Przejdź od danych przez szczegółowe informacje do działania przy użyciu programu Power BI Desktop

Twórz bogate, interaktywne raporty przy użyciu analizy wizualnej znajdującej się w zasięgu ręki — bezpłatnie.

Pobierz bezpłatnie 
Zaawansowane opcje pobierania 

Tworzenie raportów jest teraz proste

Połącz się ze swoimi i innymi danymi

Eksploruj dane w dowolnej lokalizacji — w chmurze lub środowisku lokalnym — w tym źródła danych big data, takie jak usługi Hadoop i Spark. Dzięki połączeniom z setkami źródeł i ich stałemu wzrostowi ich liczby program Power BI Desktop pozwala na uzyskiwanie szczegółowych informacji powiązanych z szeroką gamą scenariuszy.

Łatwo przygotowuj i modeluj dane

Przygotowywanie danych może zająć większość Twojego czasu. Ale dzięki modelowaniu danych w programie Power BI Desktop nie musi tak być. Czyść, przekształcaj i łącz dane z wielu źródeł — przy użyciu kilku kliknięć. Odzyskaj godziny w ciągu dnia.

Korzystanie z zaawansowanej analizy dzięki znajomości programu Excel

Umożliwiaj użytkownikom biznesowym dokładniejsze analizowanie danych i wyszukiwanie wzorców, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte, dzięki funkcjom usługi Power BI, takim jak szybkie miary, grupowanie, prognozowanie i klastrowanie. Użytkownicy zaawansowani mogą w pełni kontrolować modele dzięki zaawansowanemu językowi formuł DAX. Jeśli znasz program Excel, w usłudze Power BI poczujesz się jak w domu.

Twórz interaktywne raporty dostosowane do potrzeb firmy

Twórz fantastyczne raporty zawierające interaktywne wizualizacje danych. Opowiedz historię swoich danych za pomocą kanwy typu „przeciągnij i upuść” oraz ponad 85 nowoczesnych wizualizacji danych od firmy Microsoft i jej partnerów — lub utwórz własną wizualizację, korzystając z platformy wizualizacji niestandardowych typu open source w usłudze Power BI. Zaprojektuj własny raport przy użyciu narzędzi do obsługi motywów, formatowania i układu.

Twórz dla wszystkich w dowolnym miejscu

Przekazuj analizę wizualną do użytkowników, którzy jej potrzebują. Twórz raporty zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych dla użytkowników przeglądających je podczas pracy mobilnej. Publikuj z programu Power BI Desktop w chmurze lub środowisku lokalnym. Osadzaj raporty utworzone w programie Power BI Desktop w istniejących aplikacjach lub witrynach internetowych.

A teraz udostępniaj swoje atrakcyjne raporty

Maksymalnie wykorzystaj zalety usługi Power BI, łącząc funkcje tworzenia w programie Power BI Desktop z funkcjami współpracy w usłudze Power BI. Rozpocznij udostępnianie raportów już teraz i skorzystaj z bezpłatnej 60-dniowej wersji próbnej usługi Power BI Pro.

Wypróbuj bezpłatnie

„Program Microsoft SQL Server 2016 z usługami R Services i Reporting Services, programem Power BI Desktop i usługą Azure Machine Learning z bramą zarządzania danymi daje nam przewagę, ponieważ możemy oferować zaawansowaną analizę blisko miejsc przeprowadzania operacji klientów”.

Prabal Acharyya, dyrektor globalny, IoT, OSIsoft
Placeholder with grey background and dimension watermark

„Możemy szybko zaimplementować usługę Power BI wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, a w porównaniu z innymi rozwiązaniami, których licencja dla komputerów stacjonarnych jest droższa niż 1000 USD, program Power BI Desktop jest bezpłatny”.

Rashid Khan, dyrektor ds. analizy, Uniwersytet Fordham
Przeczytaj historie klientów korzystających z usług Power BI

Co nowego w programie Power BI Desktop

Korzystasz już z programu Power BI Desktop? Dowiedz się więcej o najnowszej wersji. Program Power BI Desktop jest co miesiąc aktualizowany o nowe możliwości i udoskonalenia.

Zapoznaj się z programem Power BI Desktop dzięki temu przewodnikowi zawierającemu wprowadzenie.

Dowiedz się więcej

Dostarczaj zaawansowaną analizę w organizacji.

Przeczytaj oficjalny dokument

*Ożywiaj* dane dzięki programowi Power BI Desktop.