TILLÄGG TILL TJÄNSTEAVTAL FÖR MICROSOFT POWER BI

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROVPERIOD

OM DU HAR FÅTT RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN MICROSOFT POWER BI (”TJÄNSTEN”) DIREKT FRÅN DIN ORGANISATION GÄLLER INTE DET HÄR TILLÄGGET DIG. KONTAKTA DIN ORGANISATION/IT-ADMINISTRATÖR FÖR ATT FÅ VETA VILKA REGLER OCH VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DIG. OM DU HAR ERHÅLLIT TJÄNSTEN SJÄLV GÄLLER DETTA TILLÄGG FÖR DIG, LÄS VILLKOREN NEDAN NOGGRANT.

Tack för att du vill delta i provperioden (”Provperiod”). Provperioden får användas enligt de allmänna villkoren i tjänsteavtalet för Microsoft Power BI som länkas nedan och enligt de allmänna villkoren i det här Tillägget, tillsammans, som är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller, beroende på var du bor, något av dess koncernbolag). Alla termer med stor bokstav i detta Tillägg, men som inte definieras på annat sätt häri, skall ha den betydelse som tilldelats dem i Avtalet. Du bör läsa det här Tillägget i sin helhet, inklusive länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken i webbläsarens fönster. I händelse av en konflikt mellan Microsofts Tjänsteavtal och detta tillägg styr detta tillägg hur du får använda Provperioden.

GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDA PROVPERIODEN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VISS INFORMATION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING AV PROVPERIODEN OCH FÖR PROVPERIODENS INTERNETBASERADE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄNNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA PROVPERIODEN.

 

1.       Provperiod som ohanterad tjänst.

1.1   När du registrerar dig på Tjänsten utan en Administratör använder du en ohanterad tjänst (”Ohanterad tjänst”). Provperioden ger dig, användaren av en Ohanterad tjänst, möjlighet att köpa ytterligare tjänstprenumerationer för dig själv (”Prenumeration”). När du köper sådana ytterligare Prenumerationer försäkrar du att du agerar som ombud för din Organisation.

1.2   Du är införstådd med att om en Administratör tar kontroll över tjänsten blir du användare av en hanterad tjänst (”Hanterad tjänst”) och administratören kan välja att stänga av din åtkomst.

 

2.       Provperiodens giltighetstid. Med ”Giltighetstid” avses tiden för din Provperiod som är 30 dagar. Microsoft kan förnya eller förlänga giltighetstiden efter eget godtycke.

 

3.       Avstängning/uppsägning. Du får säga upp en Provperiod när som helst under dess giltighetstid. Vi kan stänga av din Provperiod om: (1) det rimligen behövs för att förhindra obehörig åtkomst till Kunddata, (2) du inte svarar på ett krav angående påstått intrång enligt villkoren i Avtalet inom rimlig tid, eller (3) du inte följer eller bryter mot villkor i Avtalet. Om en eller flera av dessa situationer uppstår kommer en avstängning gälla så länge villkoret eller behovet finns. Vi meddelar dig innan en avstängning, med undantag för när vi har rimlig orsak att tro att vi måste stänga av dig omedelbart. Om du inte åtgärdar anledningarna för avstängningen inom 90 dagar kan vi säga upp din Provperiod och radera dina Kunddata utan någon lagringsperiod. Vi kan även säga upp din Provperiod om din användning av Tjänsten stängs av mer än två gånger under en 12-månadersperiod.

 

4.       Avtalet i dess helhet. Detta Tillägg och villkoren för Avtalet utgör avtalet i dess helhet för Provperioden. Du kan läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält, och du samtycker till att göra så. Du förstår att du genom att använda Provperioden godkänner detta Tillägg och de länkade villkoren. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig och oss är:

·         Sekretesspolicy: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Tjänsteavtal för Microsoft Power BI: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service