Unifikacja samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Power BI Premium jest usługą służącą do zaawansowanego, samoobsługowego przygotowywania danych, umożliwiając szybsze dostarczanie szczegółowych informacji i łatwiejszą współpracę każdemu użytkownikowi — niezależnie od tego, czy jest analitykiem danych biznesowych, czy innych.

Zapoznaj się z produktem 
Obraz przedstawiający stronę główną usługi Power BI

Przyspiesz podejmowanie decyzji dzięki udostępnianiu szczegółowych informacji wszystkim użytkownikom

 • Pozwól każdemu — bez względu na to, czy należy do Twojej organizacji, czy nie — wyświetlać całą zawartość usługi Power BI, w tym raporty z podziałem na strony i raporty interaktywne, bez konieczności zakupu indywidualnych licencji.
 • Wybierz opcję wdrażania najlepiej dopasowaną do Twojej organizacji, uwzględniającą raportowanie lokalne za pomocą serwera raportów usługi Power BI i możliwość wyboru regionów geograficznych w przypadku wdrażania w chmurze.
 • Skaluj wraz ze wzrostem potrzeb, korzystając z dedykowanej infrastruktury chmury umożliwiającej kontrolowanie wydajności.
Obraz przedstawiający źródła danych usługi Power BI

Zacznij korzystać z danych big data za pomocą funkcji samoobsługowego przygotowywania danych

 • Znajdź potrzebne dane, korzystając ze wstępnie utworzonych łączników dla popularnych usług, takich jak Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Salesforce.com, Excel i SharePoint.
 • Zwiększ możliwości analityków biznesowych związane z pozyskiwaniem, przekształcaniem i wzbogacaniem danych big data za pomocą znanego środowiska Power Query — bez konieczności uzyskiwania specjalistycznych umiejętności czy korzystania z doświadczenia innych. Dowiedz się więcej
 • Przygotuj dane tylko raz, a następnie wykorzystuj je ponownie w ramach wielu modeli usługi Power BI w celu osiągnięcia odpowiedniej wydajności i dokładności.
Obraz przedstawiający portal administracyjny usługi Power BI

Uprość zarządzanie danymi i dostęp do nich

 • Spełniaj wymagania dotyczące przechowywania danych, przeprowadzając wdrożenia w dowolnym regionie, w tym w chmurach krajowych.
 • Określ najlepszy dla użytkowników sposób dostępu do danych i współpracy nad nimi, korzystając z elastycznych typów raportowania, formatów dystrybucji i opcji osadzania.
 • Uprość pracę działów IT dzięki użyciu ujednoliconego narzędzia do analizy biznesowej, które zapewnia centralne zarządzanie i zabezpieczenia dla wszystkich użytkowników z Twojej organizacji lub spoza niej.
Obraz przedstawiający potok usługi Power BI w pełnym środowisku produkcyjnym

Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

 • Szybko i bez obaw przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.
 • Szybko wdrażaj raporty o ulepszonej spójności i wydajności bez konieczności korzystania ze specjalnych umiejętności lub narzędzi deweloperskich.
 • Oszczędzaj czas i osiągaj lepszą dokładność, korzystając z powtarzalnych procesów zarządzania zawartością, oraz personalizuj je tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom Twojej organizacji.
Kolaż obrazów przedstawiający różne elementy usługi Power BI

Wyświetlaj zawartość usługi Power BI Premium za pomocą aplikacji mobilnej Power BI

 • W bezpieczny sposób uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych oraz raportów na żywo usługi Power BI i wyświetlaj je na dowolnym urządzeniu, korzystając z natywnych aplikacji mobilnych usługi Power BI dla systemu Windows, iOS i Android.
 • Łatwo dodawaj adnotacje do raportów za pomocą dowolnego ekranu dotykowego, aby skierować uwagę Twojego zespołu na istotne informacje.
 • Zadawaj pytania dotyczące danych i korzystaj z lokalizacji geograficznej, aby filtrować dane na podstawie aktualnej lokalizacji.
Dowiedz się więcej 

Omówienie platformy Power BI Premium

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFICJALNYM DOKUMENTEM 

Usługa [Power BI] ułatwia naszym pracownikom przechodzenie ze sztywnych dokumentów PDF do interaktywnych wizualizacji danych w celu udostępniania szczegółowych informacji i udzielania lepszych odpowiedzi. Pozwala to poprawiać wyniki biznesowe.

Anders Reinhardt, dyrektor ds. analizy biznesowej globalnej organizacji IT w firmie Coloplast

Cieszymy się z niesamowitych wyników, jakie osiągnęliśmy dzięki wdrożeniu pakietu Microsoft BI w celu usprawnienia procesów biznesowych i poprawy interakcji z klientami.

Peter Kelly, dyrektor generalny, Blackwoods

Zacznij korzystać ze szczegółowych informacji analizy biznesowej już dzisiaj

Sprawdź, jak spełnić unikatowe wymagania organizacji dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do nowoczesnej analizy biznesowej.

WYŚLIJ PROŚBĘ O KONTAKT 

Obejrzyj samouczki dotyczące analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Dzięki tej kolekcji wideo z instrukcjami dowiedz się, jak intuicyjne funkcje i narzędzia usługi Power BI upraszczają skomplikowaną analizę danych big data.

Porównaj całkowity koszt posiadania rozwiązań do analizy biznesowej

Z tego badania porównawczego firmy Frost & Sullivan dowiesz się, dlaczego usługa Power BI jest najtańszym rozwiązaniem do analizy biznesowej dla firm dowolnej wielkości.

Raporty z galerii historii danych

Podsumowanie roku 2017 w usłudze Instagram

System czytelnictwa biblioteki King County Library w Seattle

Szczegółowe informacje dotyczące branży hotelarskiej w Nowym Jorku