Osoba dívající se do tabletu

Co je to vyprávění příběhů dat?

Vyprávění příběhů dat je koncept budování poutavého příběhu založeného na komplexních datech a analytických nástrojích, který pomáhá odvyprávět příběh s cílem ovlivnit a informovat konkrétní cílovou skupinu.

Výhody vyprávění příběhů dat

Vyprávění příběhů dat je velmi podobné lidskému vyprávění, ale navíc čerpá z výhod hlubších přehledů a podpůrných důkazů prostřednictvím grafů a schémat. Při vyprávění příběhů dat se zjednodušují komplikované informace, aby cílová skupina dokázala pracovat s vaším obsahem a činit kritická rozhodnutí rychleji a s větší důvěrou.

Sestavení příběhu dat, který přiměje člověka k akci, může být velmi silným nástrojem. Efektivní vyprávění příběhů dat může mít pozitivní dopad na lidi a vaši organizaci. Mezi některé výhody úspěšného vyprávění příběhů dat patří:

 • Přidání hodnoty do vašich dat a přehledů
 • Interpretace komplexních informací a zdůraznění základních klíčových bodů pro cílovou skupinu
 • Polidštění dat
 • Nabízení hodnoty cílové skupině a odvětví
 • Budování důvěryhodnosti jako lídra v oboru a myšlenkového vůdce

Zajištění, že váš příběh dat bude hodnotný

Dobré vyprávět příběh dat znamená analyzovat všechna nashromážděná nezpracovaná data, potvrdit hypotézu a snad i zpozorovat změnu, které jste chtěli po uvedení vašeho příběhu dat dosáhnout.

Po kontrole všech dat začněte svůj příběh. Někdy může být lákavé vybírat jen ty datové sady, které podporují vaši teorii. Je ale nutné mít nadhled. Podívejte se, co vám data říkají, a sdělte svému týmu jasný datový příběh pomocí těch správných nástrojů. Když máte k dispozici mnoho datových sad, může být obtížné se v nich zorientovat, ale obvykle pomáhá vytvořit si strukturu, jak byste chtěli příběh vyprávět.

 • Zamyslete se nad svou teorií. Co chcete dokázat nebo vyvrátit? Co si myslíte, že vám data řeknou?
 • Shromažďujte data. Zkompletujte data, která budete potřebovat k rozvoji svého příběhu.
 • Definujte účel svého příběhu. Pomocí nashromážděných údajů byste měli být schopni napsat jednou větou, co je cílem vašeho příběhu.
 • Přemýšlejte o tom, co chcete říct. Načrtněte si vše, od úvodu až po závěr.
 • Pokládejte otázky. Byla vaše hypotéza správná, nebo chybná? Jak tyto odpovědi formují vyprávění vašeho datového příběhu?
 • Vytvořte pro svou cílovou skupinu cíl. Co by měla udělat, až si váš příběh přečte?

Ujistěte se, že se nedíváte jen na data, která podporují vaši teorii, ale také na data, která tu teorii vyvracejí. Nemusíte podávat všechny dostupné údaje. Použijte datové sady, které vám pomůžou vést příběh nezaujatě. Příběh dat by měl vždy ukazovat na to, jak dokáže podpořit činnost nebo změnu, která vám pomůže podnikat.

Používání datových vizualizací k lepšímu vyprávění příběhů dat

Vizualizace dat hraje významnou roli při určování toho, jak snadno vaše cílová skupina přijme komplexní informace. Vizualizace dat pomáhá transformovat neomezené množství dat na něco jednoduššího a stravitelnějšího. To je příležitost poskytnout vizuály, které váš příběh doplní o potřebnou podporu. Efektivní vizualizace dat může pomoct s tímto:

 • Odhalení vzorců, trendů a zjištění z nezaujatého úhlu pohledu
 • Poskytování kontextu, interpretace výsledků a formulace přehledů
 • Zjednodušení data aby cílová skupina mohla zpracovat informace
 • Zlepšení zapojení cílové skupiny

Většinu těchto zjištění a přehledů lze snáze pochopit prostřednictvím datového řídicího panelu sestaveného nástroji pro vizualizaci dat.

Prezentace vizuálů prostřednictvím datového řídicího panelu

datový řídicí panel je nástroj používaný pro správu informací a business intelligence (BI). Uspořádáním a zobrazováním důležitých informací ve snadno srozumitelném formátu na jednom místě můžou datové řídicí panely interpretovat komplikované metriky, aby cílové skupině pomohly porozumět spojení mezi datovým příběhem a hypotézou příběhu.

Výhody využití řídicího panelu pro vaše data:

 • Poskytování lepšího přehledu o minulých a současných trendech
 • Prognózování budoucích trendů s větší přesností
 • Identifikace klíčových ukazatelů výkonu z více zdrojů
 • Umožnění analýzy zákazníků v reálném čase

Tři klíčové prvky vyprávění příběhů dat

Strukturovaný přístup, vyprávění dat a vizualizace dat společně umožňují předávat přehledy prostřednictvím tří základních prvků: vyprávění, vizuálů a dat. Při vytváření příběhu dat je důležité zkombinovat následující tři prvky, abyste napsali ucelený příběh své teorie a dosáhli výsledných činností, které od uživatelů očekáváte.

 1. Budujte svůj příběh
  Když vyprávíte příběh, je zapotřebí používat data jako podpůrné pilíře poznatků. Pomozte cílové skupině porozumět vašemu úhlu pohledu tím, že integrujete komplexní informace do informativních přehledů. Vyprávění a kontext jsou to, čím se bude řídit lineární povaha vyprávění příběhu dat.
 2. Vysvětlujte pomocí vizuálů
  Vizuály dokáží pomoct vysvětlit vaši teorii cílové skupině. Když propojíte vizuální prvky (grafy, diagramy atd.) s vyprávěním, zasvětíte cílovou skupinu do jinak skrytých poznatků, které ji seznámí se základními daty podporujícími vaši teorii. Namísto prezentace jediného datového přehledu na podporu vaší teorie bývá užitečné ukázat více podrobných i obecnějších dat, aby cílová skupina mohla váš pohled skutečně ocenit.
 3. Ukazujte data jako podpůrný prostředek
  Pro lidi není analýza něco, co by pro ně bylo přirozeně atraktivní, obzvlášť když analýze chybí kontext, který vzniká za pomoci rozšířených analytických nástrojů. Vaše vyprávění přináší porozumění, které se opírá o hmatatelná data. Kontext a kritika jsou nedílnou součástí úplné interpretace vyprávění. Když pomocí nástrojů pro obchodní analýzu poskytnete svému příběhu klíčové přehledy a doplňující informace, zajistíte jimi tolik potřebný kontext, do kterého je celý příběh zasazený.

Kombinací tří výše uvedených prvků datový příběh určitě vyvolá u cílové skupiny emocionální odezvu. Emoce hrají při rozhodování významnou roli. A propojením emocionálního kontextu s faktickými daty ve vyprávění příběhů dat můžete ovlivnit ostatní. Když se tyto tři klíčové prvky úspěšně integrují, vytvoříte příběh dat, který může ovlivňovat lidi a vést ke změnám.

Příklady vyprávění příběhů dat

Vyprávění příběhů dat je umění prezentace dat pomocí kontextového vyprávění. Existuje několik různých způsobů, jak prezentovat datový příběh. Datový řídicí panel představuje všechna dostupná data, abyste mohli vytvořit svůj příběh. Níže uvádíme několik příkladů poutavého vyprávění dat.

Řídicí panel zobrazuje všechny nejdůležitější informace. Zatímco řídicí panel může poskytovat určitý kontext, vy budete muset sestavit svůj příběh a dát mu smysl. V jednoduchosti je síla. Často bývá nejrychlejším způsobem, jak odvyprávět krátký příběh dat, jednoduše říct úvodní větu a poskytnout grafiku založenou na datech.

Další příklad vyprávění příběhu dat, ve kterém se spojí nejméně dvě vizualizace dat – analýza call centra, která ukazuje spokojenost zákazníka podle předmětu, procenta spokojených a nespokojených zákazníků, celkového počtu spokojených a nespokojených zákazníků a jiných menších příběhů, které dohromady vyprávějí ten větší.

Infografika je forma vyprávění příběhů dat a také rychlý způsob, jak vyprávět vizuálně atraktivní datový příběh. Infografika se může skládat z jednotlivých vizualizací dat, které vám pomůžou říct příběh, aniž by musely hodně vyprávět (jako výše uvedený příklad).

Vyprávění příběhů dat mění způsob, jakým přijímáme informace

Existuje možnost, že vyprávění příběhů dat má potenciál učinit obrovský posun ve změně vnímání, jak konzumujeme data a analýzy. Vyprávění příběhů dat dává lidskou tvář někdy nerozluštitelným číslům a údajům, které nám nezpracovaná data předkládají. Tou největší součástí procesu je vytvořit příběh, ale vytvoření silného příběhu závisí na tom, jestli dokážete porozumět informacím a předložit je z nezaujatého hlediska. Microsoft Power BI vám může pomoct takový příběh vyprávět.

Zahájení příběhu dat pomocí Microsoft Power BI

Microsoft Power BI vám může pomoct vytvořit příběh, který chcete vyprávět. Díky intuitivnímu řídicímu panelu, který dešifruje data a sdílí přehledy, můžete prezentovat vizualizace založené na datech, které podporují váš příběh a ovlivňují vaši cílovou skupinu, aby se rozhodovala chytřeji. Vyprávějte příběh dat svým stylem, abyste dosáhli organizačních cílů, upevnili své podnikání jako myšlenkový lídr ve svém oboru a přiměli cílovou skupinu ke změně.