Dlaczego usługa Power BI i platforma Microsoft Azure lepiej działają razem

Uzyskaj przewagę konkurencyjną dzięki swoim danym, korzystając z usługi Power BI i platformy Azure, aby połączyć i analizować całe zasoby danych.

Wydobądź maksymalną wartość z danych

Umożliw specjalistom biznesowym, informatykom i analitykom danych bezproblemową współpracę dzięki zapewnieniu jednej wersji prawdziwych danych, która dostarcza szczegółowe informacje w całej organizacji.

Wprowadź wizualizacje usługi Power BI do aplikacji platformy Azure

Dostarczaj wgląd w szczegółowe informacje wszystkim, którzy ich potrzebując, udostępniając funkcje wizualizacji i możliwości raportowania usługi Power BI w aplikacjach platformy Azure.

Analizuj petabajty danych platformy Azure w usłudze Power BI

Rozwijaj działalność dzięki możliwości analizowania całego obszaru danych platformy Azure — niezależnie od rozmiaru i typu danych — za pomocą usługi Power BI.

Korzystaj z zaawansowanej sztucznej inteligencji wszędzie

Korzystaj z zaawansowanych możliwości uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w usłudze Power BI i w razie potrzeby łącz się z dodatkowymi zasobami na platformie Azure.

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Power BI współpracuje z platformą Azure

Azure Synapse Analytics

Opracuj całą infrastrukturę analityczną i zarządzaj nią w jednym interfejsie dzięki połączeniu z usługą Power BI.

 • Wykonuj zapytania dotyczące danych na własnych warunkach, korzystając z zasobów na żądanie lub aprowizowanych, aby przeprowadzać analizę w ramach nowoczesnego magazynu danych.
 • Korzystaj z nieograniczonej usługi analizy, która umożliwia pozyskiwanie, przygotowywanie i obsługę danych do natychmiastowego użytku w uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i usłudze Power BI.
 • Twórz modele semantyczne klasy korporacyjnej w obszarze roboczym usługi Azure Synapse za pośrednictwem integracji z programem Power BI Desktop, który pomaga definiować kluczowe wskaźniki wydajności i logikę biznesową oraz stosować zabezpieczenia oparte na rolach.
 • Twórz raporty usługi Power BI bezpośrednio z poziomu obszaru roboczego usługi Azure Synapse i udostępniaj te raporty swoim użytkownikom biznesowym.

Power BI Embedded

Oferuj światowej klasy analizy usługi Power BI w aplikacjach dla swojego przedsiębiorstwa lub dla klientów.

 • Szybko i łatwo udostępniaj raporty dla klientów, pulpity nawigacyjne i analizy we własnych aplikacjach, korzystając funkcji usługi Power BI i oznaczając je swoją własną marką.
 • Zmniejsz obciążenia deweloperów dzięki zautomatyzowaniu monitorowania, zarządzania i wdrażania analiz, a jednocześnie uzyskaj pełną kontrolę nad funkcjami usługi Power BI i inteligentną analizą.
 • Wybierz najlepszy sposób na przedstawienie swoich danych za pomocą gotowych do użycia, certyfikowanych i możliwych do dostosowania wizualizacji.

Azure Analysis Services

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji o złożonych zestawach danych, łącząc usługę Power BI z danymi operacyjnymi w czasie rzeczywistym.

 • Zaspakajaj potrzeby użytkowników biznesowych, monitoruj swoją firmę, nadążaj za jej dynamiką i trzymaj rękę na pulsie, łącząc się z danymi przedsiębiorstwa — nawet jeśli znajdują się one w środowisku lokalnym.
 • Połącz dane z wielu źródeł w jeden zaufany semantyczny model analizy biznesowej łatwy do zrozumienia i użycia, aby uzyskać jedną wersję prawdy.
 • Połącz ten model z usługą Power BI na potrzeby samoobsługi i odnajdywania danych, upraszczając widok danych i jego podstawową strukturę.

Azure Databricks

Szybko analizuj duże ilości danych przy użyciu usługi Power BI z technologią typu open source usługi Azure Databrick

 • Łatwo połącz program Power BI Desktop z klastrami usługi Azure Databricks przy użyciu wbudowanego łącznika Apache SparkTM .
 • Odciąż przetwarzanie, kierując je do usługi Azure Databricks w celu zoptymalizowania wydajności i uzyskiwania analiz niemal w czasie rzeczywistym.
 • Uzyskuj szczegółowe informacje ze wszystkich swoich danych, zyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji uczenia maszynowego i twórz rozwiązania sztucznej inteligencji.

Apache SparkTM jest znakiem towarowym organizacji Apache Software Foundation.

Azure Cognitive Services

Analizuj dane ze strukturą lub bez struktury przy użyciu wbudowanych w usłudze Power BI funkcji opartych na sztucznej inteligencji i łącz się z dodatkowymi usługami na platformie Azure.

 • Przeprowadzaj analizy tonacji AI, wyodrębniaj kluczowe frazy, wykrywaj język i taguj obrazy — wszystkie te funkcje są wbudowane w usługę Power BI.
 • Wzbogacaj dane przy użyciu dowolnego narzędzia usług Azure Cognitive Services, aby zastosować własne algorytmy niestandardowe.
 • Analizuj duże ilości danych bez struktury, takich jak recenzje online, aby uzyskać szczegółowe informacje o klientach.

Azure Data Lake Storage

Uzyskaj ogromną skalowalność i elastyczność magazynu dla wszystkich rodzajów danych, które mają być analizowane przy użyciu usługi Power BI.

 • Pozyskuj, przetwarzaj, a następnie analizuj dane na masową skalę przy użyciu usługi Azure Data Lake Storage i usługi Power BI zarówno w przypadku danych ze strukturą, jak i danych bez struktury.
 • Skorzystaj z usługi Common Data Service, aby połączyć się z największymi zestawami danych, bez względu na to, gdzie się znajdują.
 • Skorzystaj z popularnych formatów modeli danych, które umożliwiają deweloperom w organizacji utrzymanie semantycznej spójności we wszystkich wdrożeniach i aplikacjach biznesowych.

Azure Machine Learning Services

Wizualizuj zaawansowane informacje przy użyciu wbudowanych możliwości uczenia maszynowego w usłudze Power BI.

 • Umożliw analitykom biznesowym korzystanie z modeli uczenia maszynowego stworzonych przez naukowców pracujących z danymi bezpośrednio w usłudze Power BI.
 • Wizualizuj i wywołuj szczegółowe informacje z tych modeli w raportach, pulpitach nawigacyjnych i innych analizach, które ułatwiają użytkownikom biznesowym podejmowanie świadomych decyzji.
 • Używaj funkcji „wskaż i kliknij” umożliwiającej szybkie dodawanie szczegółowych informacji z modeli hostowanych w usługach Azure Machine Learning Services do usługi Power BI.

Zobacz, jak klienci używają usługi Power BI razem z platformą Azure

„Teraz mamy jedno skonsolidowane źródło prawdy, z którego wszyscy korzystają, i możemy w coraz większym stopniu automatyzować nasze analizy, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w złożone aspekty danych”.

Jan Steele

General Manager, Business Technology and Systems, Komatsu Australia

„Dzięki integracji różnych usług platformy Azure i usług Microsoft z usługą Data Intelligence Hub możemy umożliwić klientom korzystanie z ulubionych narzędzi do przetwarzania danych na dużą skalę bezpośrednio na platformie”.

Robert Neumann

Chief Executive Officer, Ultra Tendency

„Platforma Microsoft Azure pomaga nam przebudować i ponownie zinterpretować naszą działalność w sposób, który umożliwia nam i naszym fanom robienie rzeczy, które dotychczas nie były możliwe”.

José Ángel Sánchez

CEO, Real Madrid C.F.

Uprość proces przygotowywania i analizy danych big data dzięki usłudze Power BI

Dowiedz się, jak zautomatyzować proces przygotowywania i analizy największych zestawów danych w celu wydajnego dostarczania szczegółowych informacji osobom, które ich potrzebują, dzięki połączeniu rozwiązań Power BI i Azure.

Poznaj Power BI