Förena självbetjäning och BI för företag

Power BI Premium erbjuder avancerade självbetjäningsfunktioner för dataförberedelse som gör att alla användare, från affärsanalytiker till dataforskare, kan få snabbare insikter och enklare samarbete.

Få en guidad visning 
Bild på Power B I-startskärmen

Beslutsfattandet går snabbare när alla har åtkomst till insikter

 • Ge alla (både inom och utanför organisationen) möjlighet att se allt Power BI-innehåll, inklusive sidnumrerade och interaktiva rapporter utan att köpa individuella licenser.
 • Välj det distributionssätt som passar bäst för din organisation, med lokal rapportering via Power BI-rapportserver och valfri geografisk region för molndistribution.
 • Skala i takt med att behoven växer med en dedikerad molninfrastruktur som ger dig kontroll över prestanda.
Bild på Power B I-datakällor

Kom åt big data med dataförberedelse via självbetjäning

 • Hitta de data du behöver med inbyggda kopplingar för vanliga tjänster som Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Salesforce.com, Excel och SharePoint.
 • Ge affärsanalytiker möjlighet att mata in, omvandla och utöka big data med den välbekanta Power Query-miljön utan specialkunskaper eller beroende av andra. Läs mer
 • Förbered data en gång och återanvänd dem i flera Power BI-modeller för ökad effektivitet och noggrannhet.
Bild på Power B I-administratörsportalen

Enklare datahantering och dataåtkomst

 • Uppfyll kraven på dataförvaring genom distribution i valfri region, inklusive i nationella moln.
 • Du kan välja det bästa visnings- och samarbetsalternativet för användarna med flexibla rapporteringstyper, distributionsformat och inbäddningsalternativ.
 • Minska IT-problemen med ett enhetligt BI-verktyg som innefattar central styrning, säkerhet och hantering för alla användare, inom och utanför organisationen.
Bild av Power BI-helproduktionspipeline

Förbättra publiceringseffektiviteten och precisionen i BI-innehåll

 • Flytta snabbt innehåll från utveckling och testning till produktion med hjälp av de enkla visuella ledtrådarna i distributionspipeliner.
 • Distribuera snabbt rapporter med förbättrad konsekvens och prestanda utan särskilda DevOps-kunskaper eller -verktyg.
 • Spara tid och förbättra noggrannheten med hjälp av repeterbara innehållshanteringsprocesser och anpassa dem så att de passar din organisation.
Bildkollage av olika delar av Power B I

Visa Power BI Premium-innehåll med Power BI-mobilappen

 • Säker åtkomst och livevisning av instrumentpaneler och rapporter i Power BI på valfri enhet med inbyggda Power BI-appar för mobila enheter med Windows, iOS och Android.
 • Lägg enkelt till kommentarer i rapporter med valfri pekskärm så att teammedlemmarnas blickar dras till viktiga insikter.
 • Ställ frågor mot data och använd geografisk plats för att filtrera data beroende på var du befinner dig.
Läs mer 

Få en översikt av Power BI Premium

LÄS VÅRT WHITEPAPER 

[Power BI] hjälper till i övergången från fasta PDF:er till interaktiva datavisualiseringar som ger mer insikter och bättre svar, och därmed bättre affärsresultat.

Anders Reinhardt, Director of Business Intelligence i den globala IT-organisationen på Coloplast

Vi är mycket nöjda med de fantastiska resultat vi har uppnått genom att distribuera Microsoft BI-programsvit för att förbättra våra affärsprocesser och vår interaktion med kunderna.

Peter Kelly, CEO, Blackwoods

Börja skapa BI-insikter redan i dag

Se hur du kan uppfylla de unika behoven i din organisation med en omfattande lösning för modern BI.

SKICKA FÖRFRÅGAN 

Titta på självstudier för BI för företag

Se hur intuitiva verktyg och funktioner i Power BI förenklar big data-analyser med den här samlingen instruktionsvideor.

Jämför TCO för BI-lösningar

Upptäck vad som gjorde Power BI till den mest kostnadseffektiva BI-lösningen för alla testade företagsstorlekar i den här jämförelsestudien från Frost & Sullivan.

Rapporter från Data Stories-galleriet

Instagram’s 2017 year in review

King County Library System readership for Seattle

Hospitality insights for New York City