En person som tittar på en surfplatta.

Vad är databerättande?

Databerättande handlar om att skapa övertygande narrativ baserade på komplexa data och analyser som hjälper dig att berätta en historia och påverka och informera en viss målgrupp.

Fördelarna med databerättande

Databerättande påminner mycket om vanligt historieberättande, men kan dessutom ge djupare insikter och visa stödbevisning i form av diagram och tabeller. Genom databerättande kan komplicerad information förenklas så målgruppen engagerar sig i innehållet och kan fatta snabbare och bättre underbyggda viktiga beslut.

Att skapa en databerättelse som får en person att vidta åtgärder kan vara ett mycket kraftfullt verktyg. Ett effektivt databerättande kan påverka medarbetare och organisationen positivt. Här är några av fördelarna med ett effektivt databerättande:

 • Ge mervärde till dina data och insikter.
 • Tolka komplex information och lyft fram punkter som är viktiga för målgruppen.
 • Ge dina data en mänsklig touch.
 • Ge mervärde för målgruppen och branschen.
 • Skapa trovärdighet som ledande expert i branschen och inom ämnet.

Se till att din databerättelse ger mervärde

Bra databerättande handlar om att analysera alla rådata du har samlat in för att bekräfta en hypotes och, förhoppningsvis, nå den förändring du vill åstadkomma med hjälp av din databerättelse.

När du har granskat alla data kan du börja berätta. Ibland kan det vara frestande att plocka ut godbitarna och bara de datamängder som ger stöd åt din teori, men du måste beakta helheten. Titta på vad informationen säger och förmedla en tydlig databerättelse till teamet med hjälp av rätt verktyg. Det kan te sig som en övermäktig uppgift när du har många datamängder tillgängliga, men det hjälper dig att strukturera hur du ska framföra berättelsen.

 • Tänk igenom teorin. Vad vill du bevisa eller motbevisa? Vad tror du dina data kommer att visa dig?
 • Samla in data. Sammanställ de data du behöver för din berättelse.
 • Definiera syftet med berättelsen. När du har de data du har samlat in bör du kunna skriva ner målsättningen med berättelsen i en enda mening.
 • Tänk igenom vad du vill säga. Skissa upp allt från introduktionen till slutsatsen.
 • Ställ frågor. Har du rätt eller fel i din hypotes? Hur formar de här svaren narrativet i din databerättelse?
 • Skapa ett mål för målgruppen. Vilka åtgärder vill du att de ska vidta när de har läst din berättelse?

Du måste se till att du inte bara tar med data som ger stöd åt din teori utan även data som inte gör det. Du behöver inte lägga till alla tillgängliga data. Använd datamängder som hjälper dig att hålla narrativet objektivt. Databerättelsen bör alltid leda mot hur den kan underbygga en åtgärd eller förändring som är till gagn för företaget.

Använd datavisualiseringar för att göra databerättelsen bättre

Datavisualisering har en viktig roll när du ska avgöra hur mottaglig målgruppen är för komplex information. Datavisualisering kan omvandla enorma mängder data till något enklare och mer förståeligt. Här kan du använda de visualiseringar som behövs för din berättelse. Effektiva datavisualiseringar kan hjälpa dig att:

 • Visa mönster, trender och upptäckter ur en objektiv synvinkel.
 • Ge sammanhang, tolka resultat och formulera insikter.
 • Förenkla dina data så att målgruppen kan bearbeta informationen.
 • Gör målgruppen mer engagerad.

De flesta av resultaten och insikterna kan vara enklare att förstå med en datainstrumentpanel som skapas med datavisualiseringsverktyg.

Presentera visualiseringar med en datainstrumentpanel

datainstrumentpanel är ett verktyg för att hantera information och Business Intelligence (BI). Instrumentpaneler för data kan organisera och visa viktig information i användarvänligt format, och därmed tolka komplicerade mått så att målgruppen kan att förstå sambandet mellan data och berättelsens hypotes.

Här är några av fördelarna med att använda en instrumentpanel för dina data:

 • Ge bättre insyn i historiska och aktuella trender.
 • Skapa mer träffsäkra prognoser kring framtida trender.
 • Identifiera KPI:er från olika källor.
 • Få kundanalyser i realtid.

De tre viktigaste elementen inom databerättande

Databerättande och datavisualiseringar kan tillsammans strukturera förmedlingen av dina insikter via tre grundläggande element: narrativ, visualiseringar och data. När du skapar din databerättelse är det viktigt att kombinera följande tre element för att kunna skriva en väl avvägd anekdot om din teori och de åtgärder du vill användarna ska vidta.

 1. Skapa ditt narrativ
  När du berättar ska du använda dina data som byggstenar för dina insikter. Hjälp målgruppen att förstå din synvinkel genom att utvinna informativa insikter ur komplex information. Ditt narrativ och sammanhang är det som för fram databerättelsen och gör den linjär.
 2. Förtydliga med visualiseringar
  Visualiseringar kan göra din teori tydligare för målgruppen. När du kopplar visualiseringarna (som diagram och grafer) till ditt narrativ engagerar du målgruppen och kan visa på dolda insikter som underbygger din teori. I stället för att presentera en enda datainsikt som stöd för din teori kan det vara bra att visa flera sorters data, både detaljerade och på översiktlig nivå, så att målgruppen verkligen kan förstå din synvinkel.
 3. Visa data som stöd
  De flesta människor är inte så roade av analys, särskilt inte analys som saknar sammanhang via förstärkt analys. Ditt narrativ skapar förståelse och underbyggs av konkreta data. Sammanhang och kritik är en mycket viktig del i förståelsen för ditt narrativ. Om du använder verktyg för företagsanalys till att utöka narrativet med viktiga insikter och förståelse kan du ge det sammanhang som behövs för att hålla ihop din databerättelse.

Genom att kombinera de tre elementen ovan framkallar din databerättelse ett emotionellt gensvar hos målgruppen. Känslor är mycket viktiga i beslutsprocessen. Genom att kombinera ett känslomässigt sammanhang med hårda data i ditt databerättande kan du påverka andra. När du har integrerat de tre nyckelelementen har du skapat en databerättelse som kan påverka personer och åstadkomma förändring.

Exempel på databerättande

Databerättande är konsten att presentera data i ett sammanhängande narrativ. Det finns några olika sätt att presentera din databerättelse. En datainstrumentpanel presenterar alla tillgängliga data så att du kan skapa ditt narrativ. Nedan ges några exempel på ett databerättande som skapar engagemang.

En instrumentpanel presenterar all information klart och tydligt. Även om din instrumentpanel kan ge en del sammanhang måste du skapa ett narrativ som länkar samman allt. Gör det inte för komplicerat. Det snabbaste sättet att förmedla en kort databerättelse är ofta att skriva en introducerande mening till databaserad grafik.

Ett annat exempel på databerättande där två eller flera datavisualiseringar kopplas samman – en kundtjänstanalys som visar kundnöjdheten baserat på ämne, procentandel nöjda och missnöjda kunder, totalt antal nöjda och missnöjda kunder och andra mindre historier som tillsammans utgör en större berättelse.

Infografik är en form av databerättande och även ett snabbt sätt att presentera en visuellt tilltalande databerättelse. Infografik kan bestå av enskilda datavisualiseringar som hjälper till att presentera berättelsen, men som kanske inte ger något vidare narrativ (som i exemplet ovan).

Databerättande förändrar hur vi konsumerar information

Databerättande har potential att förändra hur vi konsumerar data och analyser i grunden. Databerättande kan ge rådata – obegripliga siffror och värden – en mänsklig touch. Att skapa ett narrativ är en viktig del i processen, men för att du ska kunna skapa en bra berättelse måste du förstå och kunna översätta informationen ur ett objektivt perspektiv. Microsoft Power BI kan hjälpa dig med berättelsen.

Kom i gång med din databerättelse med Microsoft Power BI

Microsoft Power BI kan hjälpa dig skapa den berättelse du vill framföra. Med en intuitiv instrumentpanel som beskriver data och delar insikter kan du visa databaserade visualiseringar som stöd för ditt narrativ och påverka din målgrupp att fatta klokare beslut. Framför databerättelsen på ditt sätt för att nå organisationens mål, bygga upp ditt företag som ledande i branschen och påverka din målgrupp att göra skillnad.