Cennik usługi Power BI

Analizy dla każdej organizacji

Potrzebujesz samoobsługowej analizy biznesowej?

Wybierz usługę Power BI Pro

 • Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa w chmurze
 • Współpraca, publikowanie, udostępnianie i analiza ad hoc
 • W pełni zarządzane przez firmę Microsoft

Power BI Pro

$9.99

Miesięczna cena za użytkownika z subskrypcją roczną

Rozpocznij

Potrzebujesz zaawansowanych analiz, obsługi danych big data oraz raportowania w środowisku lokalnym i chmurze?

Dodaj usługę Power BI Premium

 • Analiza biznesowa, analiza danych big data, raportowanie w chmurze i środowisku lokalnym
 • Zaawansowane kontrolki administracji i wdrażania
 • Dedykowane zasoby obliczeń i magazynu w chmurze
 • Zezwalaj każdemu użytkownikowi na korzystanie z zawartości usługi Power BI

Power BI Premium

$4,995

Miesięczna cena za dedykowany zasób obliczeń i magazynu w chmurze z subskrypcją roczną

Poproś o konsultację

Wybierz opcję usługi Power BI odpowiednią do swoich potrzeb

Tworzenie zawartości

Za pomocą bezpłatnego narzędzia Power BI Desktop możesz tworzyć raporty oraz przygotowywać, modelować i tworzyć wizualizacje danych.

Publikacja zawartości

Współpracuj z innymi osobami, modeluj dane, twórz zawartość, udostępniaj pulpity nawigacyjne, publikuj raporty i przeprowadzaj analizę ad hoc, korzystając z licencji Power BI Pro.

Użycie zawartości

Czytaj wstępnie opublikowane pulpity nawigacyjne i raporty oraz korzystaj z nich przy użyciu licencji usługi Power BI Pro na użytkownika lub licencji Power BI Premium w przypadku baz danych w dużej skali.

 

Porównanie funkcji usługi Power BI

Poniższa tabela pomaga określić, która opcja współpracy, publikowania i użycia najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Różnice między licencjami
Dostępne w usłudze Microsoft Office 365 Enterprise E5
Licencja na użytkownika
Licencja według dedykowanych zasobów obliczeń i magazynu w chmurze
Wdrażanie i administracja
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
Środowisko przetwarzania obliczeń
Współużytkowane
Dedykowane
Wdrażanie zawartości usługi Power BI w wielu regionach
Przyrostowe odświeżanie danych
Publikowanie raportów do udostępnienia
Szeroka dystrybucja zawartości bez potrzeby zakupu licencji usługi Power BI Pro dla użytkowników zawartości
Publikowanie i używanie raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Wszyscy wydawcy zawartości muszą mieć licencję usługi Power BI Pro
Przydzielanie zasobów obliczeniowych
Monitorowanie wydajności dedykowanych zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci
Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych
1 GB
10 GB
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika
100 TB
Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie
8
48
Przechowywanie danych usługi Power BI w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to zestaw funkcji dedykowanych dla analizy danych big data
Wdrażanie, administracja, zgodność i zabezpieczenia
Wybór centrum danych regionu lokalnego dla środowiska przetwarzania danych
Monitorowanie tworzenia, używania i publikowania zawartości za pomocą metryk użytkowników
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Zgodność z certyfikatami branżowymi, globalnymi, regionalnymi i rządowymi
Dostępne chmurach krajowych firmy Microsoft
Oparte na sztucznej inteligencji modelowanie danych korzystające z automatycznego uczenia maszynowego oraz usług Cognitive Services i Azure Machine Learning
Tworzenie wizualizacji danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych
Przygotowywanie standardowych danych i danych big data oraz wykonywanie na nich operacji ETL
Dostęp do biblioteki wizualizacji usługi Power BI i niestandardowego zestawu SDK wizualizacji
Dostęp do łączników danych w chmurze i lokalnych źródłach danych
Gotowe do użycia wizualizacje, motywy i opcje personalizacji
Raporty podzielone na strony zapewniają stały układ dokumentów, zoptymalizowanych pod kątem drukowania i archiwizacji
Analiza danych w programie Microsoft Excel
Osadzanie zawartości w innych interfejsach, takich jak Teams lub SharePoint, albo innych aplikacjach SaaS
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcja z nią
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcyjne używanie jej za pomocą aplikacji mobilnej Power BI dla systemów iOS, Android i Windows
Zadawaj pytania dotyczące danych i uzyskuj natychmiastowe odpowiedzi, a także personalizuj definicje, aby usługa Power BI rozumiała Twój język biznesowy, w tym akronimy.
Subskrybowanie raportów w celu uzyskiwania powiadomień o zmianach

Wyświetlane ceny mogą być nieco wyższe niż rzeczywista cena jednostkowa.

Podane ceny dotyczą poszczególnych użytkowników miesięcznie i wymagają subskrypcji rocznej. Dostępne są też subskrypcje miesięczne. Ceny są zróżnicowane.

Ceny dla Stanów Zjednoczonych są wyświetlane w dolarach amerykańskich (USD) jako komercyjna sugerowana cena detaliczna obowiązująca w przypadku zakupu za pośrednictwem programu subskrypcji online firmy Microsoft.

Dostępne cą ceny dla instytucji akademickich, rządowych i organizacji non profit. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z firmą Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Licencja usługi Power BI Pro jest wymagana w następujących celach:

 • Dystrybuuj zawartość do innych użytkowników oraz na potrzeby udostępniania i współpracy w sieci równorzędnej.
 • Publikuj zawartość w usłudze Power BI Premium.
 • Otrzymuj zawartość od innych użytkowników, chyba że z użytkownikiem skojarzono pojemność dedykowaną w usłudze Power BI Premium.
 • Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI.

Usługa Power BI jest dostępne w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet. Dowiedz się więcej