Webbplats

Ytterligare information
+380443647779
team@cs-worldwide.com

CLOUD SERVICES

Data Intelligence Services

Purchasing Power BI is just the first step in a data driven culture journey. Driving Power BI adoption inside an organisation requires a change in people, processes and technology. Our services provide you with a structured approach and a methodology to successfully drive organisational adoption of self-service BI.

We provide:

  • Data Platform
  • Integration 
  • Modelling
  • Training 

Our customers benefit:

  • Save Time on automated reporting processes
  • Discover insights in data
  • Adopt self-service BI
  • Develop new data-driven processes

Se fler lösningar i världsklass, anpassade för ditt företag

Vill du bli en Power BI-partner?

Certifierade partner är viktiga i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, knyt kontakter och dela företagets kompetens och erfarenhet med Power BI-användare över hela världen.

Läs mer