Osoba s notebookem, která používá i tablet

Hlavních pět výhod nástrojů pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat a software pro generování sestav mění nestrukturovaná data na snadno čitelné přehledy, které podporují lepší obchodní rozhodování. Tady je pět způsobů, jak tyto nástroje můžou pomoct vašemu podnikání.

1. Nechte analytické nástroje připravit vám data

Analýza vždy začíná sběrem dat a jejich přípravou ke zkoumání a interpretaci. Mnoho organizací se spoléhá na analytiky, kteří před analýzou ručně kombinují a balí data. Ale i když se postupujte velmi opatrně, aby se zahrnula všechna relevantní data, ruční proces představuje riziko, že budou chybět stěžejní informace nebo se nedopatřením zahrnou nesprávná data.

S propojenými daty získáte lepší výsledky

Software pro analýzu dat umožňuje agregovat samoobslužná a podniková data v jednom zobrazení, i když pocházejí z různých míst. Ujistěte se, že vámi zvolené nástroje pro generování sestav mají funkce, se kterými můžete shromáždit všechny zdroje dat na jednom místě, včetně dotazů Excelu a modelování dat.

Jakmile budete mít všechna potřebná data na jednom místě, dokážou je komplexní nástroje pro analýzu dat efektivně vyčistit a zajistit, aby byla úplná, přesná, aktuální, správně naformátovaná a bez duplicitních nebo nerelevantních informací. To analytikům ušetří spoustu času.

Získání smysluplných informací ze sestav velkých dat

Vzhledem k ohromnému množství a různorodosti dat, která se dnes ve firmách shromažďují, a rychlosti, s jakou se každý den generují, je rychlá a srozumitelná analýza nezbytná. Nástroje pro analýzu dat určené ke škálování dokážou zpracovávat velké objemy způsobem, který tradiční databáze neumí.

Analýza rozsáhlých datových sad je náročná i v případě, že potřebujete využít neustálý přísun informací z různých zdrojů. Nástroje pro analýzu dat pomáhají interpretovat obrovská množství dat z mnoha různých oblastí, například aktuální trendy na trhu nebo preference segmentů zákazníků.

2. Přeměňte data na názorný příběh

Vizualizace jsou základním kamenem toho, co pro vás můžou udělat nástroje pro analýzu dat, protože přeměňují složená data na užitečné obchodní informace. Vizualizace dat sjednocují data, aby se dala přeměnit na poutavé příběhy, prostřednictvím kterých bude možné lépe porozumět výkonnosti firmy. Slouží i jako výkonná pomůcka, která přesvědčí ostatní o nejlepším dalším postupu v organizaci.

Posílení rozhodování pomocí vyprávění příběhů ze softwaru pro generování sestav

Zobrazení dat poutavým vizuálním způsobem usnadňuje všem vašim kolegům pochopení komplexních informací, odhalení kritických poznatků a lepší rozhodování. Nástroje pro vizualizaci dat umožňují:

  • vytvořit vizuální reprezentace pomocí předem připravených šablon
  • přidávat obrázky, text, barvu a výrazné designové prvky
  • objasnit analýzu pomocí grafů, diagramů, kontingenčních tabulek a souhrnných zobrazení
  • odhalovat trendy a vzorce, kterých by si lidé jinak jen těžko všimli

Sledování průběhu financí

Vizualizační nástroje navíc konsolidují data do řídicích panelů, které zobrazují klíčové ukazatele výkonu (ukazatele KPI) v oblastech, jako jsou tržby z prodeje a výkonnost marketingu. Softwarové nástroje pro generování sestav umožňují přizpůsobovat a aktualizovat řídicí panely pro konkrétní oddělení nebo analýzy. Nabízejí tak komplexní informace o tom, jak fungují strategie.

Získání detailnějších poznatků pomocí umělé inteligence

Až budete zkoumat software pro analýzu dat, hledejte nástroje, které začleňují umělou inteligenci (AI) a strojové učení. Pomáhají totiž spolupracovníkům na projektech a společnosti porozumět výkonu v minulosti a na základě těchto znalostí předpovídat budoucí vývoj a aktivně plánovat.

Lepší porozumění zákazníkům

Individuální prediktivní analýza pomáhá lépe poznat zákazníky a oslovit je s větší účinností a účinkem. Tyto rozšířené analytické nástroje používají umělou inteligenci a strojové učení, s nimiž pomáhají firmám předvídat budoucí poptávku na trhu. Analyzují k tomu historická data o chování a preferencích zákazníků z různých skupin.

Některý software pro analýzu dat poskytuje prediktivní funkce umělé inteligence, které nevyžadují žádné školení ani zkušenosti s kódem, takže je může používat více lidí v organizaci. Díky tomu i netechničtí obchodní profesionálové můžou připravovat data a extrahovat cenné informace o zákaznících. Techničtí profesionálové pak díky softwaru můžou tyto činnosti vykonávat rychleji.

Přínosy pokročilé umělé inteligence

Pokročilá statistická analýza nabízí datovým vědcům a technikům strojového učení způsoby, jak vytvářet pokročilé datové modely, sestavovat lepší vizuály, dozvědět se více z dat a vylepšit plánování. Tato schopnost umělé inteligence je podporována opensourcovým programovacím jazykem R.

4. Sdílejte business intelligence

Jakmile vy a vaši spolupracovníci získáte z datových vizuálů názorné přehledy, pomůže vám software pro vykazování sdílet business intelligence s lidmi uvnitř i vně organizace.

Software pro generování sestav který je součástí sady nástrojů pro analýzu dat, vám umožní efektivně publikovat vaše poznatky, vkládat vizuály a přidělovat oprávnění všem, kteří vaši sestavu potřebují vidět. Umožňuje rovněž zjednodušit distribuci sestav, udržovat kontrolu verzí a zabránit offline kopiím.

Vytváření a distribuce vlastních sestav

Upravte si sestavy na míru pomocí motivů formátů a rozložení přizpůsobenými pro vaši firmu. Software pro generování sestav navíc umožňuje publikovat způsobem, který je nejvhodnější pro vaši komunikaci, třeba stránkovanými statickými nebo interaktivními sestavami vytvořenými v tabulkovém formátu. Sestavy je možné i optimalizovat, aby je lidé mohli snadněji otevírat a číst na mobilních zařízeních.

Určete, jak často chcete vydávat konkrétní typ sestavy, například každý týden nebo jednou měsíčně. Nebo můžete zpřístupnit samoobslužné jednorázové sestavy, které odpoví na konkrétní otázky ve chvíli, kdy lidé budou odpovědi potřebovat. Značnou výhodou softwaru pro generování sestav je, že dokáže distribuovat sestavy vytvořené analytiky z celé společnosti mnoha různým příjemcům.

5. Chraňte svá data

Pokud uvažujete o připojení velkého množství dat z více zdrojů a pozdějším publikování business intelligence, můžete mít obavy o zabezpečení. Hledejte nástroje pro analýzu dat vybavené ochranou zákaznických dat a šifrovacími klíči, které během přenosu uchovají citlivá data v soukromí.

Nástroje pro analýzu dat s integrovanou ochranou umožňují zablokovat rizikové aktivity, které představují hrozbu pro data. Při sdílení sestav umí tyto nástroje poskytnout zabezpečení na úrovni pracovního prostoru, a sice publikováním do samostatného pracovního prostoru. Umožňují rovněž zabezpečení na úrovni řádků tím, že omezují přístup k datům na úrovni řádků, takže můžete nastavit podrobnější řízení přístupu tam, kde je to potřeba.

Zvolte nástroje, které vám umožní analyzovat data pomocí funkcí zásad správného řízení, které běží na pozadí. A ověřte, že vám tyto nástroje pomohou dodržovat standardy, regulační předpisy a oborové certifikace, například IL6, FedRamp, HIPAA a FINRA.

Další informace o výhodách nástrojů pro analýzu dat a softwaru pro generování sestav

Když prozkoumáte Microsoft Power BI, objevíte všechny způsoby, jakými mohou nástroje pro analýzu dat a software pro generování sestav pomoct vaší organizaci – a začít můžete zdarma.