Villkor för Microsoft Power BI API

Tack för att du använder Power BI gränssnitt för applikationsprogrammering (API). I dessa tjänstevillkor kallas Power BI API tillsammans med alla uppdateringar, versioner, ersättningar och eventuella andra kopior gjorda av eller åt dig, för Microsoft ”Power BI API”. Detta är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (”Microsoft”). Ibland kallas Microsoft för ”vi”, ”oss” eller ”vår”. Genom att använda Power BI API godkänner du dessa tjänstevillkor (”Villkoren för API”) och Tjänsteavtalet för Power BI och andra avtal som kan gälla, (gemensamt kallat ”Avtalet”) som styr användningen av Power BI och medföljande program (”Power BI Service”). I det fall där API-villkoren och Avtalet är inkonsekventa gäller API-villkoren.

Microsoft förbehåller sig rätten att ibland uppdatera och ändra dessa API-villkor och alla dokument som införlivas genom referens. Microsoft kan ändra dessa API-villkor genom att lägga upp en ny version. Användning av Power BI API efter en sådan ändring räknas som ett godkännande av ändringarna.

Observera att vi inte lämnar garantier för Power BI API. API-villkoren begränsar också vårt ansvar. Dessa villkor finns i avsnitt 10 och 11 och vi ber dig att läsa dem noggrant.

1. Åtkomst till Power BI API.

För att kunna använda Power BI API måste du har en Power BI-prenumeration och registrera ditt program i Azure Active Directory. Din tjänst måste tillhandahålla det klient-ID du får från Azure Active Directory, enligt dokumentationen för Power BI API. Microsoft kommer att blockera förfrågningar från ogiltiga klient-ID. Microsoft har exklusiv och total kontroll över data och format rörande Power BI.

Microsoft har rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa en förfrågan att använda Power BI API, när som helst, oavsett anledning. Microsoft ansvarar inte för skador av något slag som uppstår på grund av ett beslut att avvisa en sådan förfrågan.

2. Licensierad användning och Restriktioner.

Power BI API ägs av Microsoft och licensieras till dig på global (med undantag nedan), icke-exklusiv, icke-underlicensbar grund enligt dessa allmänna villkor. Dessa API-villkor definiera legal användning av Power BI API, alla uppdateringar, versioner, ersättningar och eventuella kopior av Power BI API gjorda av eller åt dig. Alla rättigheter som inte uttryckligen har angetts har reserverats av Microsoft.

·         a. Licens. Enligt villkoren och restriktionerna i dessa API-villkor beviljar Microsoft dig icke-exklusiva, icke-underlicensbara rättigheter att använda Power BI API för att utveckla, testa, distribuera och tillhandahålla support för ditt program.

·         b. Varumärkesprofilering. Du har inte rätt att använda Power BI-varumärken eller -logotyper utan uttryckligt skriftligt medgivande från Microsoft.

c. Frekvensgränser och restriktioner för datafält. Du förstår att det finns en frekvensgräns och en restriktion för datafält som visas per program eller tjänst som använder Power BI API och du godkänner att du ska följa denna frekvensgräns och restriktionen för datafält vid alla tillfällen. Frekvensgränser och restriktioner finns utsatta i dokumentationen för Power BI API som finns tillgänglig på dev.PowerBI.com. Dessa frekvensgränser och restriktioner kan ändras ibland efter Microsofts eget gottfinnande och ändringarna gäller direkt efter att de meddelats. Microsoft kan, efter eget gottfinnande begränsa: (i) frekvensen som tjänsten eller en del av denna, kan anropas, (ii) mängden lagring som finns tillgänglig för varje konto i tjänsten och/eller (iii) längden av individuella innehållssegment som kan ladda upp till eller skickas från tjänste (allt detta är varianter av ”Begränsningar”). Microsoft kan införa dessa Begränsningar globalt för hela Power BI API, per slutanvändare eller på någon annan grund. Du har inte rätt att vidta steg för att kringgå några tekniska funktioner vi använder oss av för att införa Begränsningar och du förstår och godkänner att programmatiska metoder som har som avsikt att undgå frekvensbegränsningar (inklusive att cachelagra informationen) räknas som en överträdelse av dessa API-villkor.

d. Ändringar. Microsoft förbehåller sig rätten att släppa nyare versioner av Power BI API samt att kräva att du ska hämta och använda den senaste versionen. Sluta använda Power BI API om du anser att en ändring är oacceptabel. Vi anser att du har godkänt ändringarna om du fortsätter använda Power BI API.

e. Begränsningar och Villkor för tjänsten. Vi kan använda teknik eller andra sätt att skydda Power BI API, skydda våra kunder, eller hindra dig från att bryta mot API-villkoren. Exempel på dessa medel är filtrering för att stoppa skräppost eller förbättra säkerheten. Dessa åtgärder kan hindra eller blockera din användning av Power BI API och du får inte försöka kringgå eller störa dessa funktioner, tekniska eller inte.

3. Äganderätt.

·         a. Microsofts rättigheter. I API-villkoren innebär ”Immateriella rättigheter” alla beständiga rättigheter under patentlagar, upphovsrättslagar, skyddslagstiftning för halvledare, lagar för ideella rättigheter, företagshemligheter, varumärkesrätt, konkurrensrättsliga lagar, publiceringsrätt och alla andra egendomsrättsliga lagar, samt alla program, förnyelser, förlängningar och återställanden av dessa, nu och hädanefter med full verkan globalt. Som mellan dig och Microsoft bekräftar du att Microsoft eller dess licensgivare, äger alla rättigheter, äganderätt och ägarandel, inklusive utan begränsningar alla Immateriella rättigheter i och till Power BI API och all utdata från Power BI API (exklusive alla programvarukomponenter utvecklade av dig som inte innefattar Power BI API eller någon utdata eller några körbara filer från Power BI API) samt att du inte får några rättigheter, någon äganderätt eller ägarandel i eller till Power BI API, utom det som uttryckligen framgår i API-villkoren.

·         b. Tillskrivning; Juridiska meddelanden. Bilderna du får via Power BI API kan innehålla varunamn, varumärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärken tillhörande Microsoft och dess partners. Du får inte ta bort eller på något sätt ändra dessa varunamn, varumärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärken. Du godkänner att upprätthålla och inte ta bort, modifiera, blockera eller ändra några länkar eller meddelanden som visas på en bild som tillhandahålls via Tjänsten. Du godkänner och samtycker till att dessa Juridiska meddelanden fungerar som tillägg för API-villkoren för Power BI API.

·         c. Digital Millennium Copyright Act. Det är Microsofts policy att svara på meddelanden om påstått intrång som faller under Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). För anvisningar och mer information, se avsnittet för DMCA-meddelanden i TOU.

4. Uppföranderegler.

·         Du godkänner att du ansvarar för ditt eget uppförande och innehåll när du använder Power BI API samt för eventuella konsekvenser. Du godkänner att använda Power BI API endast i lagliga, korrekta syften enligt dessa API-villkor och alla tillämpliga policys och riktlinjer.

·         a. Lämpligt uppförande. När du använder Power BI API och utvecklar program, måste du:

·         Följa lagen;

·         Följa alla uppförandekoder och andra meddelanden som du får från oss;

·         Hålla alla lösenord till kontot hemliga;

·         Omedelbart meddela oss om du får vetskap om något säkerhetsbrott som har med Power BI-tjänsten och Power BI API att göra.

·         b. Förbjuden användning. När du använder Power BI API och utvecklar program, får du inte:

·         förtala, oriktigt använda, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till integritet och publicitet).

·         överföra, publicera, e-posta, skicka eller på annat sätt sprida olämpligt, kränkande, obscent eller olagligt innehåll eller innehåll som gör intrång.

·         överföra, publicera, e-posta, skicka eller på annat sätt sprida innehåll som gör intrång på patent, varumärken, upphovsrätt, företagshemligheter eller annan egendomsrätt för någon part, om du inte är rättighetsinnehavaren eller har tillstånd från ägaren att publicera sådant innehåll.

·         överföra, publicera, e-posta, skicka eller på annat sätt sprida meddelanden som förespråkar pyramidspel, kedjebrev eller störande reklam eller något annat som föreskrivs i lag, dessa API-villkor eller andra tillämpliga policys eller riktlinjer.

·         använda Power BI API i anslutning till eller för att marknadsföra produkter, tjänster eller material som utgör, främjar eller används primärt för hantering av: spionprogram, annonsprogram eller andra typer av skadliga program eller kod.

·         hämta någon fil som lagts upp av någon annan och som du rimligen borde veta att den inte får distribuerats på det sättet enligt lag.

·         utföra dig att vara en annan person eller enhet eller förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material.

·         begränsa eller hindra andra användare från att använda och utnyttja Power BI API.

·         använda Power BI API för olagligt eller oauktoriserat syfte.

·         ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller egendomsrätt i Power BI API.

·         störa eller avbryta Power BI API eller servrar och nätverk som är anslutna till Power BI-tjänsterna eller undlåta att följa krav, procedurer, policys och bestämmelser för nätverk som är anslutna till Power BI API.

·         använd en bot, spindel, program för webbplatssökning/hämtning tillsammans med Power BI API eller för att samla in information om användare i något oauktoriserat syfte.

·         skicka innehåll som felaktigt utger sig eller antyder att det kommer från eller godkänts av Microsoft.

·         skapa användarkonto med automatiserade metoder eller under falska eller bedrägliga uppgifter, eller hämta eller försöka hämta flera nycklar till Power BI API.

·         främja eller tillhandahålla anvisningar för olagliga aktiviteter eller förespråka fysiskt våld mot en grupp eller individ, eller

·         skicka virus, maskar, fel, trojanska hästar eller andra destruktiva objekt.

·         sälja, leasa ut, dela, överlåta eller underlicensiera Power BI API eller åtkomstkoder till detta, oavsett om det är för direkt kommersiell eller monetär vinst eller inte, utan föregående uttrycklig skriftlig tillåtelse från Microsoft, eller

·         använda Power BI API på ett sätt som överskrider en rimlig mängd förfrågningar, utgör överdriven eller missbrukande användning eller som på annat sätt inte följer alla delar i Power BI API-dokumentationen som du hittar på dev.PowerBI.com efter Microsofts eget gottfinnande.

·         skicka förfrågningar om data åt en annan användare för att visa, skicka eller leverera sådana data till andra användare.

·         Föregående förbjuden användning är endast exempel och ingen begränsning. Microsoft förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avgöra om din användning av Power BI API sker enligt dessa API-villkor.

5. Sekretess.

All åtkomst till och användning av Power BI API lyder under Sekretesspolicyn för Power BI som finns tillgänglig här (denna kan uppdateras då och då). Ingenting i dessa API-villkor godkänner insamling eller överlåtelse av personligt identifierbar information om internetanvändare mellan parter. Du måste upprätthålla en tydlig sekretesspolicy online för dina webbplatser och program som använder Power BI API. Denna sekretesspolicy måste som ett absolut minimum, innehålla ett fullständigt, exakt och tydligt avslöjande gällande placering, användning och läsning av cookies och liknande tekniker samt din insamling och användning av data för användarnas aktiviteter på dina webbplatser och i dina program.

6. Användarautentisering och säkerhet.

Microsoft anser att säkerhet och integritet för slutanvändarna är mycket viktigt och du godkänner att ge oss all nödvändig hjälp för att ditt Program ska följa dessa API-villkor och all tillämplig lag.

a. Inhämta godkännande från användarna. Du är ensamt ansvarig för att inhämta tydligt och uttryckligt godkännande från användaren angående tillstånd för dig att komma åt användarens Power BI-konto, inklusive, om tillämpligt, att hämta användarspecifik information eller skriva information till användarens konto. Du måste följa detta uttryckliga godkännande du får när du använder användarens Power BI-konto.

b. Kontakt och Samarbete. Du (eller kontakterna som du har registrerat i Azure Active Directory tillsammans med ditt program) måste kunna nås när som helst för säkerhetsfrågor eller andra frågor. Du kan ändra namnet eller kontakten genom att uppdatera din innehavarinformation i Azure Active Directory.

c. Virusskydd. Allt material, inklusive programvaror och dokument, som du tillhandahåller till Microsoft, måste genomsökas av uppdaterad, programvara av branschstandard för skydd mot virus och maskar och bedömas vara fri från virus och maskar. Inga data som skickas till Microsoft får innehålla skadlig skript eller kod.

d. Branschstandarder. Dina nätverk, ditt operativsystem och din programvara för webbservrar, routers, databaser och datorsystem (”System”), måste vara korrekt konfigurerade enligt branschstandarder på internet för att ditt Program ska kunna användas på ett säkert sätt. Om du inte kontrollerar alla delar av Systemet fullständigt, måste du använda alla kontroll eller påverkan du har på sådana System och/eller val av System och inte bygga eller välja System på ett sätt så att du undviker föregående skyldighet. En server som fungerar som en öppen proxyserver är ett exempel på en oacceptabel server. Ett exempel på att bygga ett System på ett oacceptabelt sätt är att välja en server från en återförsäljare med undermålig säkerhetspraxis för att du sedan ska kunna hävda att du inte har kontroll över denna server för att du ska kunna undvika att välja en acceptabel server.

e. Rapportering. Du måste direkt rapportera alla upptäckta säkerhetsbrister eller intrång i dina System till Microsoft, skriftlig via e-post till devpbi@microsoft.com. Du ska arbeta tillsammans med Microsoft för att omedelbart åtgärda alla säkerhetsbrister och ska omedelbart koppla från alla intrång eller personer som gör intrång. Vid en säkerhetsbrist eller ett intrång får du inte göra några offentliga uttalanden (media, bloggar, forum o.s.v.) utan föregående skriftlig och uttrycklig tillåtelse från Microsoft för varje fall.

f. Kontrollera åtkomst till Systemen. I den utsträckning du har kontroll eller påverkan över Systemen ska du logga (med tid och datum) all åtkomst till Systemen. Du måste kryptera filer för lösenord och användarnamn för Systemen som lagrar eller bearbetar alla Power BI-användardata som du har tillstånd av Microsoft att komma åt. Lösenord måste vara unika, ointuitiva och bytas ofta. Du måste minimera åtkomsten till och användningen av lösenorden. Om möjligt ska kommandon som kräver extra behörighet loggas på ett säkert sätt (med tid och datum) för att skapa ett fullständigt granskningsspår av alla aktiviteter. Om en person säger upp sin anställning hos dig ska dennes lösenord och lösenordsanordningar avslutas omedelbart.

g. Säkerhetsgranskningar. Microsoft har rätten att, men inte skyldighet att, på egen bekostnad låta en oberoende tredje man inspektera och granska din efterlevnad av dessa säkerhetsföreskrifter. Du ska (på egen bekostnad) åtgärda alla säkerhetsbrister som en sådan granskning identifierar så fort som möjligt. Du ska sedan omedelbart intyga skriftligt till Microsoft att säkerhetsbristen har åtgärdats, tillsammans med en beskrivning av korrigerande åtgärder som utförts. Microsoft kommer att ge dig en förvarning på 48 timmar före en sådan granskning. Alla sådana granskningar utförs under arbetstid på ett sådant sätt att normal affärsverksamhet inte störs. Om en granskning hittar ett omfattande brott mot dessa säkerhetsföreskrifter ska du ersätta Microsoft för rimliga kostnader för granskningen.

h. Du måste även följa kraven och dokumentationen som beskrivs i Säkerhetskrav och dokumentation som medföljer som Bilaga A till dessa API-villkor.

 

7. Support och tillgänglighet.

Microsoft kan välja att tillhandahålla support eller ändringar för Power BI API (sammantaget kallat ”Support”), efter eget gottfinnande. Microsoft kan ändra, stänga av eller upphöra vilka delar som helst av Power BI API, när som helst, inklusive tillgängligheten till Power BI API. Microsoft kan även införa begränsningar på vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela Power BI API eller Power BI-webbplatsen utan förvarning eller ansvar.

8. Arvoden och betalning.

Microsoft förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, debitera ett arvode för framtida användning av, eller åtkomst till, Power BI API. Om Microsoft beslutar sig för att debitera för användningen av Power BI API kommer sådana debiteringar att meddelas dig skriftligen i förväg.

9. Friskrivning från allt garantiansvar.

POWER BI API TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TILLGÄNGLIGHET, SÄKERHET, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

MICROSOFT VARKEN FÖRSÄKRAR ELLER GARANTERAR ATT POWER BI API ÄR FRI FRÅN FELAKTIGHETER, BUGGAR ELLER AVBROTT ELLER ATT DEN ÄR TILLFÖRLITLIG, EXAKT, KOMPLETT ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT GILTIG. MICROSOFT GARANTERAR INTE ATT (i) POWER BI API NÅR UPP TILL DINA KRAV, (ii) ÅTKOMSTEN TILL POWER BI API-TJÄNSTEN INTE AVBRYTS, (iii) RESULTATEN SOM KAN UPPKOMMA VID ANVÄNDNING AV POWER BI API ÄR EXAKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (iv) KVALITETEN PÅ NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER, NÅGON INFORMATION ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL DU FÅR TILLGÅNG TILL VIA POWER BI APR NÅR UPP TILL DINA KRAV SAMT (v) EVENTUELLA FEL I POWER BI API KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

DITT ANVÄNDANDE AV POWER BI API SKER PÅ EGET BEVÅG OCH RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNINGEN AV POWER BI API.

10. Ansvarsbegränsning.

OAKTAT ANDRA VILLKOR I DESSA API-VILLKOR, KAN MICROSOFTS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR TILL DIG FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA API-VILLKOR, DERAS UPPSÄGNING ELLER UPPHÖRANDE, OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR UPPSTÅR VID ANSPRÅK BASERAT PÅ KONTRAKT, GARANTI, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND, SVIKANDE AV EGENTLIGT SYFTE, HANDELSPRAXIS ELLER ANNAT, I INGET FALL ÖVERSTIGA 10 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER RÄTT TILL STRAFFSKADESTÅND ELLER UTEBLIVEN VINST. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM DENNA KOMPENSATION INTE HELT KOMPENSERAR DIG FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER KOMPENSATIONEN INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE, ELLER OM VI KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL SKADERISKEN. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG GÄLLER BEGRÄNSNINGARNA OCH FRISKRIVNINGARNA FÖR ALLT SOM ÄR RELATERAT TILL DETTA AVTAL, T.EX. FÖRLUST AV INNEHÅLL, EVENTUELLT VIRUS SOM PÅVERKAR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, FÖRSENINGAR ELLER MISSLYCKANDEN ATT STARTA ELLER SLUTFÖRA SÄNDNINGAR ELLER TRANSAKTIONER, ANSPRÅK SOM RÖR AVTALSBROTT ELLER BROTT MOT GARANTI, ELLER ANDRA VILLKOR, STRIKT ANSVAR, VÅRDSLÖSHET, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAT UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND, ÖVERTRÄDELSE AV LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR ELLER OBEHÖRIG VINST. OM DITT LAND INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARET FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR KAN DET HÄNDA ATT DELAR AV ELLER HELA OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING INTE GÄLLER DIG.

11. Skadeersättning.

Du ska hålla Microsoft (och dess direktörer, ledning, koncernbolag och agenter) skadeslöst från och mot alla anspråk, förluster och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden och -kostnader) som uppkommer vid eventuella anspråk, förfaranden eller stämningar baserat på eller från alla brott (eller påstådda brott) av dig och detta kontrakt eller delar av det, som är relaterat till dina webbplatser, program eller ditt användande av Power BI API. Du är ensamt ansvarig för att försvara mot sådana anspråk med gemensamt överenskomna juridiska ombud, enligt Microsofts rätt att deltaga med de ombud Microsoft väljer samt att du inte publicerar några anspråk eller godkänner någon förlikning som inger någon skyldighet eller något ansvar för Microsoft (eller dess direktörer, ledning, koncernbolag och agenter), utan Microsofts föregående skriftliga medgivande, som Microsoft ger efter eget gottfinnande.

12. Giltighet/Uppsägning.

Dessa API-villkor träder ikraft första gången du använder Power BI API och fortskrider tills de sägs upp av någon part. Du kan säga upp dessa API-villkor genom att sluta använda Power BI API. Microsoft kan säga upp dessa API-villkor när som helst, oavsett anledning. Dessa API-villkor sägs upp automatiskt om (i) du bryter mot något villkor i dessa API-villkor eller TOU, (ii) Microsoft offentligt publicerar ett skriftlig meddelande om uppsägning på Power BI-webbplatsen, (iii) Microsoft skickar ett skriftligt meddelande om uppsägning, eller (iv) Microsoft slutar tillhandahålla åtkomst till Power BI API till dig. Parternas skyldigheter i avsnitt 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 och 19 kvarstår efter uppsägning eller upphörande av dessa API-villkor, oavsett anledning.

13. Överlåtelse.

Vi har rätt att överlåta detta avtal till andra, helt eller delvis, när som helst och utan förvarning. Du får inte överlåta detta kontrakt eller någon del av det till någon annan person eller part utan vårt föregående skriftliga medgivande, som inte utan skäl kommer att förnekas. Varje försök att göra så är utan verkan. Du kan inte överföra rätten att använda Power BI API eller någon del av Power BI API till någon annan, varken temporärt eller permanent.

14. Inga utomstående förmånstagare.

Detta avtal gäller enbart till förmån för dig och Microsoft. Det gäller inte till förmån för någon annan part utöver efterträdare och överlåtelser som tillåts inom kontraktet.

15. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.

Om en behörig domstol fastställer att något villkor i dessa API-villkor är olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart gäller övriga villkor med full verkan.

 

16. Meddelanden.

Du godkänner att Microsoft tillhandahåller dig meddelanden om Power BI API eller information som vi enligt lag måste tillhandahålla via e-post till den adress som du uppgav när du registrerade dig för Power BI API. Meddelanden som skickas till dig genom e-post anses som skickade och mottagna när e-postmeddelandet skickas. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Power BI API.

17. Microsoft gör ingen avstående från rättigheter.

Microsofts dröjsmål eller underlåtenhet att utverka en rättighet eller villkor i API-villkoren utgör inte ett avstående av sådan rättighet eller sådant villkor.

18. Gällande lag, jurisdiktion.

Lagarna i den amerikanska delstaten Washington skall gälla för dessa API-villkor. Om det finns en federal jurisdiktion, samtycker parterna till att för alla tvister i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i King County, Washington, USA. Om inte, samtycker parterna till att för alla tvister i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen i King County, Washington, USA. Om antingen Microsoft eller du anlitar juridiska ombud för att hävda rättigheter från eller relaterat till dessa API-villkor, ska den vinnande parten ersättas för rimliga advokatkostnader och övriga utgifter, inklusive kostnader och avgifter vid överklagande eller vid konkurs eller liknande händelse.

 

19. Fullständig reglering.

Dessa API-villkor utgöra hela avtalet mellan Microsoft och dig avseende dess innehåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A

Säkerhetskrav och dokumentation

 

Säkerhetskrav:

1.      Partnern tillhandahåller Microsoft med all relevant säkerhetsdokumentation (inklusive men inte begränsat till säkerhetspolicy, olycksfallspolicy, riskbedömning, dataklassificering, kod och binär statisk och dynamisk analys, penntestresultat, komponenter från tredje man som används o.dyl.);

2.      Tillhandahålla uttrycklig dokumentation om Partners användning av Power BI-kunddata (användningssyfte för Power BI-data, överföring, lagring o.s.v.) samt göra denna tillgänglig för användare;

3.      Hävda att identifierade sårbarheter som kan påverka Power BI-kunder kommer att åtgärdas inom rimlig tid;

4.      Hävda att Microsoft är auktoriserat att testat säkerheten för erbjudanden från tredje man som koordinerats mellan Microsoft och dig;

5.      Du får endast behålla data som krävs för att utföra uttryckligt syfte och ska radera onödig och extra information när det är lämpligt;

6.      All Microsoft-data raderas/förstörs från dina system vid uppsägning av din relation med Microsoft.

 

Säkerhetsdokumentation

Om lagring av Microsoft-kunddata krävs för integrering, ska följande säkerhetsdokumentation tillhandahållas på begäran:

1.      Beskrivning av systemarkitektur (inklusive plats, syfte med kritiska systemkomponenter, markering av system som kommer åt Power BI-kunddata, hur Microsoft-data lagras, skickas o.s.v.)

2.      Säkerhetscertifieringar eller -rapporter (SSAE16, SOC2, ISO27001 o.s.v.)

3.      Fysiska säkerhetsåtgärder för relevanta system

4.      Eventuell tredje man som är involverad i ett system, lägga fram relevanta kontrakt och säkerhetsinformation

5.      Din modell för åtkomstkontroll

6.      Specifika säkerhetssystem på plats (IDS, HIDS, sårbarhetsidentifiering)

7.      Rollerna som ansvarar för säkerhet (lag och ledning)

8.      Hur privilegierade autentiseringsuppgifter för systemet skyddas

9.      Hur åtkomst till systemen läggs till, tas bort, övervakas

10.  Vilka medarbetarroller som får åtkomst till relevanta system

11.  All granskning, övervakning och loggning som används

12.  Programsäkerhetsprocess (bästa praxis för säker utveckling, säkerhetstester o.s.v.)

13.  Eventuella procedurer för olycksfallsberedskap och återställning vid krasch

14.  Process för åtgärdning av säkerhetspatchar

15.  Process för användning av eventuella säkerhetspatchar från tredje man till komponenter från tredje man som används i systemet

16.  Hur Power BI-kunddata skyddas vid lagring och under transport när de används av programmet