Öppna Excel och prova Power BI Publisher för Excel

När du har öppnat Excel letar du reda på knappen Pin Selected Range (Fäst markerat område) under Power BI-menyfliken för att börja fästa data på din instrumentpanel.

Vill du ha mer information om Power BI Publisher för Excel?