Förena självbetjäning och BI för företag

Power BI Premium är nu snabbare och mer flexibelt än någonsin tidigare. Det erbjuder avancerade självbetjäningsfunktioner för dataförberedelse som gör att alla användare och organisationer kan få snabbare insikter och enklare samarbete.

KONTAKTA EN EXPERT FÖR ATT KOMMA I GÅNG 
Bild på Power B I-startskärmen

Beslutsfattandet går snabbare när alla har åtkomst till insikter

 • Justera Power BI Premium-licensieringen så att den passar dina affärsbehov. Använd den som enskild klientlicens för avancerad självbetjänings-BI, eller per kapacitet, så att alla inom eller utanför organisationen kan visa Power BI-innehåll, med bland annat sidbrutna och interaktiva rapporter.
 • Välj det distributionsalternativ som passar bäst för din organisation, med lokal rapportering via Power BI-rapportserver och valfri geografisk region för molndistribution.
 • Skala i takt med dina behov, med hanterad molninfrastruktur som minimerar driftavbrotten och säkerställer prestanda för arbetsbelastningen.
Bild på Power B I-datakällor

Kom åt big data med dataförberedelse via självbetjäning

 • Hitta de data du behöver med inbyggda anslutningsprogram för vanliga tjänster som Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Salesforce, Excel och SharePoint.
 • Ge affärsanalytiker möjlighet att mata in, omvandla och berika big data i den välbekanta Power Query-miljön utan att behöva specialkunskaper eller vara beroende av andra. Läs mer.
 • Förbered data en gång och återanvänd dem i flera Power BI-modeller för ökad effektivitet och större noggrannhet.
 • Hantera enkelt större datavolymer och dra nytta av tiofaldig prestandaökning i vår senaste arkitektur.
Bild på Power B I-administratörsportalen

Enklare datahantering och dataåtkomst

 • Få tydlig insikt med transparenta mätvärden för vad som påverkar din användningskapacitet och dess trender, och kontrollera att din analys alltid körs med bästa prestanda genom autoskalningskapaciteten.
 • Uppfyll krav på dataförvaring genom distribution i valfri region, inklusive i nationella moln. Du kan välja det bästa visnings- och samarbetsalternativet för användarna med certifiering av datauppsättningar på organisationsnivå, flexibla rapporteringstyper, distributionsformat och inbäddningsalternativ.
 • Minska IT-bekymren med ett enhetligt BI-verktyg som innefattar central styrning, säkerhet och hantering för alla användare, inom och utanför organisationen.
Dra nytta av självservice-BI och avancerade analyser i en licens per användare

Dra nytta av självservice-BI och avancerade analyser i en licens per användare

 • Använd Premium-funktionerna på det sätt som fungerar för ditt företag, eller aktivera nyckelteam med ytterligare verktyg för självservice-BI.
 • Dela stora insikter och få ännu större genomslag. Skapa en datadriven kultur i hela organisationen. Dela och samarbeta enkelt med interaktiva datavisualiseringar genom att använda Power BI Premium per användare för självserviceanalys.
 • Aktivera avancerade arbetsbelastningar inklusive sidnumrerade rapporter, AI-funktioner (till exempel autoML, effektanalys, Azure Cognitive Services), dataflöden, användningsbaserad aggregatoptimering, hantering av programlivscykel och utökad automatisk siduppdatering.
Läs mer 
Bild av Power BI-helproduktionspipeline

Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

 • Flytta snabbt innehåll från utveckling och testning till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipelines.
 • Distribuera snabbt rapporter med förbättrad konsekvens och prestanda utan särskilda DevOps-kunskaper eller -verktyg.
 • Spara tid och förbättra noggrannheten med hjälp av repeterbara innehållshanteringsprocesser och anpassa dem så att de passar din organisation.
Bildkollage av olika delar av Power B I

Visa Power BI Premium-innehåll med Power BI-mobilappen

 • Säker åtkomst, visning och delning av live Power BI -instrumentpaneler och -rapporter på valfri enhet med inbyggda Power BI-appar för iOS, Android och Windows.
 • Lägg enkelt till kommentarer i rapporter med valfri pekskärm så att teamet uppmärksammar viktiga insikter.
 • Ställ frågor mot data och använd geografisk plats för att filtrera data beroende på var du befinner dig.
Läs mer 

Läs hur kunder använder Power BI Premium

[Power BI] hjälper till i övergången från fasta PDF:er till interaktiva datavisualiseringar som ger mer insikter och bättre svar, och därmed bättre affärsresultat.

Anders Reinhardt, Director of Business Intelligence i den globala IT-organisationen på Coloplast

En av de största fördelarna med Power BI är [att] det är ett verktyg som passar för alla, från företagsanvändare till BI-specialister och dataforskare. Det ger möjlighet till allt från grundläggande till avancerade lösningar.

Yash Nannoolal, Engineer på Nedbank

Jämför TCO för BI-lösningar

Jämför TCO för BI-lösningar

Upptäck vad som gjorde Power BI till den mest kostnadseffektiva BI-lösningen för alla testade företagsstorlekar i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

LÄS RAPPORTEN 

Rapporter från Data Stories-galleriet

Analys av LinkedIn-profil

Analys av LinkedIn-profil

Globala aktiemarknader under COVID-19

Globala aktiemarknader under COVID-19

Kundattitydanalys av vattenvägsvärden med MapBox och WordPack

Kundattitydanalys av vattenvägsvärden med MapBox och WordPack