บุคคลกำลังทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป

แดชบอร์ด KPI คืออะไร

แดชบอร์ด KPI คือเครื่องมือที่รวมแหล่งข้อมูลและแสดงผลป้อนกลับด้วยภาพ ซึ่งแสดงประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณเทียบกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เครื่องมือนี้มอบประโยชนให้กับผู้ใช้ดังนี้:

• โซลูชันที่เร็วและง่ายในการติดตาม KPI และตัวชี้วัดทางธุรกิจอื่นๆ

• มุมมองโดยรวมของข้อมูลซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของบริษัทได้ดีขึ้น

• ปรับเปลี่ยน การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล  ได้ด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและสถานะ

ประโยชน์ของเครื่องมือ KPI ที่ครอบคลุม

หากคุณสร้างแดชบอร์ด KPI โดยใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่คุณใช้กำหนด KPI ของคุณ คุณจะมีสิ่งที่คุณต้องการใช้ในที่เดียวกัน เมื่อคุณแก้ไขนิยาม KPI แหล่งข้อมูล หรือเป้าหมาย การอัปเดตเหล่านี้จะเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในแดชบอร์ด ทำให้คุณประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น

KPI คืออะไร

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก คือค่าที่วัดได้ที่แสดงให้เห็นว่าคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด KPI ทำหน้าที่เหมือนดัชนีชี้วัดของบริษัทของคุณ เป็นวิธีการประเมินว่าคุณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่

เหตุใด KPI จึงมีความสำคัญ

การระบุและการติดตาม KPI ช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจของคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือว่าคุณควรเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและเงินลงทุนที่จำเป็นหรือไม่ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง KPI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยคุณ:

 • ติดตามสถานะทางการเงินของบริษัท

 • ประเมินความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

 • ระบุปัญหาได้ล่วงหน้า

 • ปรับปรุงกลยุทธ์ได้ทันท่วงที

 • สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกทีมงาน

 • ตัดสินใจได้ดีขึ้น เร็วกว่า

คุณจะเริ่มต้นระบุ KPI ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร เริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณร่วมกับทั้งบริษัทหรือแยกแต่ละแผนก

เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยคุณระบุว่า KPI ใดสำคัญต่อบริษัท การเลือก KPI ที่มีความสอดคล้องจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เหล่านี้ทั้งหมด และความสามารถในการวัดประสิทธิภาพการงานของคุณต่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น

จากนั้น ให้ระบุเป้าหมาย KPI ที่คุณพยายามบรรลุ และวิธีวัดผล โปรดทราบว่าเป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

คุยกับทีมงานของคุณและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดแบบเปิดเกี่ยวกับ KPI และเป้าหมาย เป้าหมายยากเกินไปหรือไม่ ง่ายเกินไปหรือไม่ เป้าหมายควรเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่หากเป้าหมายยากเกินไปหรือขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดที่ทีมคุณควบคุมไม่ได้ก็ควรจะแก้ไขเป้าหมายนั้นๆ นอกจากนี้ คุณยังต้องสำรวจกิจกรรมต่างๆ และยุทธวิธีของบริษัทที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย สุดท้าย ให้ใช้เวลาประเมินว่าปัจจุบันคุณอยู่ในจุดใด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น KPI ของคุณ

ทำความรู้จัก KPI ชนิดต่างๆ

การระบุว่า KPI แบบใดที่คุณควรติดตามผลจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความเข้าใจใน KPI ชนิดต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในการวัดความคืบหน้า

 • KPI เชิงปริมาณ จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่วัดได้ ซึ่งสามารถแสดงด้วยตัวเลข นึกถึงสถิติ เปอร์เซ็นต์ และสัญลักษณ์ดอลลาร์

 • KPI เชิงคุณภาพ เกี่ยวข้องกับการตีความโดยมนุษย์ และไม่สามารถวัดปริมาณด้วยตัวเลขได้ อาจจะเป็นความคิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์

 • KPI ผลที่เกิดขึ้น จะวัดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อคาดการณ์ความสำเร็จหรือความล้มเหลว อาจหมายถึงความสำเร็จในอดีตหรืออุปสรรคในอดีต

 • KPI ชี้นำ วัดประสิทธิภาพเพื่อคาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตและแนวโน้มระยะยาว ลองนึกถึงเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ

KPI ชนิดชี้นำและผลที่เกิดขึ้นมักใช้ร่วมกัน พร้อมกับชนิดปริมาณและเชิงคุณภาพ KPI ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

สำหรับ KPI แต่ละตัวที่คุณเลือกที่จะติดตามผล ให้กำหนดเจ้าของและตกลงความถี่ในการติดตาม ไม่ว่าคุณตัดสินใจที่จะติดตาม KPI ใด การใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือ KPI คือกุญแจหลักที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในการตั้งนิยาม KPI ได้ การกำหนดนิยาม KPI แต่ละตัวร่วมกัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลบริบทและแยกออกเป็นมุมมองเดียว คุณจะสามารถกำหนดการดำเนินการได้ถูกต้องและทันที

ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI

แดชบอร์ด KPI ที่มีประสิทธิภาพจะรวบรวม KPI ทั้งหมดที่คุณต้องการในการติดตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยสร้างการแสดงผลด้วยภาพของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปรียบเทียบกันในที่เดียวกัน สำรวจ ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI  และพิจารณาดัชนีชี้วัดหลักที่สัมพันธ์กันที่คุณต้องการติดตาม:

ประสิทธิภาพของการตลาด

 • ประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด
 • เวลาเฉลี่ยของในแต่ละหน้า
 • อัตราการแปลง
 • คะแนนลูกค้าเป้าหมายเฉลี่ย
 • อัตราส่วนลูกค้าเป้าหมายของการเยี่ยมชมเว็บไซต์

การบริการลูกค้า

 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
 • ต้นทุนต่อการโทร
 • เวลาในการตอบสนองครั้งแรก
 • อัตราการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้า
 • เวลาแก้ไขปัญหาโดยเฉลี่ย

สถานะทางการเงิน

 • กำไรขาดทุน
 • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
 • กระแสเงินสดในการดำเนินงาน
 • อัตราของการเผาเงินทุน
 • ค่าใช้จ่ายผู้จัดจำหน่าย

ประสิทธิภาพไอที

 • เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม
 • การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์
 • IT ROI
 • จำนวนตั๋วที่ยังไม่ได้แก้ไขต่อพนักงานหนึ่งคน
 • โครงการที่สำเร็จภายในงบประมาณ

การรายงาน KPI

รายงาน KPI จะนําเสนอข้อมูลแดชบอร์ด KPI ในอีกระดับ แดชบอร์ดนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้น

รายงาน KPI ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกทีมระบุแนวโน้มหรือจุดคอขวดในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น หัวข้อการรายงานอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลเชิงลึกของการดำเนินงานของบริษัทแต่ละวัน

 • สถานะทางการเงินของบริษัทเทียบกับ KPI เป้าหมาย

 • แนวโน้มหรือรูปแบบที่โดดเด่นที่นําเสนอโดยข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

หากต้องการสร้างรายงาน KPI ขั้นแรกคุณต้องระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรายงานก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงความคืบหน้าของรายได้เป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KPI ทั้งหมดที่อยู่ในรายงานของคุณเชื่อมโยงกับรูปแบบกลาง

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงาน KPI ได้แก่:

 • สำรวจเทมเพลตรายงาน KPI ที่อาจรวมอยู่ในเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม KPI ของคุณแล้ว

 • การตั้งค่าอัตราความถี่ในการรายงาน

 • กำหนดว่ารายงานของคุณจะเป็นรายงานแบบคงที่หรือโต้ตอบ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกมากขึ้น

 • นำเสนอเฉพาะ KPI ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อไม่ให้รายงานมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะ KPI ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการรายงาน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรายงานของคุณชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้งานได้โดยผู้รับสารเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ KPI

เพื่อช่วยคุณในการใช้ KPI ให้เกิดประโยชน์สูงให้สำเร็จ เราได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้

การกำหนด KPI:

 • เลือก KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะของคุณเท่านั้น หากวัตถุประสงค์ของคุณไม่ชัดเจน การจับคู่ KPI กับวัตถุประสงค์เหล่านั้นอาจจะไม่ชัดเจน
 • ใช้ KPI ที่แตกต่างกันในเป้าหมายเดียวกันหากแต่ละแผนกมีเป้าหมายเดียวกัน เช่น แผนกการตลาดจะมี KPI แตกต่างจากทีมขาย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ว่า KPI ใดที่คุณเลือก จะมีทีมหลักที่รับผิดชอบในการนิยามของ KPI เหล่านั้น

การติดตามผล KPI:

 • สำรวจแดชบอร์ด แผนภูมิการแสดงภาพ และเทมเพลตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม KPI ของคุณเพื่อเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมข้อมูลเริ่มต้นเพื่อการเปรียบเทียบ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณแสดงประสิทธิภาพและความคืบหน้าของบริษัทที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง
 • ระบุความถี่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับ KPI ควรติดตามผลแดชบอร์ด KPI รายวันหรือรายสัปดาห์ การดำเนินการจะเกิดขึ้นหลังจากรายงานหรือผู้เกี่ยวข้องและ/หรือสมาชิกทีมมีสิทธิในการปรับปรุงยุทธวิธีระหว่างทางหรือไม่

ข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับ KPI

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับ KPI:

1. การเลือก KPI ที่ไม่สำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าการติดตามผลดัชนีชี้วัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องดี แต่ดัชนีชี้วัดทุกตัวไม่จำเป็นต้องติดตามสถานะ KPI

2. ปรับใช้ KPI ที่กำหนดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ทำงานร่วมกับทีมงานของคุณในการกำหนด KPI ที่มีรายละเอียดเฉพาะและวิธีการวัดผล หากคุณไม่ทราบ คุณจะพบปัญหาในการไปให้ถึงเป้าหมาย

3. การตั้งเป้าหมาย KPI ที่ยากหรือทำไม่ได้จริง ควรตั้งค่าเป้าหมายที่ทำได้จริงตามข้อมูลในอดีต ทรัพยากร และยุทธวิธีปัจจุบัน ควรโฟกัสที่กรอบเวลาเฉพาะหรือตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

4. การติดตาม KPI ที่ไม่มีเจ้าของ ความเป็นเจ้าของคือสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพื่อผลลัพธ์เท่านั้นแต่เพื่อกระบวนการด้วย KPI แต่ละตัวควรมีเจ้าของรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายงาน วิเคราะห์ และดำเนินการ

5. ไม่ปฏิบัติตาม KPI ไม่ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย KPI เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยคุณให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ดังนั้น อย่าติดตามเพราะต้องติดตามผลเท่านั้น ควรดำเนินการตามเป้าหมายด้วย

สร้างแดชบอร์ด KPI ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

เมื่อเลือกโซลูชันแดชบอร์ด KPI ควรมองหา แดชบอร์ดข้อมูล ที่ใช้งานง่ายและมีการป้องกันข้อมูลทุกขั้นตอน พร้อมด้วยตัวควบคุมที่สามารถแชร์ภายนอกองค์กรได้ ด้วยวิธีนี้ แดชบอร์ด KPI และการรายงาน KPI ของคุณจะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลภายในตามพารามิเตอร์ที่คุณตั้งค่าไว้ หากต้องการสร้างแดชบอร์ด KPI ที่ปลอดภัยและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ Microsoft Power BI