Szczegółowe informacje dzięki usłudze Power BI. Produktywność pakietu Microsoft 365.

Uzyskuj potrzebne dane z zakresu analizy biznesowej z usługi Power BI za pośrednictwem aplikacji Microsoft 365, które wykorzystujesz na co dzień.

Połączenie analizy biznesowej i produktywności

Uzyskuj dostęp do szczegółowych informacji, gdy ich potrzebujesz

Uzyskaj potrzebne szczegółowe informacje o danych bezpośrednio w narzędziach pakietu Microsoft 365, których używasz na co dzień — bez zmieniania aplikacji.

Zapewnij ochronę eksportowanych danych BI

Zabezpiecz swoje dane dzięki ochronie utrzymywanej w przypadku eksportowania do innych formatów, w tym do programu Excel i formatu PDF.

Szybko znajduj odpowiedzi

Jeśli znasz już program Excel, możesz z łatwością rozpocząć analizowanie na żywo danych Power BI i tworzenie raportów.

Dowiedz się, w jaki sposób pakiet Microsoft 365 współpracuje bezproblemowo z usługą Power BI

Dziel się cennymi szczegółowymi informacjami za pośrednictwem Microsoft Teams

Pracuj wspólnie z innymi osobami nad interaktywną zawartością Power BI, która jest zawsze dostępna.

 • Dodaj interakcyjne raporty bezpośrednio do konwersacji w swoich kanałach, aby poświęcać mniej czasu na ich wyszukiwanie, a więcej na korzystanie z nich.
 • Zapewnij sobie łatwy dostęp do potrzebnych raportów, dodając aplikację Power BI do paska nawigacji Teams.
 • Podejmuj decyzje szybciej — przeglądaj metryki i współpracuj w ich zakresie w ramach zespołu oraz monitoruj je pod kątem głównych celów biznesowych.

Oszczędzaj czas, zgłębiając dane za pomocą programu Excel

Uzyskaj szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych, łącząc program Excel z usługą Power BI.

 • Wykorzystaj swoje umiejętności z zakresu obsługi programu Excel, aby analizować na żywo dane usługi Power BI w programie Excel na komputerze lub w sieci Web.
 • Przeglądaj użytkowników łączących się z danymi Power BI z programu Excel za pomocą dziennika działań usługi Power BI.
 • Twórz raporty usługi Power BI w oparciu o istniejące skoroszyty programu Excel i natychmiast wyświetlaj odpowiednie dane.

Udostępniaj raporty w celu umożliwienia podejmowania świadomych decyzji

Osadzaj interaktywne raporty usługi Power BI na stronach usługi SharePoint Online, do których można uzyskać łatwy dostęp.

 • Bądź na bieżąco z informacjami o tym, co jest ważne, dzięki wyświetlaniu regularnie używanych lokalizacji wizualizacji danych.
 • Dostosuj wygląd i sposób działania raportów, aby odpowiadały one potrzebom wszystkich użytkowników.
 • Ogranicz potrzebę korzystania z plików lokalnych, które mogą zostać utracone lub uszkodzone — przechowuj raporty usługi Power BI w bibliotece dokumentów w trybie online.

Publikuj raporty w programie PowerPoint

Zapewnij przejrzystość i usprawnij opowiadanie historii z użyciem danych, dodając interaktywne raporty Power BI do prezentacji programu PowerPoint.

 • Bezproblemowo przechodź między grupą slajdów a usługą Power BI, aby w razie potrzeby zajrzeć głębiej w szczegółowe analizy.
 • Osadź aktywną wersję strony raportu w programie PowerPoint, aby wchodzić w interakcje z najnowszymi danymi w ten sam sposób, w jaki miałoby to miejsce w usłudze Power BI.
 • Przełącz się na raporty w stanie zamrożenia, by mieć pewność, że wszyscy korzystają z tych samych szczegółowych danych.

Udostępniaj dane ogólne i szczegółowe w programie Outlook

Szybciej udostępniaj historie oparte na danych i zjednuj sobie interesariuszy, używając usługi Power BI w programie Outlook.

 • Znajdź i dodaj zawartość usługi Power BI do wiadomości e-mail jako karty adaptacyjne, aby zapewnić wszystkim ten sam kontekst.
 • Zwiększ wydajność, wyszukując raporty i uwzględniając je w wiadomościach e-mail podczas ich tworzenia.
 • Szybko twórz raporty i pulpity nawigacyjne, używając usługi Power BI bezpośrednio w programie Outlook.

Pomóż lepiej chronić dane usługi Power BI — nawet w przypadku eksportowania do programu Excel lub PowerPoint

Kontroluj widoczność danych za pomocą usługi Microsoft Purview Information Protection i usługi Defender for Cloud Apps.

 • Stosuj opublikowane etykiety poufności dostępne w aplikacjach pakietu Office, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook.
 • Rozszerz zasady ochrony i ładu na eksportowane dane usługi Power BI
 • Stosuj oznaczenia wizualne w odniesieniu do poufnych danych, aby spełnić wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności.
 • Zapobiegaj ujawnianiu poufnych danych dzięki blokowaniu niebezpiecznych działań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Zobacz, jak klienci łączą usługę Power BI i pakiet Microsoft 365

Logo firmy Avanade
„Działanie naszej firmy opiera się teraz na raportach usługi Power BI. Standardem większości spotkań lub prezentacji w firmie Avanade jest udostępnianie linku do raportu usługi Power BI połączonego z oficjalnymi źródłami danych”.

Joseph Paradi
Enterprise Services Executive for Information Technology, Avanade

Logo firmy Kajima Corporation
„Teraz możemy zrozumieć postęp, po prostu patrząc na ekran usługi Power BI. I udało nam się skrócić czas potrzebny na wprowadzenie danych o około 60 procent”.

Yohei Okuhara
Acting Section Manager, Yokohama branch, Kajima Corporation

Logo portugalskiego Ministerstwa Zdrowia
„Zatrudniamy prawie 11 000 osób — lekarzy, pielęgniarek i personelu naszych centrali. Nie wszystkie znają się wystarczająco dobrze na technologii. Razem z Microsoft nareszcie zmieniamy tę narrację — dając im większą pewność siebie w zakresie umiejętności pracy w środowisku cyfrowym”.

Nuno Vultos
IT Manager, Lisbon and Vale do Tejo Regional Health Administration

Usprawnij proces podejmowania decyzji w swojej organizacji

Dowiedz się, jak zrozumieć dane generowane przez Twoją organizację i udostępniać je interesariuszom oraz umożliwiać zespołom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dzięki połączeniu usługi Power BI i pakietu Microsoft 365.

Zacznij już dziś od szkolenie wstępnie opracowanego szkolenia

Stymuluj wdrażanie usługi Power BI w aplikacji Teams dzięki wstępnie opracowanym zasobom szkoleniowym i komunikacyjnym, które pomagają w dołączaniu nowych użytkowników.

Twórz graficzne raporty analityczne zaledwie w kilka minut przy użyciu usługi Power BI