Dlaczego usługa Power BI i platforma Microsoft Azure lepiej działają razem

Uzyskaj przewagę konkurencyjną dzięki swoim danym, korzystając z usługi Power BI i platformy Azure, aby połączyć i analizować całe zasoby danych.

Wydobądź maksymalną wartość z danych

Umożliw specjalistom biznesowym, informatykom i analitykom danych bezproblemową współpracę dzięki zapewnieniu jednej wersji prawdziwych danych, która dostarcza szczegółowe informacje w całej organizacji.

Wprowadź wizualizacje usługi Power BI do aplikacji platformy Azure

Dostarczaj wgląd w szczegółowe informacje wszystkim, którzy ich potrzebując, udostępniając funkcje wizualizacji i możliwości raportowania usługi Power BI w aplikacjach platformy Azure.

Analizuj petabajty danych platformy Azure w usłudze Power BI

Rozwijaj działalność dzięki możliwości analizowania całego obszaru danych platformy Azure — niezależnie od rozmiaru i typu danych — za pomocą usługi Power BI.

Korzystaj z zaawansowanej sztucznej inteligencji wszędzie

Korzystaj z zaawansowanych możliwości uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w usłudze Power BI i w razie potrzeby łącz się z dodatkowymi zasobami na platformie Azure.

Dowiedz się, jak działa usługa Power BI i platforma Azure

Azure Synapse Analytics

Utwórz aparat umożliwiający uzyskiwania szczegółowych informacji zmieniających sposób działania firmy za pomocą usług Power BI i Azure Synapse Analytics.

 • Działaj szybciej z większą wydajnością dzięki wiodącej w branży analizie BI i rozwiązaniom do zarządzania danymi dostępnym na rynku.
 • Usługi Power BI i Azure Synapse są natywnie zintegrowane, dlatego użytkownicy mogą bezproblemowo analizować dane w skali petabajtów w ciągu sekund.
 • Przenoś dane do wszystkich części organizacji w prostym, ujednoliconym i skalowalnym środowisku.
 • Zyskaj pewność, że Twoje dane są bezpieczniejsze dzięki całościowej i zgodnej platformie danych.

Power BI Embedded

Ulepszaj aplikacje i usługi, osadzając najlepszą światowej klasy analitykę dostępną w usłudze Power BI.

 • Rozwijaj swoją firmę i wyróżniaj się na tle konkurencji dzięki interaktywnym raportom i pulpitom nawigacyjnym usługi Power BI, którą klienci mogą dopasowywać do własnych potrzeb.
 • Zmniejsz koszty developmentu i szybciej dostarczaj produkty na rynek, korzystając z narzędzi do automatyzacji, monitorowania i wdrażania, które można skalować w górę i w dół.
 • W pełni kontroluj środowisko użytkownika, zwiększaj atrakcyjność ofert i udostępniaj inteligentne wizualizacje.

Azure Databricks

Efektywnie i bezpieczniej analizuj duże ilości danych przy użyciu usługi Power BI z technologią Apache SparkTM w wersji Premium w usłudze Azure Databricks.

 • Wykorzystuj dane przechowywane bezpośrednio w elemencie data lake przy użyciu nowego konektora Azure Databricks.
 • Łatwo przekształcaj dane w dowolnej skali i uzyskuj szczegółowe informacje za pośrednictwem analitycznych pulpitów nawigacyjnych i raportów operacyjnych dostępnych w usługach Azure Databricks i Power BI.
 • Efektywnie współpracuj na otwartej i ujednoliconej platformie, aby uruchamiać wszystkie typy obciążeń analitycznych, niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem danych, czy analitykiem biznesowym.

Apache SparkTM jest znakiem towarowym organizacji Apache Software Foundation.

Azure Machine Learning

Wizualizuj szczegółowe informacje wzbogacone przy użyciu wbudowanych możliwości uczenia maszynowego w usłudze Power BI.

 • Zapewnij analitykom biznesowym narzędzia do kompilowania modeli uczenia maszynowego za pomocą kliknięć bezpośrednio w przepływach danych usługi Power BI lub wzbogacania danych za pomocą wstępnie utworzonych modeli.
 • Automatycznie generuj raporty i pulpity nawigacyjne usługi Power BI, które zawierają szczegółowe informacje wzbogacone dzięki uczeniu maszynowemu, aby ułatwiać użytkownikom biznesowym pewne podejmowanie decyzji.
 • Zautomatyzowane uczenie maszynowe skraca czas wprowadzania produktu na rynek, przyspieszając opracowanie dokładnych modeli. Obsługuje ono kluczowe zadania, takie jak klasyfikacja, regresja i prognozowanie szeregów czasowych.

Zobacz, jak klienci używają usługi Power BI razem z platformą Azure

„Teraz mamy jedno skonsolidowane źródło prawdy, z którego wszyscy korzystają, i możemy w coraz większym stopniu automatyzować nasze analizy, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w złożone aspekty danych”.

John Steele

General Manager, Business Technology and Systems, Komatsu Australia

Uprość proces przygotowywania i analizy danych big data dzięki usłudze Power BI

Dowiedz się, jak zautomatyzować proces przygotowywania i analizy największych zestawów danych w celu wydajnego dostarczania szczegółowych informacji dzięki połączeniu rozwiązań Power BI i Azure.

Poznaj Power BI