Tack för att du hämtar Power BI Publisher för Excel

Kör installationsprogrammet och kom i gång

Steg 1

Slutför hämtningen av tillägget

Steg 2

Kör installationsprogrammet

Steg 3

Öppna Excel