En person som använder en surfplatta och antas använda nybörjarens guide till digitala analyser

Nybörjarens guide till digitala analyser

Om du vill att resultaten från dina digitala analyser ska kunna ligga till grund för framtida affärsbeslut, måste du förstå de olika elementen som ingår.

Dina marknadsförings- och datateam, i synnerhet analyschefen, behöver ett verktyg som spårar resultaten från försäljning, marknadsföringskampanjer och användarkommunikation i alla kanaler, samtidigt som de kan få insikter för framtida planering.

Genom kunskap om vad det kan åstadkomma och hur det hjälper beslutsfattare på både lång och kort sikt kan denna guide till digital analys upplysa om kundens färd, dess påverkan och hur du kan skapa en lyckad, databaserad marknadsföringsstrategi. Genom att implementera digital analys i din affärsstrategi ökar du användarvänligheten, optimerar användarerfarenheterna och maximerar konverteringarna.


Vad är digitala analyser?

Digital analys är processen att analysera digitala kvantitativa och kvalitativa data från källor som webbplatser, mobilappar och sociala mediekanaler för att ge en tydligare bild av vad och hur användarna söker och hur du kan förbättra din kundupplevelse och dina strategier. Dessa analyser från olika kanaler, som kommer från flera källor, gör att du kan få insikter i vad som är den bästa kundfärden för att genomföra en konvertering.

Digitala analyser, som omfattar webbplatsanalyser, ingår i det bredare området beteendeanalyser som ger insikter baserat på kundens alla interaktioner med din verksamhet.


De fem främsta fördelarna

Det finns många fördelar med att följa upp de digitala analyserna:

 1. Data på hög nivå ger insikter i hur du kan få nya användare, samt en förståelse för deras behov. Utifrån dessa kan du skapa en fokuserad användarupplevelse som kan utvecklas till långvariga relationer och att besökarna kommer tillbaka.
 2. Förbättrar produktiviteten och optimerar organisationsprocesserna, vilka kan skräddarsys efter verksamhetens och användarens behov.
 3. Identifierar trender som kan ligga till grund för marknadsföringens strategiska vägval, exempelvis för nya tjänster, funktioner och produkter.
 4. Möjligheter att personanpassa användarupplevelsen genom insikter om en flerkanalsmiljö.
 5. Minskar risken för bedrägerier genom förmågan att identifiera och reagera på hot i realtid, automatiserade varningar och effektiv bedrägerirapportering och riskhantering.

Med digitala analyser får ditt team möjlighet att förbättra den digitala strategin med handlingsbara insikter, så att användarna alltid får en smidig och personanpassad upplevelse.


Typer av digitala analyser

Eftersom ett verktyg för digital analys kan undersöka hela onlineupplevelsen får du en mer heltäckande bild av målgruppen. Du ser var användarna befinner sig genom rapporter från respektive kanal, hur användarna reagerar på respektive plattform och hur du bör fokusera dina marknadsföringsstrategier för att uppnå maximal avkastning på tid och resurser. Det finns många underkategorier av digitala analyser, allt från sociala medier till CRM och fakturering, och du kan bland annat analysera följande aspekter av verksamheten:

 • Användare. Kontrollera antalet besökare på webbplatsen, användarnas beteende, studsfrekvens, antal konverteringar och kundfärder.
 • Webbplatser. Visa webbplatsens synlighetsindex, sökmotoroptimering (SEO) på sidan samt analyser och övervakning av bakåtlänkar.
 • Shopping och e-handel. Följ konverteringsspårning, e-postkampanjer och korsförsäljningskampanjer.
 • Annonsering och marknadsföring. Visa kampanjspårning samt spårning av affiliate-länkar för marknadsföringsinsatser i flera kanaler.

Digitala analyser jämfört med digital marknadsföring

Det kanske verkar som att få tillgång till alla datapunkter är en bra idé, men det kan bli övermäktigt för ett slimmat team att hantera. Du måste kunna analysera rätt dataunderuppsättningar eftersom det tydligt visar vad ditt team behöver förbättra genom de resultat de har samlat in för att förbereda vilken marknadsföringsstrategi som ska implementeras. Detta inträffar vanligen av tre orsaker:

 1. Försöker förenkla viktiga analyser genom att rikta in sig på specifika datapunkter.
 2. Matchar inte verksamhetsmålen mot tillgänglig statistik. Därför kan dina mål inte kopplas till mätvärdena, vilket innebär att verksamheten inte kan drivas lika bra.
 3. Förstår inte hur data mäts och beräknas.

Med digital analys kan du samla in data, identifiera grundläggande riktvärden och analysera informationen så att du kan förstå vad kunderna vill ha och vad de behöver. Med digital marknadsföring kan du skapa innehåll och marknadsföringsstrategier som riktar sig till användare med hjälp av marknadsanalys och intelligens, och skräddarsy dina marknadsföringsstrategier så att de blir lyckade. Det ena kan inte existera utan det andra – när du har använt ditt digitala analysverktyg och omvandlat data till användbara insikter, hjälper digital marknadsföring dig forma de marknadsföringsstrategier som behövs för framgångsrik konvertering.

Se vad ett verktyg för företagsanalys kan göra

Ge alla de analyser de behöver för att fatta bättre beslut i hela verksamheten med Microsoft Power BI. Utforska hur det här verktyget för digital analys kan hjälpa alla att analysera, dela och sprida insikter som kan ligga till grund strategiska åtgärder.