Power BI-insikter. Produktivitet med Microsoft 365.

Hämta de Business Intelligence-data du behöver från Power BI via de Microsoft 365-appar du använder varje dag.

Skärningspunkten mellan Business Intelligence och produktivitet

Få insikter när du behöver dem

Få de datainsikter du behöver i de Microsoft 365-verktyg du använder dagligen – utan att behöva växla mellan appar.

Skydda dina exporterade BI-data

Skydda dina data med ett skydd som finns kvar efter att de exporterats till andra format, som Excel eller PDF.

Hitta svar snabbt

Om du är van vid att arbeta i Excel är det enkelt att analysera Power BI-data och skapa rapporter.

Se hur Microsoft 365 fungerar sömlöst med Power BI

Dela användbara insikter med Microsoft Teams

Samarbeta med interaktivt Power BI-innehåll som alltid är tillgängligt.

 • Lägg till interaktiva rapporter direkt i konversationerna i dina kanaler, så att du får mer tid åt att använda dem än att söka efter dem.
 • Få enkel åtkomst till de rapporter du behöver genom att lägga till appen Power BI i navigeringsfältet i Teams.
 • Fatta beslut snabbare – visa och samarbeta kring mätvärden som ett team, och följ upp dem mot viktiga affärsmål.

Spara tid genom att utforska data i Excel

Kombinera Excel med Power BI för att få omfattande funktioner för dataanalys och visualisering.

 • Använd de Excel-färdigheter du redan har genom att analysera Power BI-data i Excel på datorn eller webben.
 • Visa vilka användare som ansluter till Power BI-data från Excel med hjälp av aktivitetsloggen i Power BI.
 • Hitta rätt data direkt genom att skapa Power BI-rapporter utifrån dina befintliga Excel-arbetsböcker.

Fatta insiktsfulla beslut genom att dela rapporter

Bädda in interaktiva Power BI-rapporter på SharePoint Online-sidor där de är lätta att komma åt.

 • Håll dig uppdaterad om sådant som är viktigt genom att granska datavisualiseringar på platser som används ofta.
 • Anpassa dina rapporters utseende så att de passar allas behov.
 • Minska behovet av lokala filer som kan försvinna eller skadas, genom att lagra Power BI-rapporter i ett dokumentbibliotek online.

Publicera dina rapporter i PowerPoint

Skapa tydlighet och förbättra dina dragningar med hjälp av data genom att lägga till interaktiva Power BI-rapporter i dina PowerPoint-presentationer.

 • Flytta smidigt från din presentation till Power BI och gräv djupare i analyserna när du behöver det.
 • Skapa en liveversion av rapportsidan i PowerPoint där du kan använda den senaste informationen på samma sätt som i Power BI.
 • Växla till låsta rapporter och se till att alla har tillgång till samma insikter.

Dela data och insikter med Outlook

Dela din databerättelse och få acceptans snabbare från intressenterna med Power BI i Outlook.

 • Sök efter och lägg till Power BI-innehåll i e-postmeddelanden som adaptiva kort, så att alla har samma sammanhang.
 • Förbättra effektiviteten genom att söka efter och inkludera rapporter i ett e-postmeddelande när du skapar det.
 • Skapa rapporter och instrumentpaneler snabbt med hjälp av Power BI direkt i Outlook.

Skydda dina Power BI-data – även när du har exporterat till Excel eller PowerPoint

Kontrollera vem som kan visa dina data med Microsoft Purview Information Protection och Defender for Cloud Apps.

 • Använd publicerade känslighetsetiketter i Word, Excel, PowerPoint och Outlook Office-apparna.
 • Utöka skydds- och styrningspolicyer till exporterade Power BI-data
 • Uppfyll sekretess- och myndighetskrav genom visuella märkningar av känsliga data.
 • Undvik att känsliga data exponeras genom att blockera riskfyllda användaraktiviteter i realtid.

Ta reda på varför kunderna använder Power BI tillsammans med Microsoft 365

"Nu använder vi Microsoft Power Platform för att snabbt ta fram lösningar – för att hjälpa alla snabbt fatta beslut med bästa data."

Tim Holman, Enterprise Architecture Business Intelligence

TMNA

”Det gör det mycket enklare att använda våra egna verktyg.”

Chris Walker, Director of Technology

Carhartt

Förbättra din organisations beslutsfattande

Läs om hur du kan göra de data som organisationen skapar mer begripliga, dela dem med intressenter och ge dina team bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut genom att använda Power BI tillsammans med Microsoft 365.

Skapa visuella analysrapporter på några minuter med Power BI