Cennik usługi Power BI

Analizy dla każdej organizacji

Potrzebujesz samoobsługowej analizy biznesowej?

Wybierz usługę Power BI Pro

 • Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa w chmurze
 • Współpraca, publikowanie, udostępnianie i analiza ad hoc
 • W pełni zarządzane przez firmę Microsoft

Power BI Pro

$9.99

Miesięczna cena za użytkownika

Rozpocznij

Potrzebujesz zaawansowanych analiz, obsługi danych big data oraz raportowania w środowisku lokalnym i chmurze?

Dodaj usługę Power BI Premium

 • Analiza biznesowa, analiza danych big data, raportowanie w chmurze i środowisku lokalnym
 • Zaawansowane kontrolki administracji i wdrażania
 • Dedykowane zasoby obliczeń i magazynu w chmurze
 • Zezwalaj każdemu użytkownikowi na korzystanie z zawartości usługi Power BI

Power BI Premium

$4,995

Miesięczna cena za dedykowany zasób obliczeń i magazynu w chmurze

Poproś o konsultację

Wybierz opcję usługi Power BI odpowiednią do swoich potrzeb

Tworzenie zawartości

Za pomocą bezpłatnego narzędzia Power BI Desktop możesz tworzyć raporty oraz przygotowywać, modelować i tworzyć wizualizacje danych.

Publikacja zawartości

Współpracuj z innymi osobami, modeluj dane, twórz zawartość, udostępniaj pulpity nawigacyjne, publikuj raporty i przeprowadzaj analizę ad hoc, korzystając z licencji Power BI Pro.

Użycie zawartości

Czytaj wstępnie opublikowane pulpity nawigacyjne i raporty oraz korzystaj z nich przy użyciu licencji usługi Power BI Pro na użytkownika lub licencji Power BI Premium w przypadku baz danych w dużej skali.

 

Porównanie funkcji usługi Power BI

Poniższa tabela pomaga określić, która opcja współpracy, publikowania i użycia najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Różnice między licencjami
Dostępne w usłudze Microsoft Office 365 Enterprise E5
Licencja na użytkownika
Licencja według dedykowanych zasobów obliczeń i magazynu w chmurze
Wdrażanie i administracja
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
Środowisko przetwarzania obliczeń
Współużytkowane
Dedykowane
Wdrażanie zawartości usługi Power BI w wielu regionach
Przyrostowe odświeżanie danych
Publikowanie raportów do udostępnienia
Szeroka dystrybucja zawartości bez potrzeby zakupu licencji usługi Power BI Pro dla użytkowników zawartości
Publikowanie i używanie raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Wszyscy wydawcy zawartości muszą mieć licencję usługi Power BI Pro
Przydzielanie zasobów obliczeniowych
Monitorowanie wydajności dedykowanych zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci
Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych
1 GB
10 GB
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika
100 TB
Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie
8
48
Przechowywanie danych usługi Power BI w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to zestaw funkcji dedykowanych dla analizy danych big data
Wdrażanie, administracja, zgodność i zabezpieczenia
Wybór centrum danych regionu lokalnego dla środowiska przetwarzania danych
Monitorowanie tworzenia, używania i publikowania zawartości za pomocą metryk użytkowników
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Zgodność z certyfikatami branżowymi, globalnymi, regionalnymi i rządowymi
Dostępne chmurach krajowych firmy Microsoft
AI-powered data modeling using AutoML, Cognitive Services, and Azure Machine Learning
Creation of data visualizations, reports, and dashboards
Standard and big data prep and ETL
Access to a library of Power BI visuals and the custom visual SDK
Access to data connectors for cloud and on-premises data sources
Out-of-the-box visualizations, themes, and personalization options
Paginated reports provide fixed-layout documents optimized for printing and archiving
Analyze data in Microsoft Excel
Embed content in other interfaces like Teams, SharePoint, or other SaaS applications
View and interact with Power BI content
View and interact with Power BI content through the Power BI mobile app for iOS, Android, and Windows
Simply ask your data a question to get an answer. Choose to personalize definitions so Power BI understands your unique business language including acronyms and lingo
Subscribe to reports for notifications about changes

Wyświetlane ceny mogą być nieco wyższe niż rzeczywista cena jednostkowa.

Ceny są wyświetlane na użytkownika za miesiąc, ale wymagana jest subskrypcja roczna.

Ceny dla Stanów Zjednoczonych są wyświetlane w dolarach amerykańskich (USD) jako komercyjna sugerowana cena detaliczna obowiązująca w przypadku zakupu za pośrednictwem programu subskrypcji online firmy Microsoft.

Dostępne cą ceny dla instytucji akademickich, rządowych i organizacji non profit. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z firmą Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Licencja usługi Power BI Pro jest wymagana w następujących celach:

 • Dystrybuuj zawartość do innych użytkowników oraz na potrzeby udostępniania i współpracy w sieci równorzędnej.
 • Publikuj zawartość w usłudze Power BI Premium.
 • Otrzymuj zawartość od innych użytkowników, chyba że z użytkownikiem skojarzono pojemność dedykowaną w usłudze Power BI Premium.
 • Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI.

Usługa Power BI jest dostępne w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet. Dowiedz się więcej