Anslut till lokala datakällor via en Power BI-gateway

Se till att dina instrumentpaneler och rapporter är uppdaterade genom att ansluta till dina lokala datakällor utan att behöva flytta dina data. Fråga i stora datamängder och dra nytta av dina befintliga investeringar. Få flexibiliteten du behöver för att uppfylla individuella behov och behoven hos din organisation.

En gateway för alla dina molntjänster

Installera en gång och distribuera flera lokala dataanslutningar i Power BI, Power Apps, Power Automate och Azure Logic Apps med samma gateway.

Enkel installation

Hämta och installera en gateway med minimal interaktion. Logga sedan in med organisationskontot för att registrera din gateway för användning av molntjänster.

Säker åtkomst till data

Dataöverföring mellan Power BI och lokal datagateway säkras via Azure Service Bus. Autentiseringsuppgifter från gatewayadministratörer är krypterade för att skydda din information i molnet och avkrypteras endast på gatewaydatorn.

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Molntjänster den fungerar med

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflöden

Power BI
Betjänar flera användare med åtkomstkontroll per datakälla

Ingår

Körs som app för användare som inte är administratörer

Ingår

Körs som en användare med dina autentiseringsuppgifter

Ingår

Importera data och konfigurera schemalagd uppdatering

Ingår

Ingår

Stöd för DirectQuery

Ingår

Stöd för liveanslutning till Analysis Services

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Molntjänster den fungerar med

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflöden

Power BI
Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Betjänar flera användare med åtkomstkontroll per datakälla

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Körs som app för användare som inte är administratörer

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Körs som en användare med dina autentiseringsuppgifter

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Importera data och konfigurera schemalagd uppdatering

Ingår

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Stöd för DirectQuery

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)
Stöd för liveanslutning till Analysis Services

Ingår

Lokal datagateway (standardläge) Lokal datagateway (personligt läge)