Person som tittar på en surfplatta.

Vad är databerättande?

Databerättande är konceptet att bygga ett övertygande narrativ byggt på komplicerade data och analys som ger stöd till budskapet i din berättelse för att påverka och informera en viss målgrupp. Databerättande påminner mycket om personligt berättande, men ger dessutom djupare insikter och stödjande bevis via diagram och tabeller. Effektivt databerättande kan även:

 • Hjälp företag få mer information om dess målgrupps önskemål och behov.

 • Eliminera riskexponering för okända processer.

 • Var trovärdig som ledande expert i branschen och inom ämnet.

Genom databerättande kan komplicerad information förenklas så målgruppen engagerar sig i ditt innehåll och fattar viktiga beslut snabbare och med mer korrekt.

Fördelarna med databerättande

Skapa en databerättelse som får en person att vidta åtgärder kan vara ett mycket kraftfullt verktyg. Effektivt databerättande kan ha positiv effekt för personer och din organisation. Vissa fördelar med bra databerättande är:

 • Ge mervärde till dina data och dina insikter.

 • Tolka komplicerad information och markera viktiga punkter för målgruppen.

 • Ge dina data en mänsklig touch.

 • Ge mervärde och potentiell påverkan för din målgrupp och bransch.

Se till att din databerättelse ger mervärde

Bra databerättande innebär att analysera alla rådata som du har samlat in för att bekräfta en hypotes och, förhoppningsvis, den förändring som du vill åstadkomma med hjälp av din databerättelse.

När du har granskat alla data kan du börja berätta. Ibland kan det vara frestande att plocka godbitarna och bara de datauppsättningar som ger stöd åt din teori men du måste beakta helheten. Titta på vad informationen säger och kommunicera en tydlig databerättelse till teamet med hjälp av rätt verktyg. Det kan te sig som en övermäktig uppgift när du har många datauppsättningar men det hjälper till att strukturera hur du ska framföra din berättelse.

 • Tänk på din hypotes. Vad vill du bevisa eller motbevisa? Vad tror du dina data kommer att visa dig?

 • Samla in data. Granska de data du behöver för din berättelse.

 • Definiera syftet med berättelsen. Med de data du har samlat in bör du kunna skriva ner ditt mål i en enda mening.

 • Fundera på vad du vill säga. Skissa upp allt från introduktionen till slutsatsen.

 • Ställ frågor. Har du rätt eller fel i din arbetshypotes? Hur kan svaren forma ditt narrativ i din databerättelse?

 • Sätt upp ett mål för målgruppen. Vilka åtgärder vill du att de ska vidta när du har läst din berättelse?

Du bör se till att du inte bara tar med data som stöder din teori utan även data som inte gör det. Du behöver inte lägga till alla data du har. Använd datauppsättningar som hjälper till att göra ditt narrativ objektivt. Databerättelsen bör alltid peka på hur den kan stödja en åtgärd eller ändring som utvecklar verksamheten.

Använd datavisualisering för att förbättra ditt databerättande

Datavisualisering spelar en viktig roll för att avgöra hur mottaglig din målgrupp är för komplicerad information. Datavisualisering kan omvandla oändliga datamängder till något enklare och mer förståeligt. Här kan du använda de visualiseringar som behövs för din berättelse. Effektiva datavisualiseringar kan hjälpa till att:

 • Visa mönster, trender och upptäckter från en objektiv synvinkel.

 • Ge sammanhang, tolka resultat och formulera insikter.

 • Förenkla dina data så målgruppen kan bearbeta informationen.

 • Förbättra kommunikationen med målgruppen.

Större delen av dessa insikter blir enklare att förstå med en datainstrumentpanel.

Presentera datavisualiseringar med en datainstrumentpanelen

datainstrumentpaneler är ett verktyg för att hantera information och business intelligence (BI). Genom att ordna och visa viktig information i lättförståeligt format på ett och samma ställe kan datainstrumentpaneler tolka komplicerade mätvärden och göra det enklare för målgruppen att förstå sambandet mellan data och berättelsens hypotes.

Fördelarna med att använda en instrumentpanel för dina data är:

 • Bättre insyn i tidigare och nuvarande trender.

 • Göra prognoser för framtida trender med större noggrannhet.

 • Identifiera viktiga resultatindikatorer från olika källor.

 • Kundanalyser i realtid.

De tre nyckelelementen för databerättande

Med ett strukturerat synsätt samverkar databerättande och datavisualisering och förmedlar insikterna genom tre grundläggande element: narrativ, visualiseringar och data. När du skapar din databerättelse är det viktigt att kombinera följande tre element för en väl avrundad anekdot om din teori och de resulterande åtgärder du vill användarna ska vidta utifrån stödjande data.

 1. Skapa ditt narrativ

  När du berättar behöver du använda dina data som byggstenar för dina insikter. Hjälp målgruppen förstå din synpunkt genom att koka ner komplicerad information till upplysande insikter. Ditt narrativ och ditt sammanhang är det som driver och ger den linjära databerättelsen.

 2. Använd visualiseringar för förtydliganden

  Visualiseringar kan hjälpa till att informera målgruppen om din teori. När du kopplar visualiseringar (diagram, tabeller o.s.v.) till ditt narrativ engagerar du målgruppen med dolda insikter byggda på grundläggande data som stöder din teori. Istället för att presentera en enda datainsikt som stöd för din teori hjälper flera bitar av data, både granulära och på högre nivå, till så att målgruppen förstår och anammar din synvinkel.

 3. Visa data som stöd

  Folk är inte naturligt intresserade av analys. Efter den förståelse som ditt narrativ ger finns dina data där som faktabaserat stöd. Sammanhang och kritik är väsentligt för den kompletta förståelsen för ditt narrativ. Att använda verktyg för företagsanalys för viktiga insikter och förståelse för ditt narrativ kan göra sitt för att ge nödvändigt sammanhang för din databerättelse.

Genom att kombinera de tre elementen ovan skapar din databerättelse ett emotionellt gensvar hos målgruppen. Känslor är mycket viktiga i beslutsprocessen. Genom att sammanföra känslomässigt sammanhang och hårddata i ditt databerättande kan du påverka andra. När de tre nyckelelementen är integrerade har du skapat en databerättelse som kan påverka personer och åstadkomma förändring.

Exempel på databerättande

Databerättande är en konstform som ger ett sammanhängande narrativ. Det finns några olika sätt att presentera din databerättelse. En datainstrumentpanel presenterar alla tillgängliga data så att du kan skapa ditt narrativ. Nedan finns några exempel på uppmärksammat databerättande.

En instrumentpanel visar all information klart och tydligt. Även om din instrumentpanel kan ge ett visst sammanhang måste du skapa ditt narrativ och koppla samman punkterna. Enkelhet fungerar bäst. Bara genom en introduktionsmening med databaserad grafik är ett mycket snabbt sätt att framföra en kort databerättelse.

Ett annat exempel på databerättande är att koppla samman två eller flera datavisualiseringar – hur många läsare i Seattle, demografi för läsarna och antal böcker som har lagts till i Seattles bibliotekssystem – alla exempel på små databerättelser som tillsammans ger en större bild.

Infografik är en form av databerättande och även ett snabbt sätt att presentera en visuellt tilltalande databerättelse. Infografik kan bestå av enskilda datavisualiseringar som hjälper till att presentera berättelsen men kanske inte ger något vidare narrativ (som i exemplet ovan).

Databerättande förändrar hur vi konsumerar information

Det är möjligt att databerättande potentiellt kan innebära en stor förändring av hur vi konsumerar data och analyser. Databerättande ger ibland rådata – obegripliga siffror och värden – en mänsklig touch. Att skapa ett narrativ är en viktig komponent i processen, men att skapa en bra berättelse är beroende av att du förstår och kan översätta denna information ur en objektiv synvinkel. Microsoft Power BI kan hjälpa dig med berättelsen.

Kom igång med din databerättelse med Microsoft Power BI

Microsoft Power BI kan hjälpa dig skapa berättelsen du vill framföra. Med en intuitiv instrumentpanel som beskriver data och delar insikter kan du visa databaserade visualiseringar som stöd för ditt narrativ och påverka din målgrupp att fatta klokare beslut. Framför databerättelsen på ditt sätt för att nå organisationens mål, bygga upp ditt företag som ledande i branschen och påverka din målgrupp att göra skillnad.