Cennik usługi Power BI

Analizy dla każdej organizacji

Potrzebujesz samoobsługowej analizy biznesowej?

Wybierz usługę Power BI Pro

 • Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa w chmurze
 • Collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis
 • W pełni zarządzane przez firmę Microsoft

Power BI Pro

$9.99

Monthly price per user

Potrzebujesz zaawansowanych analiz, obsługi danych big data oraz raportowania w środowisku lokalnym i chmurze?

Dodaj usługę Power BI Premium

 • Analiza biznesowa, analiza danych big data, raportowanie w chmurze i środowisku lokalnym
 • Zaawansowane kontrolki administracji i wdrażania
 • Dedykowane zasoby obliczeń i magazynu w chmurze
 • Allows any user to consume Power BI content

Power BI Premium

$4,995

Miesięczna cena za dedykowany zasób obliczeń i magazynu w chmurze z subskrypcją roczną

Wybierz opcję usługi Power BI odpowiednią do swoich potrzeb

Tworzenie zawartości

Za pomocą bezpłatnego narzędzia Power BI Desktop możesz tworzyć raporty oraz przygotowywać, modelować i tworzyć wizualizacje danych.

Publikacja zawartości

Collaborate with colleagues, model data, author content, share dashboards, publish reports, and perform ad-hoc analysis with a Power BI Pro license.

Użycie zawartości

Czytaj wstępnie opublikowane pulpity nawigacyjne i raporty oraz korzystaj z nich przy użyciu licencji usługi Power BI Pro na użytkownika lub licencji Power BI Premium w przypadku baz danych w dużej skali.

 

Porównanie funkcji usługi Power BI

Determine which collaboration, publishing, and consumption option is best for your organization.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Różnice między licencjami
Licencja na użytkownika
Licencja według dedykowanych zasobów obliczeń i magazynu w chmurze
Wdrażanie i administracja
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
Środowisko przetwarzania obliczeń
Współużytkowane
Dedykowane
Wdrażanie zawartości usługi Power BI w wielu regionach
Przyrostowe odświeżanie danych
Publikowanie raportów do udostępnienia
Szeroka dystrybucja zawartości bez potrzeby zakupu licencji usługi Power BI Pro dla użytkowników zawartości
Publikowanie i używanie raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Wszyscy wydawcy zawartości muszą mieć licencję usługi Power BI Pro
Przydzielanie zasobów obliczeniowych
Monitorowanie wydajności dedykowanych zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci
Maximum size of individual dataset
1 GB
10 GB
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika
100 TB
Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie
8
48
Przechowywanie danych usługi Power BI w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to zestaw funkcji dedykowanych dla analizy danych big data
Wdrażanie, administracja, zgodność i zabezpieczenia
Select a chosen home region datacenter for your data processing environment
Monitorowanie tworzenia, używania i publikowania zawartości za pomocą metryk użytkowników
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Zgodność z certyfikatami branżowymi, globalnymi, regionalnymi i rządowymi
Dostępne chmurach krajowych firmy Microsoft
Data prep, modeling, and visualization creation Create content through Power BI Desktop, a free download to your PC
Oparte na sztucznej inteligencji modelowanie danych korzystające z automatycznego uczenia maszynowego oraz usług Cognitive Services i Azure Machine Learning
Tworzenie wizualizacji danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych
Przygotowywanie standardowych danych i danych big data oraz wykonywanie na nich operacji ETL
Dostęp do biblioteki wizualizacji usługi Power BI i niestandardowego zestawu SDK wizualizacji
Dostęp do łączników danych w chmurze i lokalnych źródłach danych
Gotowe do użycia wizualizacje, motywy i opcje personalizacji
Raporty podzielone na strony zapewniają stały układ dokumentów, zoptymalizowanych pod kątem drukowania i archiwizacji
Analiza danych w programie Microsoft Excel
Osadzanie zawartości w innych interfejsach, takich jak Teams lub SharePoint, albo innych aplikacjach SaaS
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcja z nią
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcyjne używanie jej za pomocą aplikacji mobilnej Power BI dla systemów iOS, Android i Windows
Zadawaj pytania dotyczące danych i uzyskuj natychmiastowe odpowiedzi, a także personalizuj definicje, aby usługa Power BI rozumiała Twój język biznesowy, w tym akronimy.
Subskrybowanie raportów w celu uzyskiwania powiadomień o zmianach

Prices shown may be slightly higher than actual list price. Currency may vary by country/region.

Prices shown are per month with annual subscription. Monthly subscriptions are also available. Pricing may vary.

Ceny dla Stanów Zjednoczonych są wyświetlane w dolarach amerykańskich (USD) jako komercyjna sugerowana cena detaliczna obowiązująca w przypadku zakupu za pośrednictwem programu subskrypcji online firmy Microsoft.

Dostępne cą ceny dla instytucji akademickich, rządowych i organizacji non profit. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z firmą Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Licencja usługi Power BI Pro jest wymagana w następujących celach:

 • Dystrybuuj zawartość do innych użytkowników oraz na potrzeby udostępniania i współpracy w sieci równorzędnej.
 • Publikuj zawartość w usłudze Power BI Premium.
 • Receive content from another user unless the user is associated with dedicated capacity in Power BI Premium.
 • Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI.

Usługa Power BI jest dostępne w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet. Dowiedz się więcej