Håll instrumentpaneler och rapporter uppdaterade med lokala datakällor

Med lokala gateways kan du hålla din data aktuella genom att ansluta till dina lokala datakällor utan att behöva flytta din data. Fråga stora datauppsättningar och dra nytta av dina befintliga investeringar. Gatewayen ger flexibiliteten du behöver för att uppfylla individuella behov och behoven hos organisationen.

En gateway för alla dina molntjänster

Installera en gång och distribuera flera lokala dataanslutningar över Power BI, PowerApps, Microsoft Flow och Azure Logic Apps med samma gateway.

Enkel installation

Hämta och installera en gateway med minimal interaktion. Logga sedan in med organisationskontot för att registrera gatewayen för användning av molntjänster.

Säker åtkomst till data

Dataöverföring mellan Power BI och gatewayen säkras via Azure Service Bus. Autentiseringsuppgifter som ges av gatewayadministratörer är krypterade för att hjälpa till att skydda din information i molnet och dekrypteras endast på gatewaydatorn.

Lokal datagateway

Lokal datagateway (läget Personal)

Molntjänster den arbetar med Power BI, PowerApps, Azure Logic Apps, Microsoft Flow Power BI
Betjänar flera användare med åtkomstkontroll per datakälla
Körs som app för användare som inte är datorns administratör
Körs som en användare med dina autentiseringsuppgifter
Importera data och konfigurera schemalagd uppdatering
Stöd för DirectQuery
Stöd för en liveanslutning till Analysis Services