Osoba, která se dívá na notebook a tablet

Hlavních 5 výhod nástrojů pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat převádějí nestrukturovaná data na snadno srozumitelná vizuální vyjádření klíčových metrik, podle kterých mohou lidé, kteří se podílejí na projektu, jednat.

Bez ohledu na to, jestli jste profesionálem bez technických zkušeností nebo datovým vědcem, umožní tyto nástroje vám a vašim týmům rychle převést data na poznatky, které vám pomohou lépe se rozhodovat. Zajistí přínosy v pěti hlavních oblastech, mezi které patří správa dat, vizualizace, analytika založená na umělé inteligenci, sdílení business intelligence a zásady správného řízení.

1. Přípravu dat nechejte na nástrojích

Analýza začíná vždy shromažďováním dat a jejich přípravou ke zkoumání a interpretaci. V mnoha organizacích spoléhají na to, že analytici data ručně zkombinují a zpracují, než je začnou analyzovat. Ale i když se věnuje velká pozornost tomu, aby byla zahrnuta všechna relevantní data, hrozí při ručním zpracování velké riziko, že budou chybět zásadní informace nebo že budou neúmyslně zahrnuta nesprávná data.

S propojenými daty získáte lepší výsledky

Software pro analýzu dat umožňuje agregovat samoobslužná a podniková data do jednoho zobrazení, i když pocházejí z mnoha míst. Ověřte, že nástroje, které používáte, dokážou spojit všechny vaše zdroje dat dohromady, a to včetně dotazů Excelu a modelování dat.

Jakmile budete mít všechna potřebná data na jednom místě, dokážou je komplexní nástroje pro analýzu dat efektivně vyčistit a zajistit, aby byly úplné, přesné, aktuální, správně naformátované a bez duplicitních nebo irelevantních informací. To vašim analytikům ušetří spoustu času.

Vyjádřete význam velkých objemů dat graficky

Vzhledem k ohromnému množství a různorodosti dat, která se dnes ve firmách shromažďují, a rychlosti, s jakou se každý den generují, je rychlá a srozumitelná analýza nezbytná. Nástroje pro analýzu dat určené ke škálování dokážou zpracovávat velké objemy způsobem, který tradiční databáze neumí.

Rovněž analýza obrovských datových sad je náročná, pokud potřebujete zahrnout neustálý přísun informací z několika zdrojů. Nástroje pro analýzu dat vám pomohou interpretovat obrovské množství dat o různorodých tématech, například aktuální trendy na trhu nebo preference zákaznických segmentů.

2. Přeměňte data na názorný příběh

Vizualizace jsou základním kamenem toho, co dělají nástroje pro analýzu dat, protože přeměňují zkombinovaná data na užitečné obchodní informace. Vizualizace dat umožňují data sjednocením proměnit na poutavé příběhy, abyste mohli lépe pochopit výkonnost své firmy. Slouží také jako účinná pomoc, která vám umožní přesvědčit ostatní o nejlepších postupech pro vaši organizaci.

Posílení rozhodování

Zobrazení dat poutavým vizuálním způsobem usnadňuje všem vašim kolegům pochopení komplexních informací, odhalení kritických poznatků a lepší rozhodování. Nástroje vizualizace dat umožňují:

  • Vytvořte vizuální vyjádření pomocí předem připravených šablon.
  • Přidejte obrázky, text, barvu a výrazné designové prvky.
  • Objasněte analýzu pomocí grafů, diagramů, kontingenčních tabulek a souhrnných zobrazení.
  • Odhalte trendy a vzorce, kterých by si lidé jinak jen těžko všimli.

Sledování průběhu financí

Vizualizační nástroje rovněž konsolidují data do řídicích panelů, které zobrazují klíčové ukazatele výkonu (Ukazatele KPI) v oblastech, jako jsou tržby z prodeje a výkonnost marketingu. Tyto nástroje vám umožňují přizpůsobit a aktualizovat řídicí panely pro konkrétní oddělení nebo analýzy, což vám poskytne celkový obraz o tom, jak strategie fungují.

3. Získejte detailnější poznatky pomocí umělé inteligence

Při posuzování softwaru pro analýzu dat hledejte nástroje, které využívají umělou inteligenci (AI) a strojové učení. Tyto technologie umožňují účastníkům projektu a firmě porozumět výkonnosti v minulosti, na základě těchto znalostí dělat predikce o budoucnosti a proaktivně plánovat.

Lepší porozumění zákazníkům

Individuální prediktivní analýza vám pomůže lépe poznat vaše zákazníky a efektivněji je oslovovat. Tato rozšířená analytika využívá umělou inteligenci a strojové učení a pomáhá firmám předpovídat budoucí poptávku na trhu tím, že analyzuje historická data o chování a preferencích zákazníků v různých skupinách.

Některý software pro analýzu dat poskytuje funkce prediktivní umělé inteligence, které nevyžadují žádné školení ani zkušenosti s kódem, takže je může používat více lidí ve vaší organizaci. To pomáhá profesionálům bez technických znalostí připravit data a získat cenné poznatky o zákaznících. Využijí toho rovněž technicky zdatní profesionálové, protože jim to umožní postupovat rychleji.

Přínosy pokročilé umělé inteligence

Pokročilá statistická analýza nabízí datovým vědcům a technikům strojového učení způsoby, jak vytvářet pokročilé datové modely, sestavovat lepší vizuály, dozvědět se více z dat a vylepšit plánování. Tato schopnost umělé inteligence je podporována opensourcovým programovacím jazykem R.

4. Sdílejte business intelligence

Jakmile vy a vaši spolupracovníci získáte z datových vizuálů názorné přehledy, pomůže vám software pro vykazování sdílet business intelligence s lidmi uvnitř i vně organizace.

Software pro vykazování, který je součástí sady nástrojů pro analýzu dat, vám umožní efektivně publikovat vaše poznatky, vkládat vizuály a přidělovat oprávnění všem, kteří vaši sestavu potřebují vidět. Umožňuje rovněž zjednodušit distribuci sestav, udržovat kontrolu verzí a zabránit offline kopiím.

Vytvářejte a distribuujte vlastní sestavy

Pomocí formátování a motivů rozvržení můžete sestavy přizpůsobit své firmě. Software pro vykazování umožňuje také publikovat způsobem, který nejlépe vyhovuje vaší komunikaci, například formou stránkovaných statických nebo interaktivních sestav v tabulkovém formátu. Sestavy můžete také optimalizovat, což lidem usnadní otevírání a čtení na mobilních zařízeních.

Určete, jak často chcete konkrétní typ sestavy publikovat, například každý týden nebo jednou za měsíc. Můžete také jednorázově zpřístupnit samoobslužné sestavy, které odpovídají na konkrétní otázky, kdykoli je to potřeba. Velká výhoda softwaru pro vykazování spočívá v tom, že dokáže distribuovat sestavy vytvořené analytiky v celé firmě velkému seznamu příjemců.

5. Chraňte svá data

Pokud uvažujete o připojení velkého množství dat z více zdrojů a pozdějším publikování business intelligence, můžete mít obavy o zabezpečení. Hledejte nástroje pro analýzu dat vybavené ochranou zákaznických dat a šifrovacími klíči, které během přenosu uchovají citlivá data v soukromí.

Nástroje pro analýzu dat s integrovanou ochranou umožňují zablokovat rizikové aktivity, které představují hrozbu pro data. Při sdílení sestav umí tyto nástroje poskytnout zabezpečení na úrovni pracovního prostoru, a sice publikováním do samostatného pracovního prostoru. Umožňují rovněž zabezpečení na úrovni řádků tím, že omezují přístup k datům na úrovni řádků, takže můžete nastavit podrobnější řízení přístupu tam, kde je to potřeba.

Zvolte nástroje, které vám umožní analyzovat data pomocí funkcí zásad správného řízení, které běží na pozadí. A ověřte, že vám tyto nástroje pomohou dodržovat standardy, regulační předpisy a oborové certifikace, například IL6, FedRamp, HIPAA a FINRA.

Další informace o výhodách nástrojů pro analýzu dat

Když prozkoumáte Microsoft Power BI, objevíte všechny způsoby, jakými mohou nástroje pro analýzu dat pomoci vaší organizaci – a začít můžete zdarma.