การสร้างรูปแบบข้อมูลคืออะไร

การสร้างรูปแบบข้อมูลคือ กระบวนการวิเคราะห์และการนิยามข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งหมดที่ธุรกิจของคุณรวบรวมและผลิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของข้อมูลเหล่านั้น ด้วยการใช้ข้อความ สัญลักษณ์ และแผนภาพต่างๆ แนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลจะสร้างการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ในขณะที่ข้อมูลถูกรวบรวม จัดเก็บ และใช้ในธุรกิจของคุณ ในขณะที่ธุรกิจของคุณพิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลอย่างไรและใช้เมื่อใด กระบวนการสร้างรูปแบบข้อมูลจะเป็นการทำความเข้าใจและอธิบายความต้องการด้านข้อมูลของคุณ

ประโยชน์ของการสร้างรูปแบบข้อมูล

การสร้างรูปแบบข้อมูลทำให้คุณสามารถบันทึกประเภทข้อมูลของสิ่งที่คุณมี วิธีการใช้ และความต้องการด้านการใช้งาน การป้องกัน และการกำกับดูแลข้อมูล ประโยชน์ของการสร้างรูปแบบข้อมูล ได้แก่

  • สร้างโครงสร้างเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานด้านไอทีและทีมธุรกิจของคุณ

  • เผยโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วยการระบุความต้องการและการใช้งานข้อมูล

  • ประหยัดเวลาและเงินด้านไอทีและลงทุนในกระบวนการผ่านการวางแผนที่เหมาะสม

  • ลดข้อผิดพลาด (และโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน) และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลไปด้วย

  • เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการดึงและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพและการเติบโต

  • กำหนดและติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของเป้าหมายที่มีการปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสร้างรูปแบบข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงวิธีการที่คุณได้ผลลัพธ์ด้วย

ตัวอย่างแนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูล

เมื่อคุณทราบแล้วว่าการสร้างรูปแบบข้อมูลคืออะไรและเพราะเหตุใดจึงมีความสําคัญ ต่อไปมาดูแนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันสามแบบเป็นตัวอย่างกัน

การสร้างรูปแบบข้อมูลเชิงแนวคิด

รูปแบบข้อมูลเชิงแนวคิด จะกําหนดโครงสร้างโดยรวมของธุรกิจและข้อมูลของคุณ ซึ่งใช้ในการจัดระเบียบแนวคิดทางธุรกิจตามที่กําหนดโดยผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจของคุณและสถาปนิกข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีลูกค้า พนักงาน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่ม หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเอนทิตี มีความสัมพันธ์กับเอนทิตีอื่นๆ ทั้งเอนทิตีและความสัมพันธ์ของเอนทิตีจะถูกกำหนดในรูปแบบแนวคิดของคุณ

การสร้างรูปแบบข้อมูลเชิงตรรกะ

รูปแบบข้อมูลเชิงตรรกะสร้างขึ้นจากรูปแบบเชิงแนวคิดด้วยแอตทริบิวต์เฉพาะของข้อมูลภายในแต่ละเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้า A ซื้อผลิตภัณฑ์ B จากการพนักงานขาย C นี่คือรูปแบบทางเทคนิคของกฎและโครงสร้างข้อมูลของคุณตามที่กําหนดโดยสถาปนิกข้อมูลและนักวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบทางกายภาพที่ข้อมูลและธุรกิจต้องการ

การสร้างรูปแบบข้อมูลทางกายภาพ

รูปแบบข้อมูลเชิงกายภาพคือการใช้งานเฉพาะของรูปแบบข้อมูลเชิงตรรกะที่สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลฐานข้อมูลและนักพัฒนา รูปแบบข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องมือฐานข้อมูลเฉพาะ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล และมีตัวเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลไปทั่วทั้งระบบธุรกิจของคุณให้แก่ผู้ใช้ตามต้องการ ซึ่งเป็น "สิ่งที่" ทำให้ต้องสร้างรูปแบบอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับการนำสินทรัพย์ข้อมูลของคุณไปใช้งานจริงนั่นเอง

แนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลส่งผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร

การสร้างรูปแบบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกัน คุณต้องมีรูปแบบข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ ข่าวกรองธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจ กระบวนการสร้างรูปแบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบังคับให้หน่วยงานธุรกิจแต่ละหน่วยพิจารณาว่าพวกเขาสร้างผลงานที่สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่แท้จริงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ รูปแบบข้อมูลที่ชัดเจนยังหมายถึงประสิทธิภาพการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าสินทรัพย์ข้อมูลของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

เมื่อกำหนดนิยามของข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก เพราะว่าคุณได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ข้อมูลภายในรูปแบบข้อมูลของคุณแล้ว จึงวิเคราะห์และเห็นผลกระทบได้ง่ายเมื่อคุณเปลี่ยนกระบวนการ ราคา หรือทีมงาน

วิธีการเลือกเครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูล

ข่าวดีคือ เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ ที่มีคุณภาพมาพร้อมกับ เครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูล ทั้งหมดที่คุณต้องการ โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์เฉพาะที่คุณเลือกเพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบทางกายภาพของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างรูปแบบข้อมูลเมื่อประเมิน เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างรูปแบบข้อมูลและการวิเคราะห์

เครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลนี้ใช้งานง่ายหรือไม่

ทีมงานฝ่ายเทคนิคที่เป็นผู้นำรูปแบบข้อมูลไปใช้งานอาจสามารถใช้งานเครื่องมือใดๆ ก็ตามที่คุณยื่นให้ แต่ผู้คิดกลยุทธ์ทางธุรกิจและผู้ใช้การวิเคราะห์เป็นประจำทุกวัน ซึ่งก็คือผู้ที่อยู่ในธุรกิจของคุณทั้งหมด อาจไม่ได้ใช้งานเครื่องมือได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดหากเครื่องมือใช้งานยาก คุณต้องการเครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อช่วยทีมของคุณด้วย การเล่าเรื่องราวข้อมูล และ แดชบอร์ดข้อมูล

เครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลนี้ทำงานอย่างไร

แอตทริบิวต์ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือประสิทธิภาพหรือความเร็วและประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้เรียกใช้การวิเคราะห์ รูปแบบข้อมูลที่วางแผนไว้ที่ดีที่สุดไม่ใช้รูปแบบที่ดีที่สุดหากไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้ความกดดันของสถานการณ์จริง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุรกิจและปริมาณข้อมูล การดึงข้อมูล และการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลนี้ต้องมีการบำรุงรักษาหรือไม่

หากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจทุกครั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่ยุ่งยาก ธุรกิจของคุณจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ให้ค้นหาเครื่องมือที่บํารุงรักษาและอัพเดตได้ง่าย เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการในขณะที่ยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้

ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยเครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลนี้หรือไม่

ข้อบังคับของรัฐบาลกำหนดให้คุณปกป้องข้อมูลลูกค้า แต่การทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดได้จำเป็นต้องปกป้องข้อมูลทั้งหมดของคุณในฐานะสินทรัพย์ที่มีค่า ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมในตัว ซึ่งรวมถึงการควบคุมการให้สิทธิการเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการและปิดกั้นผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล

เริ่มต้นใช้งานการสร้างรูปแบบข้อมูล

ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลใดก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาได้ง่าย เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจากการลงทุนทางธุรกิจที่สำคัญแบบนี้ ตอนนี้ คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างรูปแบบข้อมูลและสิ่งที่คุณจะได้รับจากการสร้างรูปแบบข้อมูล คุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้ว มาดูว่าโซลูชันข่าวกรองธุรกิจและการสร้างรูปแบบข้อมูลชั้นนำจาก Microsoft Power BI สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลได้อย่างไร

คำถามที่ถามบ่อย

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการสร้างรูปแบบข้อมูลคืออะไร

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการสร้างรูปแบบข้อมูลคือ การสร้างพื้นฐานสำหรับฐานข้อมูลที่สามารถโหลด เรียกค้น และวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว แนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการทำแผนผังข้อมูลธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูล

รูปแบบข้อมูลควรได้รับการฝึกใหม่บ่อย เพียงใด

ความถี่ในการฝึกรูปแบบข้อมูลใหม่จะแตกต่างกันไปตามโมเดลและปัญหาที่แก้ไข ซึ่งอาจหมายถึงการฝึกใหม่ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือเป็นระยะๆ เช่น รายเดือนหรือรายปี โดยพิจารณาจากความถี่ในการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลที่ฝึก ไม่ว่าประสิทธิภาพของโมเดลจะลดลงหรือไม่ก็ตาม และข้อควรพิจารณาอื่นๆ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบ ข้อมูล

ในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลนั้น เป็นการยืนยันว่ารูปแบบข้อมูลมีโครงสร้างที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ เครื่องมือสร้างรูปแบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อความอัตโนมัติ โดยมีการแจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการสอบถาม และปรับปรุงตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ การลดข้อมูล

แนวคิดหลักของการสร้างรูปแบบข้อมูลคืออะไร

แนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลแบ่งออกได้เป็นสามประเภท ได้แก่ การสร้างรูปแบบข้อมูลเชิงแนวคิด การสร้างรูปแบบข้อมูลเชิงตรรกะ และการสร้างรูปแบบข้อมูลทางกายภาพ แนวคิดการสร้างรูปแบบข้อมูลตั้งแต่ลักษณะนามธรรมไปจนถึงการแบ่งแยกที่ชัดเจนจะสร้างพิมพ์เขียวสำหรับวิธีการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในองค์กร