บุคคลหนึ่งกำลังดูแท็บเล็ต

การเล่าเรื่องราวข้อมูลคืออะไร

การเล่าเรื่องราวข้อมูลเป็นแนวคิดในการสร้างการบรรยายที่น่าสนใจโดยใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของคุณ และแจ้งข้อมูลให้ผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงทราบ

ประโยชน์ของการเล่าเรื่องราวข้อมูล

การเล่าเรื่องราวข้อมูลคล้ายกับการเล่าเรื่องโดยมนุษย์ แต่ให้ประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นและมีหลักฐานสนับสนุนโดยใช้กราฟและแผนภูมิ การเล่าเรื่องราวข้อมูลคือการอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายๆ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้และสามารถทำการตัดสินใจที่สำคัญได้เร็วขึ้นและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

การสร้างเรื่องราวข้อมูลที่ทำให้บุคคลเริ่มลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก การเล่าเรื่องราวข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อบุคลากรและองค์กรของคุณได้ ประโยชน์จากการเล่าเรื่องราวข้อมูลที่ประสบความสำเร็จมีดังนี้:

 • เพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของคุณ
 • ตีความข้อมูลที่ซับซ้อนและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ชม
 • เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เข้าถึงได้ง่าย
 • นำเสนอคุณค่าต่อผู้ชมและอุตสาหกรรมของคุณ
 • สร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมและแนวคิดหัวข้อต่างๆ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องเล่าด้วยข้อมูลของคุณมีประโยชน์

การเล่าเรื่องราวข้อมูลที่ดีหมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลดิบทั้งหมดที่คุณรวบรวมไว้เพื่อยืนยันสมมติฐานใดๆ และหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการจากการนำเสนอการเล่าเรื่องราวข้อมูลของคุณ

หลังจากทบทวนข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มเขียนเรื่องราวของคุณ ในบางครั้ง คุณอาจอยากเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีของคุณ แต่คุณอย่าลืมมองภาพรวมทั้งหมดด้วย ดูสิ่งที่ข้อมูลจะบอกและสื่อสารโดยการเล่าเรื่องราวข้อมูลที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณทราบโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง อาจเป็นภาระหนักหากคุณมีชุดข้อมูลจำนวนมากที่พร้อมใช้งาน แต่การมองภาพรวมจะช่วยจัดโครงสร้างวิธีการเล่าเรื่องของคุณ

 • นึกถึงทฤษฎีของคุณ คุณต้องการพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์อะไร คุณคิดว่าข้อมูลจะบอกอะไรให้คุณทราบ
 • รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการสร้างเรื่องเล่าของคุณ
 • กําหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องเล่าของคุณ โดยใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวม คุณควรจะสามารถเขียนออกมาได้หนึ่งประโยคว่าเป้าหมายการเล่าเรื่องของคุณคืออะไร
 • ลองนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเล่า ร่างเนื้อหาทุกอย่างตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุป
 • ตั้งคำถาม สมมติฐานของคุณถูกต้องหรือไม่ คําตอบเหล่านี้จะสร้างการบรรยายของการเล่าเรื่องราวข้อมูลได้อย่างไร
 • สร้างเป้าหมายให้กับผู้ชมของคุณ คุณต้องการให้ผู้ชมของคุณดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากอ่านเรื่องราวของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ดูเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีของคุณเท่านั้น แต่ยังพิจารณาข้อมูลที่ไม่ได้สนับสนุนทฤษฎีของคุณด้วย คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทุกอย่างที่ใช้งานได้ ใช้ชุดข้อมูลที่ช่วยให้การบรรยายเป็นกลาง เรื่องราวข้อมูลของคุณควรชี้ไปที่ว่าข้อมูลนั้นจะสามารถช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยเหลือธุรกิจของคุณอย่างไร

ใช้การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องราวข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

การแสดงภาพจากข้อมูล มีบทบาทสําคัญในการวัดว่าผู้ชมของคุณยอมรับข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากน้อยเพียงใด การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลจะช่วยแปลงข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีขอบเขตให้เป็นข้อมูลที่ซับซ้อนน้อยลงและเข้าใจได้ง่าย คุณสามารถใส่ภาพที่ต้องการเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของคุณได้ที่นี่ การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วย:

 • แสดงรูปแบบ แนวโน้ม และข้อสรุปจากมุมมองที่เป็นกลาง
 • ให้บริบท แปลผลลัพธ์ และอธิบายข้อมูลเชิงลึก
 • ลดความซับซ้อนของข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมของคุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้
 • ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ชม

ข้อสรุปและชุดข้อมูลส่วนใหญ่เหล่านี้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผ่านแดชบอร์ดข้อมูลที่สร้างด้วย เครื่องมือการแสดงภาพจากข้อมูล

การนำเสนอภาพผ่านแดชบอร์ดข้อมูล

แดชบอร์ดข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลและข่าวกรองธุรกิจ (BI) การจัดระเบียบและแสดงข้อมูลที่สําคัญในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในที่เดียว แดชบอร์ดข้อมูลสามารถแปลเมตริกที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวข้อมูลและสมมติฐานของเรื่องราว

ประโยชน์ของการใช้แดชบอร์ดข้อมูลกับข้อมูลของคุณมีดังนี้:

 • มอบความสามารถในการมองเห็นแนวโน้มในอดีตและปัจจุบันได้ดีขึ้น
 • คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น
 • ระบุตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักจากแหล่งที่มาหลายแห่ง
 • ทำให้เกิดการวิเคราะห์ลูกค้าแบบเรียลไทม์

องค์ประกอบหลักสามประการสำหรับการเล่าเรื่องราวข้อมูล

การเล่าเรื่องราวข้อมูลและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกของคุณผ่านองค์ประกอบสำคัญสามรายการคือ การบรรยาย การแสดงภาพ และข้อมูล ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เมื่อคุณสร้างเรื่องราวข้อมูล สิ่งสําคัญคือต้องรวมองค์ประกอบทั้งสามนี้เพื่อเขียนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของทฤษฎีแบบสรุปและการดำเนินการต่อไปที่คุณต้องการจากผู้ใช้

 1. สร้างคำบรรยายของคุณ
  เมื่อคุณเล่าเรื่องราว คุณต้องใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกของคุณ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจมุมมองของคุณโดยกลั่นกรองข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ คำบรรยายและบริบทของคุณคือสิ่งที่จะผลักดันให้เกิดรูปแบบของการเล่าเรื่องราวข้อมูลแบบธรรมชาติ
 2. ใช้ภาพเพื่อจุดประกาย
  ภาพสามารถช่วยให้ผู้ชมได้รับข้อมูลจากทฤษฎีของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อการแสดงผลด้วยภาพลักษณะต่างๆ (แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น) เข้ากับคำบรรยายของคุณ คุณจะสามารถเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ด้วยข้อมูลฐานเพื่อสนับสนุนทฤษฎีของคุณ แทนที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเดียวเพื่อสนับสนุนทฤษฎีของคุณ การนำเสนอข้อมูลหลายส่วนทั้งแบบละเอียดและข้อมูลระดับสูงจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อให้ผู้ชมเห็นมุมมองของคุณมากขึ้น
 3. แสดงข้อมูลสนับสนุน
  โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ได้สนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ที่ขาดบริบทโดยใช้ การวิเคราะห์เสริม การเล่าเรื่องของคุณมีความกระจ่าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่จับต้องได้ บริบทและเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการตีความการบรรยายของคุณเต็มรูปแบบ การใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหลักและความเข้าใจในการบรรยายของคุณสามารถช่วยให้บริบทที่จำเป็นมากผ่านเรื่องราวข้อมูลของคุณ

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสามข้างต้นด้วยกัน เรื่องราวข้อมูลจะสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ในผู้ชมของคุณอย่างแน่นอน อารมณ์ความรู้สึกมีบทบาทสําคัญมากในการตัดสินใจ และด้วยการเชื่อมโยงบริบทความรู้สึกและข้อมูลที่แท้จริงจากการเล่าเรื่องราวข้อมูลของคุณ คุณจะสามารถสร้างอิทธิพลแก่ผู้อื่นได้ เมื่อรวมองค์ประกอบหลักสามองค์ประกอบเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้สร้างเรื่องราวข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบุคคลและผลักดันการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างของการเล่าเรื่องราวข้อมูล

การเล่าเรื่องราวข้อมูลคือศิลปะในการนำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายด้วยบริบท วิธีการนำเสนอเรื่องราวข้อมูลมีอยู่สองสามวิธี แดชบอร์ดข้อมูลจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ใช้งานเพื่อให้คุณสามารถสร้างการบรรยายได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องราวข้อมูลที่ดึงดูดความสนใจได้ดี

แหล่งที่มา: บล็อก Microsoft Power BI

แดชบอร์ดข้อมูลแสดงข้อมูลของคุณทั้งหมดที่ทุกคนให้ความสนใจ แม้แดชบอร์ดข้อมูลของคุณอาจให้บริบท แต่คุณจะต้องสร้างการบรรยายและเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ด้วยตัวเอง ความเรียบง่ายใช้งานได้ดีที่สุด การพูดบทนำพร้อมรูปภาพที่มาจากข้อมูลถือว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเล่าเรื่องราวข้อมูลแบบสั้นๆ

แหล่งที่มา: Microsoft Power BI

อีกตัวอย่างของการเล่าเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการแสดงภาพข้อมูลตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากคอลเซ็นเตอร์ที่แสดงความพึงพอใจของลูกค้าตามหัวข้อ เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่พึงพอใจและไม่พอใจ ผลรวมของลูกค้าที่พึงพอใจและไม่พอใจ และเรื่องราวเล็กๆ อื่นๆ ที่จะรวมเป็นเรื่องราวที่ใหญ่ขึ้น

แหล่งที่มา: Microsoft Power BI

อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการเล่าเรื่องราวข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งและเป็นวิธีการเล่าเรื่องราวข้อมูลที่ดูน่าสนใจที่เร็วด้วย อินโฟกราฟิกอาจประกอบด้วยการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลแต่ละรายการที่ช่วยเล่าเรื่อง แต่อาจไม่ได้มีคำบรรยายมากนัก (เช่น ตัวอย่างข้างต้น)

การเล่าเรื่องราวข้อมูลกำลังเปลี่ยนวิธีการใช้ข้อมูลของเรา

อาจเป็นไปได้ที่การเล่าเรื่องราวข้อมูลจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญในวิธีการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ของเรา การเล่าเรื่องราวข้อมูลเพิ่มความรู้สึกแบบมนุษย์ให้กับตัวเลขและจำนวนข้อมูลดิบที่บ้างครั้งเข้าใจยาก การสร้างการบรรยายเป็นส่วนประกอบหลักของกระบวนการ แต่การสร้างเรื่องราวที่ชัดเจนนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการแปลข้อมูลจากมุมมองที่เป็นกลางของคุณเท่านั้น Microsoft Power BI สามารถช่วยคุณเล่าเรื่องได้

เริ่มเรื่องราวข้อมูลของคุณด้วย Microsoft Power BI

Microsoft Power BI สามารถช่วยคุณสร้างเรื่องราวที่คุณต้องการเล่า ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายที่กระจายข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ทำให้คุณสามารถนำเสนอรูปแบบการแสดงข้อมูลจากข้อมูลซึ่งช่วยสนับสนุนการบรรยายของคุณและสร้างผลกระทบต่อผู้ชมเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เล่าเรื่องราวข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างธุรกิจของคุณให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทรนด์ และสร้างอิทธิพลต่อผู้ชมเพื่อความเปลี่ยนแปลง