Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI

Serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie z możliwością raportowania dziś i elastycznością przejścia do chmury jutro. Jest on uwzględniony w usłudze Power BI Premium, dlatego możesz przejść do chmury na własnych warunkach.

Publikowanie raportów usługi Power BI lokalnie

Serwer raportów oferuje użytkownikom dostęp do zaawansowanych, interaktywnych raportów oraz możliwości raportowania usług SQL Server Reporting Services dla przedsiębiorstw. Eksploruj dane wizualne i szybko odnajduj wzorce, aby szybciej podejmować dobre decyzje. Jednocześnie generuj raporty precyzyjnie sformatowane na poziomie pikseli, których potrzebuje Twoja firma. Masz także możliwość bezpiecznego skalowania do tysięcy użytkowników, ponieważ serwer raportów usługi Power BI jest oparty na sprawdzonej platformie klasy korporacyjnej.

Raportowanie w środowisku lokalnym dzisiaj

Zastosuj zarządzanie na własnych warunkach dzięki serwerowi raportów usługi Power BI. Zbuduj swoje lokalne środowisko analizy biznesowej i dystrybuuj raporty za zaporą swojej organizacji.

Gotowość do użycia chmury od jutra

Rozbuduj swoją lokalną infrastrukturę raportowania, mając świadomość, że jest ona częścią kompleksowego rozwiązania gotowego do używania w chmurze. Zacznij używać serwera raportów usługi Power BI już dzisiaj — jest to inwestycja zgodna z usługą Power BI w chmurze.

Twórz, publikuj i dystrybuuj raporty usługi Power BI

Twórz raporty dla usługi Power B I

1. Twórz raporty

Twórz atrakcyjne raporty za pomocą programu Power BI Desktop. Wizualnie eksploruj dane przy użyciu kanwy umożliwiającej swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” i nowoczesnych wizualizacji danych.

Publikuj na serwerze raportów dla usługi Power B I

2. Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI

Publikuj raporty bezpośrednio na serwerze raportów usługi Power BI. Organizuj swoje raporty w folderach, zarządzaj dostępem do nich i w razie potrzeby aktualizuj je.

Dystrybuuj i używaj na urządzeniach dla usługi Power B I

3. Dystrybuuj i używaj na różnych urządzeniach

Udostępniaj raporty, których użytkownicy mogą używać w Internecie i na wielu urządzeniach przenośnych, aby spełniać różne wymagania biznesowe.

Serwer raportów Power BI jest częścią dodatku Power BI Premium

Usługa Power BI Premium, wraz z serwerem raportów usługi Power BI, daje Ci kompletne rozwiązanie. Usługa Power BI Premium zapewnia dedykowaną pojemność w chmurze i zwiększoną wydajność – bez konieczności używania licencji dla poszczególnych użytkowników korzystających z raportów. Obejmuje ona także serwer raportów usługi Power BI na potrzeby raportowania w środowisku lokalnym.