Osoba prezentující na velké dotykové obrazovce

Co je modelování dat?

Datové modelování je proces analýzy a definování všech různých dat, která vaše firma shromažďuje a produkuje, a také vztahů mezi těmito jednotlivými daty. Proces modelování vašich dat vytváří vizuální reprezentaci dat, jak se používají ve vaší firmě, a samotný proces je cvičením v porozumění a vyjasnění vašich požadavků na data.

Proč je modelování dat důležité

Modelováním dat zdokumentujete, jaká data máte, jak je používáte a jaké jsou vaše požadavky na jejich používání, ochranu a správu. Díky modelování dat může vaše organizace:

  • Vytváří strukturu pro spolupráci mezi vaším IT týmem a vašimi obchodními týmy.

  • Odhaluje příležitosti pro zlepšení obchodních procesů definováním datových potřeb a použití dat.

  • Šetří čas a peníze na investicích do IT a procesů prostřednictvím vhodného plánování předem.

  • Snižuje chyby (a nadbytečné zadávání dat náchylné k chybám) a zároveň zlepšuje integritu dat.

  • Plánováním kapacity a růstu zvyšuje rychlost a výkon získávání dat a analytických nástrojů.

Nejde tedy jen o to, co s datovým modelováním získáte, ale také o to, jakým způsobem to získáte. Samotný proces přináší značné výhody.

Příklady modelování dat

Nyní, když víte, co je modelování dat a proč je důležité, podívejme se na tři různé druhy datových modelů jako na příklady modelování dat.

Koncepční

Koncepční datový model definuje celkovou strukturu vašeho podnikání a dat. Používá se k organizování obchodních konceptů, jak jsou definovány vašimi firemními účastníky a datovými architekty. Můžete mít například data o zákaznících, zaměstnancích a produktech a každý z těchto datových segmentů, známých jako entity, má vztahy s jinými entitami. Entity i vztahy mezi entitami jsou definovány ve vašem konceptuálním modelu.

Logické

Logický datový model staví na koncepčním modelu se specifickými atributy dat v rámci každé entity a konkrétními vztahy mezi těmito atributy. Zákazník A kupuje například produkt B od prodejce C. Toto je váš technický model pravidel a datových struktur definovaných datovými architekty a obchodními analytiky a pomůže řídit rozhodování o tom, jaký fyzický model vaše data a obchodní potřeby vyžadují.

Fyzické

Fyzický datový model je vaše konkrétní implementace logického datového modelu a je vytvořen správci a vývojáři databáze. Je vyvinut pro konkrétní databázový nástroj, technologii pro ukládání dat a s datovými konektory, které podle potřeby poskytují data v rámci vašich podnikových systémů uživatelům. To je „věc“, ke které vedou ostatní modely - skutečná implementace vašeho datového fondu.

Jak modelování dat ovlivňuje analytické nástroje

Modelování dat a analýzy dat jdou ruku v ruce, protože potřebujete kvalitní datový model, abyste získali nejúčinnější analýzy pro business intelligence, které informují o rozhodování. Proces vytváření datových modelů je vynucovací funkcí, díky které se každá obchodní jednotka podívá na to, jak přispívá k holistickým obchodním cílům. Solidní datový model navíc znamená optimalizovaný výkon analytických nástrojů, bez ohledu na to, jak velké a složité vaše datové prostředí, nebo jaké teprve bude.

Se všemi jasně definovanými daty je analýza přesně těch dat, která potřebujete, mnohem snazší. Protože jste již nastavili vztahy mezi datovými atributy, je snadné je analyzovat a sledovat dopady při změně procesů, cen nebo personálu.

Výběr nástroje pro modelování dat

Dobrou zprávou je, že kvalita nástroj pro business intelligence bude zahrnovat všechny nástroje pro modelování dat, které potřebujete, kromě konkrétních softwarových produktů a služeb, které jste si vybrali k vytvoření fyzického modelu. Můžete si tedy vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám a stávající infrastruktuře. Položte si tyto otázky při hodnocení nástroje pro analýzu dat pro své modelování dat a analytický potenciál.

Je to intuitivní?

Techničtí pracovníci implementující model by mohli zvládnout jakýkoli nástroj, který jim předložíte, ale vaši obchodní stratégové a každodenní analytici - a vaše podnikání jako celek - nedostanou z nástroje optimální hodnotu, pokud není snadné ho používat. Hledejte intuitivní a přímou uživatelskou zkušenost.

Jaký je výkon?

Dalším důležitým atributem je výkon - rychlost a efektivita, což se promítá do schopnosti zajistit plynulý chod firmy, když vaši uživatelé provádějí analýzy. Nejlepší plánovaný datový model není ve skutečnosti nejlepší, pokud nemůže fungovat pod tlakem reálných podmínek, což doufejme zahrnuje růst obchodu a zvyšující se objemy dat, načítání a analýzy.

A co údržba?

Pokud každá změna vašeho obchodního modelu vyžaduje těžkopádné změny vašeho datového modelu, vaše firma z modelu ani z přidružené analýzy nevytěží to nejlepší. Hledejte nástroj, který usnadňuje údržbu a aktualizace, aby vaše firma mohla fungovat podle potřeby a přitom mít stále přístup k nejaktuálnějším datům.

Budou moje data v bezpečí?

Vládní předpisy vyžadují, abyste chránili svá zákaznická data, ale životaschopnost vašeho podnikání vyžaduje ochranu všech vašich dat jako cenného aktiva. Budete chtít zajistit, aby nástroje, které zvolíte, měly integrovaná silná bezpečnostní opatření, včetně ovládacích prvků pro udělování přístupu těm, kteří to potřebují, a blokování těch, kteří to nepotřebují.

Jak začít

Ať už si vyberete jakýkoli nástroj pro modelování dat, zajistěte, aby poskytoval vysoký výkon, intuitivní používání a snadnou údržbu, aby vaše firma získala všechny výhody tohoto zásadního firemního rozhodnutí. Teď, když chápete důležitost modelování dat a toho, co pro vás může udělat, jste připraveni učinit další krok. Zjistěte, jak vám Microsoft Power BI, přední řešení pro business intelligence a modelování dat, může pomoci optimalizovat využití dat.