En person som verkar dela vissa business intelligence-data

Vad är business intelligence?

Business intelligence (BI) ger insikter för att fatta strategiska beslut. Med Business Intelligence-verktyg kan du analysera historiska och aktuella data och presentera dem i visuella format.

Så här fungerar business intelligence

Det finns fyra viktiga steg för business intelligence att följa för att omvandla rådata till lättförståelig information som alla i organisationen kan använda. De första tre – datainsamling, analys och visualisering – utgör grunden för det slutliga steget, beslutsfattande. Innan BI började användas var företag tvungna att göra mycket analysarbete manuellt. BI-verktyg automatiserar många av processerna och sparar både tid och arbete för företag.

Steg 1: Samla in och omvandla data från flera källor

Business intelligence-verktyg använder vanligtvis ETL-metoden (Extract, Transform, Load), utdrag, omvandla, läs in, för att samla strukturerade och ostrukturerade data från flera källor. Dessa data omvandlas och ommodelleras sedan innan de lagras på en central plats, så att program enkelt kan analysera och söka i dem som en samlad datauppsättning.

Steg 2: Ta reda på trender och avvikelser

Datautvinning, eller dataidentifiering, använder vanligtvis automatisering för att snabbt analysera data och hitta mönster och avvikelser som ger insikt i den aktuella affärsverksamheten. BI-verktyg innehåller ofta flera typer av datamodellering och analys – som undersökande, beskrivande, statistiska och förutsägande – som än mer undersöker data, förutspår trender och ger rekommendationer.

Steg 3: Använd datavisualisering för att presentera resultat

Business intelligence-rapportering använder datavisualiseringar för att göra det enklare att förstå och dela resultat. Rapporteringsmetoderna omfattar interaktiva datainstrumentpaneler, diagram, grafer och kartor som kan hjälpa användarna att se vad som pågår i verksamheten vid tillfället.

Steg 4: Vidta åtgärder som baseras på information i realtid

Genom att visa aktuella och historiska data i samband med affärsaktiviteter kan företag snabbt gå från information till handling. Business intelligence ger möjlighet till realtidsjusteringar och strategiska ändringar som eliminerar ineffektivitet, anpassar verksamheten efter marknadens skiftningar, åtgärdar försörjningsproblem och löser kundproblem.

Så här kan företag dra nytta av business intelligence-verktyg

Eftersom business intelligence-verktyg snabbar på informationsanalys och resultatutvärdering kan de hjälpa företag minska ineffektivitet, flagga för potentiella problem, söka nya intäktsströmmar och identifiera områden för framtida tillväxt.

Några av de fördelar som företag får när de använder BI är:

  • Ökad effektivitet i driftprocesserna.
  • Information om kundbeteende och shoppingmönster.
  • Precis uppföljning av försäljning, marknadsföring och ekonomiskt resultat.
  • Tydliga riktvärden som är baserade på historiska och aktuella data.
  • Omedelbara aviseringar om dataavvikelser och kundproblem.
  • Analyser som kan delas i realtid till flera avdelningar.

Tidigare användes business intelligence-verktyg främst av dataanalytiker och IT. Nu gör självbetjäningsplattformar för BI att business intelligence är tillgänglig för alla, från chefer till team i driften.

Så här förbättrar business intelligence arbetet inom sex viktiga områden:

Kundupplevelse

Kom åt all kundinformation på en plats, så att du kan styra resurser till viktiga områden som påverkar kundengagemang och support.

Försäljning och marknadsföring

Få insyn i försäljnings- och marknadsföringsresultat, konsumentbeteende och köptrender för att säkerställa framtida marknadsföringsinitiativ och driva intäkter.

Drift

Förbättra driften genom automatisering av rutinanalyser. Det förfinar processer, minskar ineffektiviteten och ökar produktiviteten.

Ekonomi

Använd anpassade instrumentpaneler för att få en helhetsbild av företagets ekonomiska läge, studera historiska data, bedöma risker och förutsäga trender.

Lagerkontroll

Automatisera dataanalys och rapportering för att förbättra lagerhantering, accelerera utförande och hjälp för att bedöma köptrender.

Säkerhet och efterlevnad

Centralisera data för att förbättra precision och transparens. Det gör det enklare att upptäcka fel och säkerhetsproblem samt minskar efterlevnadsrisker.

Vid utvärdering av business intelligence-verktyg ska du leta efter en produkt som är säker, kompatibel, globalt tillgänglig och tillförlitlig. Produkten bör också ha funktioner som gör BI-insikter tillgängliga för hela organisationen, som datavisualisering, delade instrumentpaneler, artificiell intelligens och maskininlärning.

"Det har gjort livet lättare för våra viktiga beslutsfattare genom att ge dem de mätvärden de behöver för att kunna göra sitt jobb, och de slipper hantera data på olika sätt för att få svar. Flexibilitet, interaktivitet … det är bara att sätta i gång."

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

Business intelligence-exempel i praktiken

Business intelligence används på olika sätt i olika företag och i en mängd olika sektorer – ekonomi, detaljhandel och konsumentvaror, energi, teknik, myndigheter, utbildning, sjukvård, tillverkning och specialisttjänster. Så här används business intelligence i olika branscher för att nå framgång.

En person som presenterar finansiella tjänster

Finansiella tjänster

En stor finansinstitution i Storbritannien använder business intelligence för att ansluta alla sina datakällor och göra så företagsanvändare samt IT-personal kan ta fram rapporter och BI-lösningar vilket gör verksamheten mer flexibel och dynamisk. Kundtjänst, onlinebanktjänster och filialpersonal är bara några av de grupper som nu använder BI-verktygen för att förbättra effektiviteten.

En läkare visar information för en patient på en surfplatta

Hälsa

En global leverantör av hälso- och sjukvårdslösningar utvecklade ett konfigurationshanteringssystem i molnet som ger företagets IT-avdelning en enda pålitlig källa för tillgångs- och konfigurationshantering. Systemet är även integrerat med ett business intelligence-verktyg som har avancerade visualiseringsfunktioner och gör att mindre tekniska medarbetare och kunder snabbt kan få svar på frågor.

En person på ett lagerställe som verkar inventera lagret

Tillverkning

Ett stort tillverkningsföretag i USA distribuerade en molnbaserad business intelligence-lösning med balanserar styrning och frihet för att skapa rapporter som innehåller avancerad analys. Den kostnadseffektiva lösningen behåller självbetjäningens effektivitet samtidigt som den ger IT mer kontroll över hur och var data lagras, nås och underhålls.

Komma igång med business intelligence

Upptäck hur din organisation kan använda business intelligence-verktyg, som Microsoft Power BI, för att arbeta effektivare och ge alla i företaget möjlighet att fatta dataunderbyggda beslut.