VILLKOR FÖR UTÖKAD POWER BI PRO UTVÄRDERINGSVERSION

  • Generell användning: Erbjudandet om kostnadsfri, utökad Power BI Pro-utvärderingsversion på 12 månader (”Erbjudandet”) är tillgängligt för befintliga kvalificerade användare av den kostnadsfria Power BI-tjänsten för att återspegla ändringar i tjänsten från och med den 1 juni vad gäller möjligheten att distribuera och ta emot innehåll. Berättigade användare får Erbjudandet från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2018.
  • Berättigande: Användare som registrerade sig för den kostnadsfria Power BI-tjänsten den 2 maj 2017 eller tidigare och har loggat in på tjänsten minst en gång mellan den 2 maj 2016 och den 2 maj 2017 är berättigade till Erbjudandet.
  • Undantag: Användare av Power BI Pro och Power BI Pro utvärderingsversion är inte berättigade till Erbjudandet.
  • Villkor: Erbjudandet börjar gälla den 1 juni 2017 och upphör den 31 maj 2018. Det går att godkänna när som helst under 12-månadersperioden, men erbjudandet upphör den 31 maj 2018 för alla användare oavsett när de godkände Erbjudandet.