที่รับผิดชอบในการนิยามของ KPI เหล่านั้น

การติดตามผล KPI:

 • สำรวจแดชบอร์ด แผนภูมิการแสดงภาพ และเทมเพลตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม KPI ของคุณเพื่อเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมข้อมูลเริ่มต้นเพื่อการเปรียบเทียบ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณแสดงประสิทธิภาพและความคืบหน้าของบริษัทที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง
 • ระบุความถี่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับ KPI ควรติดตามผลแดชบอร์ด KPI รายวันหรือรายสัปดาห์ การดำเนินการจะเกิดขึ้นหลังจากรายงานหรือผู้เกี่ยวข้องและ/หรือสมาชิกทีมมีสิทธิในการปรับปรุงยุทธวิธีระหว่างทางหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าคุณมีการปกป้องข้อมูลแบบครบวงจรที่เรียบง่ายสำหรับ แดชบอร์ดข้อมูล พร้อมมาตรการควบคุมสำหรับการแชร์ภายนอกองค์กร

ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับ KPI

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับ KPI:

 1. การเลือก KPI ที่ไม่สำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าการติดตามผลดัชนีชี้วัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องดี แต่ดัชนีชี้วัดทุกตัวไม่จำเป็นต้องติดตามสถานะ KPI
 2. ปรับใช้ KPI ที่กำหนดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ทำงานร่วมกับทีมงานของคุณในการกำหนด KPI ที่มีรายละเอียดเฉพาะและวิธีการวัดผล หากคุณไม่ทราบ คุณจะพบปัญหาในการไปให้ถึงเป้าหมาย
 3. การตั้งเป้าหมาย KPI ที่ยากหรือทำไม่ได้จริง ควรตั้งค่าเป้าหมายที่ทำได้จริงตามข้อมูลในอดีต ทรัพยากร และยุทธวิธีปัจจุบัน ควรโฟกัสที่กรอบเวลาเฉพาะหรือตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
 4. การติดตาม KPI ที่ไม่มีเจ้าของ ความเป็นเจ้าของคือสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพื่อผลลัพธ์เท่านั้นแต่เพื่อกระบวนการด้วย KPI แต่ละตัวควรมีเจ้าของรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายงาน วิเคราะห์ และดำเนินการ
 5. ไม่ปฏิบัติตาม KPI ไม่ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย KPI เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยคุณให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ดังนั้น อย่าติดตามเพราะต้องติดตามผลเท่านั้น ควรดำเนินการตามเป้าหมายด้วย

ทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาด้วย Microsoft Power BI

ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการแสดงภาพจากข้อมูลแบบโต้ตอบที่ดึงดูดความสนใจที่ปรับให้เหมาะกับองค์กรและอุตสาหกรรมของคุณ