บุคคลที่ดูเหมือนจะกำลังแชร์ข่าวกรองธุรกิจบางรายการ

ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร

ข่าวกรองธุรกิจ (BI) เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบัน และนำเสนอผลการค้นหาในรูปแบบภาพที่ใช้งานง่าย

ข่าวกรองธุรกิจทำงานอย่างไร

ข่าวกรองธุรกิจมีขั้นตอนการทำงานหลัก 4 ขั้นตอนเพื่อแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปใช้งานได้ สามขั้นตอนแรกคือการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล เพื่อเป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ก่อนการใช้ BI ธุรกิจต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองมากมาย แต่เครื่องมือ BI จะทำให้กระบวนการต่างๆ ทำงานโดยอัตโนมัติ และช่วยบริษัทประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมและแปลงข้อมูลจากหลายแหล่ง

โดยทั่วไป เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจจะใช้วิธีการดึงข้อมูล แปลง และโหลด (ETL) เพื่อรวมข้อมูลแบบมีโครงสร้างและที่ไม่มีโครงสร้างจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกแปลงและจัดรูปแบบใหม่ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในสถานที่ส่วนกลาง เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์และสอบถามข้อมูลได้อย่างง่ายดายในฐานะชุดข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงชุดเดียว

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเผยแนวโน้มและความไม่สอดคล้องกัน

การทำเหมืองข้อมูล หรือการค้นหาข้อมูล โดยทั่วไปจะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหารูปแบบและค่าผิดปกติซึ่งจะทำให้เห็นสถานะปัจจุบันของธุรกิจ เครื่องมือ BI มักจะประกอบด้วย การสร้างรูปแบบข้อมูล และการวิเคราะห์หลายชนิด รวมถึงการสำรวจ การอธิบาย สถิติ และคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะสำรวจข้อมูล คาดการณ์แนวโน้ม และเสนอข้อแนะนำต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ใช้การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อแสดงข้อสรุป

การรายงานข่าวกรองธุรกิจใช้ การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจและแชรข้อสรุปได้ง่ายขึ้น วิธีการรายงานประกอบด้วย แดชบอร์ดข้อมูล เชิงโต้ตอบ แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 4: นำข้อมูลเชิงลึกไปดำเนินการต่อได้ทันที

การดูข้อมูลในปัจจุบันและในอดีตในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจจะช่วยให้บริษัทเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกไปเป็นการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ข่าวกรองธุรกิจทำให้สามารถปรับและทำการเปลี่ยนกลยุทธ์ระยะยาวได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะขจัดความไม่มีประสิทธิภาพ ปรับตามตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาการจัดหาวัสดุ และแก้ปัญหาของลูกค้า

เพราะเหตุใดบริษัทจึงได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ

เพราะ เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจมีประโยชน์ในการช่วยบริษัทลดความไม่มีประสิทธิภาพ แจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค้นหาเส้นทางรายได้ใหม่ และระบุพื้นที่ของการเติบโตในอนาคต

ประโยชน์เฉพาะบางรายการที่ธุรกิจจะได้รับเมื่อใช้ BI ได้แก่:

  • เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและรูปแบบการซื้อสินค้า
  • การติดตามยอดขาย การตลาด และประสิทธิภาพทางการเงินที่ถูกต้อง
  • สร้างเกณฑ์มาตรฐานตามข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบัน
  • การแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูลและปัญหาของลูกค้า
  • การวิเคราะห์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ระหว่างแผนก

ในอดีต เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจใช้เป็นหลักโดยนักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้ใช้ที่เป็นไอที แต่ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม BI แบบบริการตนเองทำให้ข่าวกรองธุรกิจพร้อมใช้งานได้โดยทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงทีมงานปฏิบัติการ

ข่าวกรองธุรกิจช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานใน 6 ด้านหลักๆ ดังนี้:

ประสบการณ์ของลูกค้า

เข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณทั้งหมดในสถานที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถส่งทรัพยากรไปยังพื้นที่สำคัญที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกแก่การมีส่วนร่วมของลูกค้าและการสนับสนุน

การขายและการตลาด

เห็นประสิทธิภาพการขายและการตลาด พฤติกรรมของผู้ใช้ และแนวโน้มการซื้อ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าแผนงานการตลาดในอนาคตจะมีประสิทธิภาพและผลักดันรายได้

การดำเนินงาน

ปรับปรุงการดําเนินงานด้วยงานการวิเคราะห์ตามปกติโดยอัตโนมัติ กระบวนการคัดกรอง การลดความไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

การเงิน

ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูมุมมองแบบองค์รวมด้านการเงินของบริษัท ศึกษาข้อมูลในอดีต คํานวณความเสี่ยง และคาดการณ์แนวโน้ม

การควบคุมสินค้าคงคลัง

วิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง เร่งเวลาการส่งมอบสินค้า และช่วยให้คาดการณ์แนวโน้มการซื้อได้

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎ

รวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความโปร่งใส ช่วยให้เห็นข้อผิดพลาด ปัญหาด้านความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น

เมื่อประเมิน เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ ให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นไปตามกฎระเบียบ พร้อมใช้งานทั่วโลก และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เครื่องมือควรมีคุณลักษณะที่ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึก BI เข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ เช่น การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง

"สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของเราสามารถมุ่งเน้นที่สิ่งสำคัญ ด้วยการมอบเมตริกที่พวกเขาต้องการในการทำงาน และไม่ต้องวุ่นวายกับข้อมูลเพื่อให้ได้รับคําตอบ สิ่งที่ได้เข้ามาก็คือ … ความยืดหยุ่น การโต้ตอบ”

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

ตัวอย่างข่าวกรองธุรกิจที่มีการใช้งานจริง

ข่าวกรองธุรกิจใช้แตกต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจและในภาคส่วนต่างๆ เช่น การเงิน สินค้าขายปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน เทคโนโลยี ภาครัฐ การศึกษา การแพทย์ การผลิต และบริการวิชาชีพ มาดูวิธีการนำข่าวกรองธุรกิจไปใช้งานโดยอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ

บุคคลกำลังนำเสนองานเกี่ยวกับบริการทางการเงิน

บริการทางการเงิน

สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรใช้ข่าวกรองธุรกิจเพื่อเชื่อมแหล่งข้อมูลทั้งหมด และทำให้ผู้ใช้ธุรกิจและพนักงานด้านไอทีสามารถพัฒนารายงานและโซลูชัน BI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและการบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พนักงานฝ่ายการบริการลูกค้า ธนาคารออนไลน์ และพนักงานสาขาคือตัวอย่างบางทีมที่ใช้เครื่องมือ BI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

แพทย์ที่แสดงข้อมูลบางอย่างบนอุปกรณ์แท็บเล็ตให้กับผู้ป่วย

สุขภาพ

ผู้ให้บริการโซลูชันการดูแลสุขภาพสากลพัฒนาระบบการจัดการการกำหนดค่าในระบบคลาวด์เพื่อให้ทีมฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจด้านไอทีของบริษัทใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวสำหรับสินทรัพย์และสินค้าคงคลังในการจัดการการกำหนดค่า นอกจากนี้ ยังรวมระบบเข้ากับเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจที่มีความสามารถในการแสดงภาพขั้นสูง จึงทำให้ใช้พนักงานทางเทคนิคน้อยลงและผู้บริโภคได้คําตอบอย่างรวดเร็ว

บุคคลในคลังสินค้ากำลังนับสินค้าคงคลัง

การผลิต

บริษัทด้านการผลิตขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ปรับใช้โซลูชันข่าวกรองธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่รักษาสมดุลระหว่างการควบคุมและการทำงานอย่างอิสระในการสร้างรายงาน พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูง โซลูชันที่คุ้มค่านี้ยังคงรักษาความสามารถในการทำงานด้วยตนเองไว้ พร้อมช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถควบคุมวิธีการจัดเก็บ เข้าถึง และดูแลรักษาข้อมูลได้มากขึ้น

การเริ่มต้นใช้งานข่าวกรองธุรกิจ

สำรวจวิธีที่องค์กรของคุณสามารถนำเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจไปใช้งาน เช่น Microsoft Power BI เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้