Zunifikuj samoobsługę i analizę biznesową dla przedsiębiorstw

Power BI Premium jest usługą służącą do zaawansowanego, samoobsługowego przygotowywania danych, umożliwiając szybsze dostarczanie szczegółowych informacji i łatwiejszą współpracę każdemu użytkownikowi — niezależnie od tego, czy jest analitykiem danych biznesowych, czy innych.

Zapoznaj się z produktem 
Obraz przedstawiający stronę główną usługi Power BI

Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki udostępnianiu szczegółowych informacji wszystkim użytkownikom

 • Pozwól każdemu — bez względu na to, czy należy do Twojej organizacji, czy nie — wyświetlać całą zawartość usługi Power BI, w tym raporty z podziałem na strony i raporty interaktywne, bez konieczności zakupu indywidualnych licencji.
 • Wybierz opcję wdrażania najlepiej dopasowaną do Twojej organizacji, uwzględniającą raportowanie lokalne za pomocą serwera raportów usługi Microsoft Power BI i możliwość wyboru regionów geograficznych w przypadku wdrażania w chmurze.
 • Skaluj wraz ze wzrostem potrzeb, korzystając z dedykowanej infrastruktury chmury umożliwiającej kontrolowanie wydajności.
Obraz przedstawiający źródła danych usługi Power BI

Zacznij korzystać z danych big data za pomocą funkcji samoobsługowego przygotowywania danych

 • Znajdź potrzebne dane, korzystając ze wstępnie utworzonych łączników dla wspólnych usług, takich jak Dynamics 365, Azure SQL Data Warehouse, Salesforce.com, Excel i SharePoint.
 • Zwiększ możliwości analityków biznesowych związane z pozyskiwaniem, przekształcaniem i wzbogacaniem danych big data za pomocą znanego środowiska Power Query — bez konieczności uzyskiwania specjalistycznych umiejętności czy korzystania z doświadczenia innych. Dowiedz się więcej
 • Przygotuj dane tylko raz, a następnie wykorzystuj je ponownie w ramach wielu modeli usługi Power BI w celu osiągnięcia odpowiedniej wydajności i dokładności.
Obraz przedstawiający portal administracyjny usługi Power BI

Uprość zarządzanie danymi i dostęp do nich

 • Spełniaj wymagania dotyczące przechowywania danych, przeprowadzając wdrożenia w dowolnym regionie, w tym w chmurach krajowych.
 • Określ najlepszy dla użytkowników sposób dostępu do danych i współpracy nad nimi, korzystając z elastycznych typów raportowania, formatów dystrybucji i opcji osadzania.
 • Uprość pracę działów IT dzięki użyciu ujednoliconego narzędzia do analizy biznesowej, które zapewnia centralne zarządzanie i zabezpieczenia dla wszystkich użytkowników z Twojej organizacji lub spoza niej.
Kolaż obrazów przedstawiający różne elementy usługi Power BI

Wyświetlaj zawartość usługi Power BI Premium za pomocą aplikacji mobilnej Power BI

 • W bezpieczny sposób uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych oraz raportów na żywo usługi Power BI i wyświetlaj je na dowolnym urządzeniu, korzystając z natywnych aplikacji mobilnych usługi Power BI dla systemów iOS, Android i Windows.
 • Łatwo dodawaj adnotacje do raportów za pomocą dowolnego ekranu dotykowego, aby skierować uwagę Twojego zespołu na istotne informacje.
 • Zadawaj pytania dotyczące danych i korzystaj z lokalizacji geograficznej, aby filtrować dane na podstawie aktualnej lokalizacji.
Dowiedz się więcej 

Zapoznaj się z omówieniem usługi Power BI Premium

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFICJALNYM DOKUMENTEM 

Usługa Power BI ułatwia naszym pracownikom przechodzenie ze sztywnych dokumentów PDF do interaktywnych wizualizacji danych w celu udostępniania szczegółowych informacji i udzielania lepszych odpowiedzi. Pozwala to poprawiać wyniki biznesowe.

Anders Reinhardt, dyrektor ds. analizy biznesowej globalnej organizacji IT w firmie Coloplast

Cieszymy się z niesamowitych wyników, jakie osiągnęliśmy dzięki wdrożeniu pakietu Microsoft BI w celu usprawnienia procesów biznesowych i poprawy interakcji z klientami.

Peter Kelly, dyrektor generalny, Blackwoods

Zacznij korzystać ze szczegółowych informacji analizy biznesowej już dzisiaj

Sprawdź, jak spełnić unikatowe wymagania organizacji dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do nowoczesnej analizy biznesowej.

WYŚLIJ PROŚBĘ O KONTAKT 

Obejrzyj samouczki dotyczące analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Dzięki tej kolekcji wideo z instrukcjami dowiedz się, jak intuicyjne funkcje i narzędzia usługi Power BI upraszczają skomplikowaną analizę danych big data.

Porównaj całkowity koszt posiadania rozwiązań do analizy biznesowej

Z tego badania porównawczego firmy Frost & Sullivan dowiesz się, dlaczego usługa Power BI jest najtańszym rozwiązaniem do analizy biznesowej dla firm dowolnej wielkości.

Raporty z galerii historii danych

Podsumowanie roku 2017 w usłudze Instagram

System czytelnictwa biblioteki King County Library w Seattle

Szczegółowe informacje dotyczące branży hotelarskiej w Nowym Jorku