Osoba, která pracuje na notebooku a zřejmě si prohlíží datový řídicí panel

Co je datový řídicí panel?

Datový řídicí panel je nástroj, který mnoho firem používá ke sledování, analýze a zobrazování dat. Obvykle tak získávají přehled o celkovém stavu organizace, oddělení nebo konkrétního procesu.

Proč jsou datové řídicí panely důležité

Řídicí panely propojují nejrůznější metriky, zdroje dat, rozhraní API a služby, které společnostem pomáhají získávat z těchto zdrojů relevantní informace a zobrazovat je způsobem, který bude uživatelům pohodlný. Podobně jako palubní deska v autě datové řídicí panely organizují a zobrazují přehledně důležité informace, které vám pomůžou porozumět nejcennějším datům společnosti a odhalit odpovědi na stěžejní otázky.

Propojením řídicích panelů s konkrétními metrikami nebo klíčovými ukazateli výkonu získáváte zásadní business intelligence a možnost podrobněji prozkoumat konkrétní informace. To pak umožňuje průběžně monitorovat úspěch. Stejně jako v autě řídicí panely ukazují, jak daleko jste na své cestě a jak dlouho ještě může trvat, než se dostanete do cíle.

Co mohu s datovým řídicím panelem dělat?

Řídicí panel je zčásti užitečný kvůli tomu, že poskytuje aktuální informace a kontext, které pomáhají činit kvalifikovaná obchodní rozhodnutí a posilovat zaměstnance. Tým IT oddělení by například mohl pomocí řídicího panelu detekovat známky porušení zabezpečení. Nebo by firma mohla vložit řídicí panel do aplikace nebo mobilního zařízení pro pracovníky v první linii – kteří jsou v terénu – aby měli potřebná data k dispozici vždy, když je potřebují.

Řídicí panely také pomáhají odpovídat na základní obchodní otázky, mezi které patří:

 • Kolik dodávek jsme tento týden realizovali v porovnání s minulým týdnem?
 • Který z našich tří produktů přináší nejvyšší výnosy? Které položky bychom měli propagovat?
 • Odkud pochází většina provozu na našem webu?
 • Jak nás kupující našli?
 • Funguje náš marketingový trychtýř? Dosahuje stanovených cílů?

Výhody datových řídicích panelů

Smyslem řídicích panelů je poskytnout rychlé, jednoduché informace o datech, které využijete k okamžitému zlepšení chodu firmy. Ze všech možných způsobů, jak vytvořit a používat řídicí panely, představují následující ukázky některé z hlavních výhod:

Měření výkonnosti

Přizpůsobitelné řídicí panely umožňují firmě nastavit konkrétní ukazatele KPI, které pomáhají sledovat informace potřebné ke zjištění toho, jak se firmě daří v různých oblastech a odděleních. Možná budete chtít vědět, jestli skupiny plní své cíle, jestli marketingové materiály fungují podle očekávání nebo jaké je nejoblíbenější jídlo v restauraci.

Transparentnost a přístupnost dat

Řídicí panely spojují různá data, aby pak zobrazily hlavní metriky a přehledy způsobem, který je dostatečně srozumitelný a rozumí mu každý – ať už má přístup k back-endovým datům, nebo ne. Když se odstraní možná datová sila, každý uživatel v organizaci bude mít informace o výkonu jednotlivých oblastí. A každý bude mít možnost pomoct zlepšit fungování firmy.

Agilita

Řídicí panely jsou navrženy tak, aby pomohly zjistit změny v podniku, ať už pozitivní či negativní, často v reálném čase. Když uvidíte, že se děje něco nového, dostanete příležitost změnit v případě potřeby rychle směr, nebo dokonce předběhnout vznikající trendy.

Prognostika

Pokud do řídicího panelu vložíte prediktivní analýzu založenou na umělé inteligenci, vytvoříte výkonný nástroj pro utváření budoucnosti firmy. Řídicí panely, a zejména ty, které využívají umělou inteligenci, vám pomohou porovnat historická data a pochopit směřování, vytvořit přesnější prognózy prodeje, strategičtěji plánovat území a pomoci oddělením určit správnou cestu při splnění jejich cílů.

Důležitost ukazatelů KPI

Ukazatele KPI jsou nezbytnou součástí architektury řídicích panelů. Abyste mohli vědět, který další krok bude ten nejlepší, je nutné vědět i to, kde se právě nacházíte. Při výběru klíčových ukazatelů výkonu pro řídicí panel vyberte jen ty, které pomáhají odpovědět na vaši hlavní otázku. Nevybírejte jich tak moc, že nakonec rozmělní vaše data, ale taky ani tak málo, že byste nakonec neměli potřebný nadhled.

Příklady řídicích panelů

Datové řídicí panely vám pomohou pochopit téměř všechny složky podnikání – od toho, jestli je vaše cena správná, až po výši příjmů, které realizuje váš prodejní tým. Níže je uvedeno několik příkladů řídicích panelů a typy informací, které nabízejí pro sledování relevantních ukazatelů KPI.

Vložení výchozí obrazovky řídicího panelu zaměstnanců

Řídicí panely zaměstnanců

 • Zákaznická podpora nebo lístky IT oddělení uzavřené za hodinu

 • Fakturovatelné hodiny projektu na člena týmu

 • Hodiny, které tým potřeboval k dokončení daného projektu

Vložení výchozí obrazovky řídicího panelu prodeje

Řídicí panely prodeje

 • Prodejní trychtýř ve srovnání s předchozími roky

 • Celkový počet peněz v prodejním kanálu

 • Průměrná doba potřebná k uskutečnění prodeje

Vložení výchozí obrazovky finančního řídicího panelu

Finanční řídicí panely

 • Příjmy před úroky, zdaněním, odpisy nebo amortizací

 • Provozní cashflow

 • Čistá zisková marže

Spousta skvělých příkladů řídicích panelů pomáhá každý den činit kvalifikovaná obchodní rozhodnutí. Například řídicí panel zaměstnanců může naznačovat, že na daném projektu potřebujete další zdroje, abyste zkrátili přesčasy, nebo že musíte změnit přístup k prodeji určitého produktu, pokud chcete splnit své finanční cíle.

Jak vytvořit efektivní datový řídicí panel

Efektivní datové řídicí panely vyžadují strategii a důvtip. Řídicí panel plní velmi konkrétní účel a jak návrh, tak zvolené klíčové ukazatele výkonu hrají velkou roli. Zvažte tyto osvědčené postupy, které zvýší účinnost řídicího panelu:

Používejte data v reálném čase

Mnoho nástrojů řídicího panelu nabízí vylepšení automatizace, která zaznamenávají data v reálném čase a sdílí je ve vaší organizaci nebo konkrétních pracovních skupinách, nebo dokonce vkládají analýzu do mobilních aplikací, aby ji zaměstnanci měli neustále po ruce.

Poznejte svou cílovou skupinu

Řídicí panely musí být srozumitelné každému, kdo je používá. Některá oddělení například vyžadují přesná čísla, zatímco jiná potřebují vidět trendy. Použijte svůj nejlepší úsudek.

Buďte konzistentní

Aby se lidé ve vašich řídicích panelech snadno orientovali, zajistěte konzistenci funkcí, filtrů, barev a stylů. Zajištění konzistentního vzhledu a chování řídicích panelů pomáhá uživatelům rychleji najít informace.

Seskupujte data do logických celků

Když dáte podobná data k sobě, pomůžete uživatelům snáze se orientovat v informacích, zvláště když různí uživatelé v různých odděleních používají stejný řídicí panel.

Chyby řídicích panelů, kterým byste se měli vyhnout

Abyste s datovými panely dosáhli svých cílů, vyhněte se při navrhování řídicích panelů těmto běžným úskalím:

 • Nevytvoření jasného cíle pro řídicí panel
 • Implementace příliš mnoha ukazatelů KPI na řídicím panelu
 • Používání nekvalitních dat
 • Znázornění dat ve špatném typu grafu nebo diagramu
 • Zobrazení příliš mnoha informací na jednom řídicím panelu
 • Používání přeplněného, matoucího nebo nepřístupného návrhu

Co hledat v softwaru pro řídicí panely

Výběr správných nástrojů pro řídicí panely pro vaši firmu znamená vědět, jaké druhy přehledů potřebujete. Při vyhodnocování možností řídicích panelů použijte níže uvedené otázky:

 • Vyžaduje používání tohoto nástroje nějaké dovednosti (například programování)?
 • Jak obtížně se v tomto nástroji analyzují data?
 • Jak toto řešení chrání má data?
 • Jak mi pomůže vizualizovat data?
 • Bude tento software fungovat s mými existujícími nástroji a procesy?

Jakmile lépe porozumíte svým potřebám v oblasti řídicích panelů, nastane čas zvážit, která řešení nabízejí nejlepší funkce. Mnoho skvělých nástrojů pro řídicí panely nabízí různé možnosti vizualizace dat, přizpůsobení a spolupráce, přičemž zároveň funguje s různými operačními systémy, abyste ze svých dat mohli vytěžit maximum.

Aby vaše firma měla náskok, uvažujte o nástrojích pro řídicí panely, které v každé části procesu využívají umělou inteligenci. Inteligentní nebo chytrý software pro řídicí panely umožňuje používat například prediktivní analýzu, data v reálném čase, procesy datových věd, schopnosti přechodu k podrobnostem a dokonce upozornění na rizika. Tyto špičkové nabídky vám pomohou lépe a rychleji porozumět datům a umožní, aby vaše organizace byla řízena daty.

Scénáře inteligentních datových řídicích panelů

Inteligentní řídicí panely poskytují organizacím více způsobů, jak znázornit a implementovat data – nejen zpětně, ale v reálném čase – zároveň s jejich změnami. Inteligentní řídicí panely vybavené pokročilými funkcemi umělé inteligence a strojového učení vám pomohou pochopit informace více způsoby. Podívejte se blíže na několik možných scénářů, ve kterých umělá inteligence vylepšuje způsob použití dat:

Uskutečňování přesných predikcí

I když vám prediktivní analýza neukáže budoucnost, pomůže vám předvídat potenciální změny na trhu, chování spotřebitelů nebo identifikovatelná obchodní rizika. Tyto druhy přehledů pomáhají vaší firmě činit informovaná rozhodnutí, připravit se na budoucnost a příslušným způsobem investovat čas, úsilí a peníze.

Automatizace procesů

Když pracujete s velkými objemy dat, potřebujete veškerou pomoc, kterou můžete získat. Inteligentní řídicí panely automatizují procesy související se zjišťováním, přípravou, replikací, shromažďováním, vykazováním dat nebo dokonce s údržbou datového skladu. Uživatelé tak nemusí data zpracovávat ručně, což vede k přesnějším informacím a značným úsporám času.

Vývoj hlubších a užitečnějších přehledů pomocí Microsoft Power BI

Zajistěte si zřetelnost dat, kterou vaše firma potřebuje, aby nezůstala pozadu a dosáhla svých cílů. Pomůžou vám k tomu řídicí panely, které z vašich dat udělají konkurenční výhodu.