Ceny usługi Power BI

Analizy dla każdej organizacji

Potrzebujesz samoobsługowej analizy biznesowej?

Wybierz Power BI Pro

 • Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa w chmurze
 • Współpraca, publikowanie, udostępnianie i analiza ad hoc
 • W pełni zarządzane przez firmę Microsoft

Power BI Pro

$9.99

Miesięczna cena za użytkownika

Potrzebujesz zaawansowanych analiz, obsługi danych big data oraz raportowania w środowisku lokalnym i chmurze?

Dodaj Power BI Premium

 • Analiza biznesowa, analiza danych big data, raportowanie w chmurze i środowisku lokalnym
 • Zaawansowane kontrolki administracji i wdrażania
 • Dedykowane zasoby obliczeń i magazynu w chmurze
 • Zezwala każdemu użytkownikowi na korzystanie z zawartości usługi Power BI

Power BI Premium

$4,995

Miesięczna cena za dedykowany zasób obliczeń i magazynu w chmurze z subskrypcją roczną

Plan Power BI Premium na użytkownika jest już dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Przeczytaj ogłoszenie, aby poznać tę nową opcję licencjonowania i dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do wersji zapoznawczej.

Przeczytaj ogłoszenie

Wybierz opcje Power BI odpowiednie dla Twoich potrzeb

Tworzenie zawartości

Za pomocą bezpłatnego narzędzia Power BI Desktop możesz tworzyć raporty oraz przygotowywać, modelować i tworzyć wizualizacje danych.

Publikacja zawartości

Współpracuj z innymi osobami, modeluj dane, twórz zawartość, udostępniaj pulpity nawigacyjne, publikuj raporty i przeprowadzaj analizę ad hoc, korzystając z licencji Power BI Pro.

Użycie zawartości

Czytaj wstępnie opublikowane pulpity nawigacyjne i raporty oraz korzystaj z nich przy użyciu licencji usługi Power BI Pro na użytkownika lub licencji Power BI Premium w przypadku baz danych w dużej skali.

 

Porównanie funkcji Power BI

Określ, która opcja współpracy, publikowania i użycia najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Różnice między licencjami
Licencja na użytkownika
Licencja według dedykowanych zasobów obliczeń i magazynu w chmurze
Wdrażanie i administracja
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
Środowisko przetwarzania obliczeń
Współużytkowane
Dedykowane
Wdrażanie zawartości Power BI w wielu regionach
Przyrostowe odświeżanie danych
Publikowanie raportów do udostępnienia
Szeroka dystrybucja zawartości bez potrzeby zakupu licencji usługi Power BI Pro dla użytkowników zawartości
Publikowanie i używanie raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Wszyscy wydawcy zawartości muszą mieć licencję usługi Power BI Pro
Przydzielanie zasobów obliczeniowych
Monitorowanie wydajności dedykowanych zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci
Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych
1 GB
10 GB
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika
100 TB
Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie
8
48
Przechowywanie danych Power BI w Azure Data Lake Storage Gen2 Azure Data Lake Storage Gen2 jest zestawem funkcji przeznaczonych do analiz tzw. big data
Wdrażanie, administracja, zgodność i zabezpieczenia
Wybór centrum danych regionu lokalnego dla środowiska przetwarzania danych
Monitorowanie tworzenia, używania i publikowania zawartości za pomocą metryk użytkowników
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Zgodność z certyfikatami branżowymi, globalnymi, regionalnymi i rządowymi
Dostępne w chmurach krajowych Microsoft
Przygotowywanie i modelowanie danych oraz tworzenie ich wizualizacji Twórz zawartość za pomocą programu Power BI Desktop, który możesz pobrać bezpłatnie na komputer
Oparte na sztucznej inteligencji modelowanie danych korzystające z automatycznego uczenia maszynowego oraz usług Cognitive Services i Azure Machine Learning
Tworzenie wizualizacji danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych
Przygotowywanie standardowych danych i danych big data oraz wykonywanie na nich operacji ETL
Dostęp do biblioteki wizualizacji usługi Power BI i niestandardowego zestawu SDK wizualizacji
Dostęp do łączników danych w chmurze i lokalnych źródłach danych
Gotowe do użycia wizualizacje, motywy i opcje personalizacji
Raporty podzielone na strony zapewniające stały układ dokumentów zoptymalizowanych pod kątem drukowania i archiwizacji
Analizowanie danych w Microsoft Excel
Osadzanie zawartości w innych interfejsach, takich jak Teams lub SharePoint albo innych aplikacjach typu SaaS
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcja z nią
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcyjne używanie jej za pomocą aplikacji mobilnej Power BI dla systemów iOS, Android i Windows
Zadawanie pytań dotyczących danych i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi, a także personalizowanie definicji, aby usługa Power BI rozumiała Twój język biznesowy, w tym akronimy
Subskrybowanie raportów w celu uzyskiwania powiadomień o zmianach

Wyświetlane ceny mogą być nieco wyższe niż rzeczywista cena jednostkowa. Waluta może się różnić w zależności od kraju/regionu.

Podano ceny miesięczne w przypadku subskrypcji rocznej. Dostępne są też subskrypcje miesięczne. Ceny mogą się różnić.

Ceny dla Stanów Zjednoczonych są wyświetlane w dolarach amerykańskich (USD) jako komercyjna sugerowana cena detaliczna obowiązująca w przypadku zakupu za pośrednictwem programu subskrypcji online Microsoft.

Dostępne są ceny dla instytucji akademickich, rządowych i organizacji non profit. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z firmą Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Wymagana jest licencja na aplikację Power BI Pro w przypadku następujących funkcji:

 • Dystrybuuj zawartość do innych użytkowników oraz na potrzeby udostępniania i współpracy w sieci równorzędnej.
 • Publikuj zawartość w usłudze Power BI Premium.
 • Otrzymuj zawartość od innego użytkownika, chyba że ma on przypisaną pojemność w usłudze Power BI Premium.
 • Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI

Usługa Power BI jest dostępna w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet. Dowiedz się więcej