Ceny usługi Power BI

Analityka dla każdej organizacji

Dostępne do zakupu teraz przy użyciu karty kredytowej 1

Power BI Pro

Na użytkownika

 

8,40 €

Per user/month

Przyznawaj licencje poszczególnym użytkownikom dzięki nowoczesnej, samoobsługowej analityce, aby umożliwić im wizualizowanie danych przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo, i udostępniaj szczegółowe informacje w całej organizacji.

Power BI Premium

Na użytkownika

Na pojemność

 

16,90 €

Per user/month 2

Przyznawaj licencje poszczególnym użytkownikom, aby przyspieszyć uzyskiwanie dostępu do szczegółowych informacji za pomocą zaawansowanej technologii AI, odblokowuj możliwości samoobsługowego przygotowywania do obsługi danych big data oraz upraszczaj zarządzanie danymi i dostęp do nich w skali przedsiębiorstwa.

  • Obejmuje wszystkie funkcje dostępne z usługą Power BI Pro.

Na pojemność

from

4 212,30 €

Per capacity/month

Przyznawaj organizacji licencje dotyczące pojemności, aby przyspieszyć uzyskiwanie dostępu do szczegółowych informacji za pomocą zaawansowanej technologii AI, odblokowuj możliwości samoobsługowego przygotowywania do obsługi danych big data oraz upraszczaj zarządzanie danymi i dostęp do nich w skali przedsiębiorstwa — bez licencji na użytkownika dla osób korzystających z zawartości.

  • Wymaga licencji usługi Power BI Pro na publikowanie zawartości w pojemności Power BI Premium.
  • Włącz autoskalowanie w ramach subskrypcji platformy Azure, aby automatycznie skalować pojemność Power BI Premium.

1 Miesięczne i roczne subskrypcje usługi Power BI Pro są dostępne do samodzielnego zakupu, a także w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Dowiedz się więcej na temat możliwości zakupu usługi Power BI Pro. Zakup pojemności usługi Power BI Premium na użytkownika lub na pojemność wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Dowiedz się więcej na temat dostępnych ofert i opcji zakupu usługi Power BI Premium.

2 Dodatek w cenie 10 USD na użytkownika/miesiąc jest dostępny z licencjami usługi Power BI Pro i platformy Microsoft 365 E5 w celu przejścia na bardziej zaawansowaną wersję produktu Power BI Premium na użytkownika. Dowiedz się więcej na temat możliwości zakupu usługi Power BI Premium na użytkownika.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji. Skontaktuj się z Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Dostępne są ceny wersji do użycia akademickiego, dla instytucji rządowych i dla organizacji niedochodowych.

Usługa Power BI jest dostępna w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet.

Poznaj plany usługi Power BI

Nagłówek tabeli
Power BI Pro
Power BI Premium
Na użytkownika
Power BI Premium
Na pojemność
Współpraca i analityka
Dostęp do aplikacji mobilnej
Publikowanie raportów na potrzeby udostępniania i współpracy  
Raporty podzielone na strony (RDL)  
Używanie zawartości bez licencji na użytkownika    
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI    
Przygotowywanie, modelowanie i wizualizacja danych
Limit rozmiaru modelu 1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania 8/dzień 48/dzień 48/dzień
Połącz się z ponad 100 źródłami danych
Tworzenie raportów i wizualizacji za pomocą programu Power BI Desktop4
Osadzanie interfejsów API i kontrolek
Wizualizacje technologii AI
Zaawansowana technologia AI (analiza tekstu, wykrywanie obrazów, automatyczne uczenie maszynowe)  
Łączność na potrzeby odczytu/zapisu w punkcie końcowym XMLA  
Przepływy danych (zapytanie bezpośrednie, jednostki połączone i obliczeniowe, rozszerzony aparat obliczania)  
Analizowanie danych przechowywanych w usłudze Azure Data Lake Storage  
Ład i administracja
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Metryki dotyczące tworzenia, używania i publikowania zawartości
Zarządzanie cyklem życia aplikacji  
Zarządzanie wdrażaniem w wielu obszarach geograficznych    
Bring Your Own Key (BYOK)    
Dostępność dodatku autoskalowania (wersja zapoznawcza)    
Maksymalny rozmiar magazynu 10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Kup teraz Wypróbuj bezpłatnie Kup teraz Wypróbuj bezpłatnie Skontaktuj się z działem sprzedaży
Nagłówek tabeli
Power BI Pro
Power BI Premium
Na użytkownika
Power BI Premium
Na pojemność
Funkcja 3
Współpraca i analityka
Dostęp do aplikacji mobilnej
Publikowanie raportów na potrzeby udostępniania i współpracy
 
Raporty podzielone na strony (RDL)
 
Używanie zawartości bez licencji na użytkownika
   
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
   
Przygotowywanie, modelowanie i wizualizacja danych
Limit rozmiaru modelu
1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania
8/dzień 48/dzień 48/dzień
Połącz się z ponad 100 źródłami danych
Tworzenie raportów i wizualizacji za pomocą programu Power BI Desktop4
Osadzanie interfejsów API i kontrolek
Wizualizacje technologii AI
Zaawansowana technologia AI (analiza tekstu, wykrywanie obrazów, automatyczne uczenie maszynowe)
 
Łączność na potrzeby odczytu/zapisu w punkcie końcowym XMLA
 
Przepływy danych (zapytanie bezpośrednie, jednostki połączone i obliczeniowe, rozszerzony aparat obliczania)
 
Analizowanie danych przechowywanych w usłudze Azure Data Lake Storage
 
Ład i administracja
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Metryki dotyczące tworzenia, używania i publikowania zawartości
Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 
Zarządzanie wdrażaniem w wielu obszarach geograficznych
   
Bring Your Own Key (BYOK)
   
Dostępność dodatku autoskalowania (wersja zapoznawcza)
   
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Kup teraz Wypróbuj bezpłatnie Kup teraz Wypróbuj bezpłatnie Skontaktuj się z działem sprzedaży

3 Przykład reprezentujący dostępne funkcje w stanie wersji zapoznawczej i ogólnej dostępności.

4 Power BI Desktop is the data exploration and report authoring experience for Power BI, and it is available as a free download.

Poznaj dodatki usługi Power BI Premium dla poszczególnych pojemności

Autoskalowanie (wersja zapoznawcza)

 

71,68 €

Per vCore/24 hours

Reaguj na sporadyczne nadwyżki w pojemności Power BI Premium dzięki elastyczności subskrypcji platformy Azure, automatycznie dodając jeden rdzeń wirtualny co 24 godziny, gdy potrzeby organizacji się zmienią.

  • Autoskalowanie wymaga usługi Power BI Premium na pojemność (Gen2) i subskrypcji platformy Azure.

Więcej zasobów

Poznaj program Power BI Desktop

Przeczytaj dokumentację dotyczącą licencjonowania

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power BI