Przejdź od danych przez szczegółowe informacje do działania przy użyciu programu Power BI Desktop

Twórz bogate, interaktywne raporty przy użyciu analizy wizualnej znajdującej się w zasięgu ręki — bezpłatnie.

Power BI Desktop

Połącz się z danymi niezależnie od miejsca ich przechowywania

Uzyskuj dostęp do danych z poziomu setek obsługiwanych lokalnych źródeł danych i źródeł w chmurze, takich jak usługi Dynamics 365, Salesforce, Azure SQL DB czy programy Excel i SharePoint. Zapewnij ich aktualność dzięki automatycznemu odświeżaniu przyrostowemu. Program Power BI Desktop umożliwia uzyskiwanie szczegółowych informacji z możliwością wykonywania akcji w szerokim zakresie scenariuszy.

Przykład pulpitu nawigacyjnego wydajności sprzedaży

Łatwo przygotowuj i modeluj dane

Oszczędzaj czas i ułatwiaj przygotowanie danych przy użyciu narzędzi do modelowania danych. Zaoszczędź wiele godzin w ciągu dnia dzięki samoobsługowemu środowisku dodatku Power Query znanego milionom użytkowników programu Excel. Pozyskuj, przekształcaj, integruj i wzbogacaj dane w usłudze Power BI.

Korzystaj z zaawansowanej analizy dzięki znajomości programu Excel

Analizuj szczegółowo dane i znajduj wzorce, które mogłyby zostać niezauważone, prowadzące do szczegółowych informacji z możliwością wykonywania akcji. Używaj takich funkcji jak szybkie miary, grupowanie, prognozowanie i klastrowanie. Użytkownicy zaawansowani mogą w pełni kontrolować modele dzięki zaawansowanemu językowi formuł DAX. Jeśli znasz pakiet Office, w usłudze Power BI poczujesz się jak w domu.

Pogłębiaj wgląd w dane dzięki rozszerzonej analizie opartej na technologii AI

Eksploruj dane, automatycznie znajduj wzorce, poznaj znaczenie danych i przewiduj przyszłe wyniki w celu poprawy wyników biznesowych. Nowe możliwości sztucznej inteligencji — po raz pierwszy wprowadzone na platformie Azure, a teraz dostępne w usłudze Power BI — nie wymagają pisania kodu, dzięki czemu wszyscy użytkownicy usługi Power BI mogą zobaczyć ukryte szczegółowe informacje z możliwością podejmowania działań i uzyskiwać bardziej strategiczne wyniki biznesowe.

Twórz interaktywne raporty dostosowane do potrzeb firmy

Twórz fantastyczne raporty zawierające interaktywne wizualizacje danych. Opowiedz historię swoich danych za pomocą kanwy typu „przeciągnij i upuść” oraz setek nowoczesnych wizualizacji danych od firmy Microsoft i jej partnerów — lub utwórz własną wizualizację, korzystając z platformy wizualizacji niestandardowych typu open source w usłudze Power BI. Zaprojektuj własny raport przy użyciu narzędzi do obsługi motywów, formatowania i układu.

Twórz dla wszystkich w dowolnym miejscu

Przekazuj analizę wizualną do użytkowników, którzy jej potrzebują. Twórz raporty zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych dla użytkowników przeglądających je podczas pracy mobilnej. Publikuj z programu Power BI Desktop w chmurze lub środowisku lokalnym. Osadzaj raporty utworzone w programie Power BI Desktop w istniejących aplikacjach lub witrynach internetowych.

Publikuj i udostępniaj raporty za pomocą usługi Power BI Pro

Dystrybuuj analizy i uzyskuj do nich dostęp w dowolnym miejscu, korzystając z programu Power BI Desktop i usługi Power BI Pro. Współpracuj i twórz raporty ze współpracownikami, a następnie publikuj i udostępniaj te raporty w dowolnym czasie i miejscu oraz na dowolnym urządzeniu.

Program Microsoft SQL Server 2016 z usługami R Services i Reporting Services, programem Power BI Desktop i usługą Azure Machine Learning z bramą zarządzania danymi daje nam przewagę, ponieważ możemy oferować zaawansowaną analizę blisko miejsc przeprowadzania operacji klientów.

Prabal Acharyya

Worldwide Director, IoT, OSIsoft

Możemy szybko zaimplementować usługę Power BI wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, a w porównaniu z innymi rozwiązaniami, których licencja dla komputerów stacjonarnych jest droższa niż 1000 USD, program Power BI Desktop jest bezpłatny.

Rashid Khan

Director of Analytics, Fordham University

Co nowego w programie Power BI Desktop

Poznaj najnowsze możliwości i ulepszenia w comiesięcznej aktualizacji programu Power BI Desktop.

Zapoznaj się z programem Power BI Desktop dzięki temu przewodnikowi zawierającemu wprowadzenie

Zadaj pytanie społeczności Power BI

Oglądaj seminaria internetowe na żywo i na żądanie

Ożyw dane dzięki Power BI Desktop.

Pobierz bezpłatnie: Power B I Desktop