Ceny usługi Power BI

Analityka dla każdej organizacji

Power BI Pro

Na użytkownika

 

8,40 €

Na użytkownika/miesiąc

Przyznawaj licencje poszczególnym użytkownikom dzięki nowoczesnej, samoobsługowej analityce, aby umożliwić im wizualizowanie danych przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo, i udostępniaj szczegółowe informacje w całej organizacji.

  • Usługa Power BI Pro jest uwzględniona w rozwiązaniu Microsoft 365 E5.
  • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.1

Power BI Premium

Na użytkownika

Na pojemność

 

16,90 €

Na użytkownika/miesiąc2

Przyznawaj licencje poszczególnym użytkownikom, aby przyspieszyć uzyskiwanie dostępu do szczegółowych informacji za pomocą zaawansowanej technologii AI, odblokowuj możliwości samoobsługowego przygotowywania danych do obsługi danych big data oraz upraszczaj zarządzanie danymi i dostęp do nich w skali przedsiębiorstwa.

  • Obejmuje wszystkie funkcje dostępne z usługą Power BI Pro.
  • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.1

Na pojemność

od

4 212,30 €

Na pojemność/miesiąc

Przyznawaj organizacji licencje dotyczące pojemności, aby przyspieszyć uzyskiwanie dostępu do szczegółowych informacji za pomocą zaawansowanej technologii AI, odblokowuj możliwości samoobsługowego przygotowywania danych do obsługi danych big data oraz upraszczaj zarządzanie danymi i dostęp do nich w skali przedsiębiorstwa — bez licencji na użytkownika dla osób korzystających z zawartości.

  • Wymaga licencji usługi Power BI Pro na publikowanie zawartości w pojemności Power BI Premium.
  • Włącz autoskalowanie w ramach subskrypcji platformy Azure, aby automatycznie skalować pojemność Power BI Premium.

1 Subskrypcje usługi Power BI Pro i Power BI Premium na użytkownika są dostępne do samodzielnego zakupu, a także w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Zakup subskrypcji usługi Power BI Premium na pojemność wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Dowiedz się więcej na temat dostępnych opcji zakupu i licencjonowania usługi Power BI.

2 Dodatek w cenie 10 USD na użytkownika/miesiąc jest dostępny z licencjami usługi Power BI Pro i platformy Microsoft 365 E5 w celu przejścia na bardziej zaawansowaną wersję produktu Power BI Premium na użytkownika. Dowiedz się więcej na temat możliwości zakupu usługi Power BI Premium na użytkownika.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji. Skontaktuj się z Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Dostępne są ceny wersji do użycia akademickiego, dla instytucji rządowych i dla organizacji niedochodowych.

Usługa Power BI jest dostępna w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet.

Rozpocznij bezpłatnie pracę z usługą Power BI

Utwórz konto usługi Power BI

Szybko znajduj w danych szczegółowe informacje do zastosowania w praktyce, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Pobierz program Power BI Desktop

Twórz bogate, interaktywne raporty przy użyciu analityki wizualnej znajdującej się w zasięgu ręki — bezpłatnie.

Poznaj plany usługi Power BI

Nagłówek tabeli
Funkcja 3 Power BI Pro
Power BI Premium
Na użytkownika
Power BI Premium
Na pojemność
Współpraca i analityka
Dostęp do aplikacji mobilnej

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Publikowanie raportów na potrzeby udostępniania i współpracy

Uwzględniono

Uwzględniono

 
Raporty podzielone na strony (RDL)

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Używanie zawartości bez licencji na użytkownika    

Uwzględniono

Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI    

Uwzględniono

Przygotowywanie, modelowanie i wizualizacja danych
Limit rozmiaru modelu 1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania 8/dzień 48/dzień 48/dzień
Połącz się z ponad 100 źródłami danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Twórz raporty i wizualizacje przy użyciu programu Power BI Desktop4

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Osadzanie interfejsów API i kontrolek

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Wizualizacje technologii AI

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Zaawansowana technologia AI (analiza tekstu, wykrywanie obrazów, automatyczne uczenie maszynowe)  

Uwzględniono

Uwzględniono

Łączność na potrzeby odczytu/zapisu w punkcie końcowym XMLA  

Uwzględniono

Uwzględniono

Przepływy danych (zapytanie bezpośrednie, jednostki połączone i obliczeniowe, rozszerzony aparat obliczania)  

Uwzględniono

Uwzględniono

Tworzenie składnicy danych  

Uwzględniono

Uwzględniono

Ład i administracja
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Metryki dotyczące tworzenia, używania i publikowania zawartości

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Zarządzanie cyklem życia aplikacji  

Uwzględniono

Uwzględniono

Zarządzanie wdrażaniem w wielu obszarach geograficznych    

Uwzględniono

Bring your own key (BYOK)    

Uwzględniono

Dostępność dodatku autoskalowania    

Uwzględniono

Maksymalny rozmiar magazynu 10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Kup teraz Kup teraz Skontaktuj się z działem sprzedaży
Nagłówek tabeli
Power BI Pro
Power BI Premium
Na użytkownika
Power BI Premium
Na pojemność
Funkcja 3
Współpraca i analityka
Dostęp do aplikacji mobilnej

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Publikowanie raportów na potrzeby udostępniania i współpracy

Uwzględniono

Uwzględniono

 
Raporty podzielone na strony (RDL)
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Używanie zawartości bez licencji na użytkownika
   

Uwzględniono

Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
   

Uwzględniono

Przygotowywanie, modelowanie i wizualizacja danych
Limit rozmiaru modelu
1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania
8/dzień 48/dzień 48/dzień
Połącz się z ponad 100 źródłami danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Twórz raporty i wizualizacje przy użyciu programu Power BI Desktop4

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Osadzanie interfejsów API i kontrolek

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Wizualizacje technologii AI

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Zaawansowana technologia AI (analiza tekstu, wykrywanie obrazów, automatyczne uczenie maszynowe)
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Łączność na potrzeby odczytu/zapisu w punkcie końcowym XMLA
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Przepływy danych (zapytanie bezpośrednie, jednostki połączone i obliczeniowe, rozszerzony aparat obliczania)
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Tworzenie składnicy danych
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Ład i administracja
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Metryki dotyczące tworzenia, używania i publikowania zawartości

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 

Uwzględniono

Uwzględniono

Zarządzanie wdrażaniem w wielu obszarach geograficznych
   

Uwzględniono

Bring your own key (BYOK)
   

Uwzględniono

Dostępność dodatku autoskalowania
   

Uwzględniono

Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Kup teraz Kup teraz Skontaktuj się z działem sprzedaży

3 Przykład reprezentujący funkcje dostępne w stanie ogólnej dostępności.

4 Power BI Desktop to środowisko eksplorowania danych i tworzenia raportów dla usługi Power BI, które jest dostępne do pobrania za darmo.

Poznaj dodatki usługi Power BI Premium dla poszczególnych pojemności

Autoskalowanie

 

71,68 €

Na rdzeń wirtualny/24 godziny

Reaguj na sporadyczne, nieplanowane nadwyżki w pojemności usługi Power BI Premium dzięki elastyczności subskrypcji platformy Azure, automatycznie dodając jeden rdzeń wirtualny co 24 godziny, gdy potrzeby organizacji się zmienią.

  • Autoskalowanie to opcjonalny dodatek, który wymaga usługi Power BI Premium na pojemność (Gen2) i subskrypcji platformy Azure.
  • Limity można wstępnie ustawić przy użyciu autoskalowania w celu sterowania kosztami, takimi jak progi skalowania rdzeni wirtualnych lub łączne opłaty za subskrypcję.

Więcej zasobów

Poznaj program Power BI Desktop

Przeczytaj dokumentację dotyczącą licencjonowania

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power BI