Ceny usługi Power BI

Analityka dla każdej organizacji

Power BI w ramach bezpłatnego konta użytkownika rozwiązania Microsoft Fabric

 

Bezpłatnie

Twórz rozbudowane, interaktywne raporty przy użyciu analityki wizualnej znajdującej się w zasięgu ręki — korzystając z usługi Power BI, dostępnej w ramach bezpłatnego konta użytkownika wersji zapoznawczej rozwiązania Microsoft Fabric.

 • Nie wymagamy karty kredytowej.
 • Uaktualnij do wersji Power BI Pro lub Power BI Premium, aby udostępniać raporty.

Power BI Pro

Na użytkownika

 

9,40 €

Na użytkownika/miesiąc

Przyznawaj licencje poszczególnym użytkownikom dzięki nowoczesnej, samoobsługowej analityce umożliwiającej publikowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz wyświetlanie zawartości w całej organizacji.

 • Publikuj i udostępniaj raporty Power BI.
 • Usługa Power BI Pro jest uwzględniona w rozwiązaniu Microsoft 365 E5.
 • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.1

Power BI Premium

Na użytkownika

 

18,70 €

Na użytkownika/miesiąc 2

Zapewniaj poszczególnym użytkownikom dostęp do większych modeli, częstszego odświeżania, odczytu/zapisu XMLA, potoków wdrażania i innych funkcji odpowiednich do skali przedsiębiorstwa.

 • Obejmuje wszystkie funkcje dostępne z usługą Power BI Pro.
 • Zobacz dodatkowe funkcje usługi Power BI Premium.
 • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.1

Microsoft Fabric

SKU Power BI Premium na pojemność

Od

4 675,60 €

Na miesiąc za SKU P1

Przyznawaj licencje organizacji w celu umożliwienia dostępu do systemu Microsoft Fabric w ujednoliconym środowisku produktowym, które korzysta z tych samych możliwości obliczeniowych i magazynu.3

 • Obejmuje wszystkie funkcje dostępne w ramach subskrypcji Power BI Premium na użytkownika.
 • Uzyskaj dostęp do pozostałych elementów obciążeń systemu Microsoft Fabric, korzystając z ujednoliconego środowiska produktowego i pojemności.
 • Użyj funkcji Autoskalowanie, aby reagować na sporadyczne, nieplanowane nadwyżki w pojemności, automatycznie dodając co 24 godziny po jednym rdzeniu wirtualnym. Cena usługi automatycznego skalowania wynosi 85 USD za rdzeń wirtualny na 24 godziny.4

Microsoft Fabric

SKU pojemności usługi Fabric (rezerwacja)

SKU pojemności usługi Fabric (płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem)

 

Różnice

Przyznawaj licencje organizacji w celu umożliwienia dostępu do systemu Microsoft Fabric w ujednoliconym środowisku produktowym, które korzysta z tych samych możliwości obliczeniowych i magazynu.3

 • Mniejsze początkowe środowisko obliczeniowe jest dostępne od wersji F2.
 • Możliwość skorzystania z oferty Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC).
 • Uzyskaj dostęp do wszystkich elementów obciążeń systemu Microsoft Fabric, korzystając z ujednoliconego środowiska produktowego i pojemności.

SKU pojemności usługi Fabric (płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem)

 

Różnice

Przyznawaj licencje organizacji w celu umożliwienia dostępu do systemu Microsoft Fabric w ujednoliconym środowisku produktowym, które korzysta z tych samych możliwości obliczeniowych i magazynu.3

 • Małe początkowe środowisko obliczeniowe jest dostępne od wersji F2.
 • Możliwość skorzystania z oferty Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC).
 • Uzyskaj dostęp do wszystkich elementów obciążeń systemu Microsoft Fabric, korzystając z ujednoliconego środowiska produktowego i pojemności.
 • Korzystaj z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i skaluj swoje rozwiązania dynamicznie w górę lub w dół lub nawet wstrzymuj subskrypcję bez żadnych zobowiązań dotyczących użycia.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji. Wszystkie oferty podlegają limitom usług produktów. Dowiedz się więcej. Skontaktuj się z Przedstawiciel firmy Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach i ofertach dla przedsiębiorstw.

Dostępne są ceny wersji do użycia akademickiego, dla instytucji rządowych i dla organizacji niedochodowych.

Usługa Power BI jest dostępna w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet.

1 Subskrypcje usługi Power BI Pro i Power BI Premium na użytkownika są dostępne do samodzielnego zakupu, a także w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Zakup subskrypcji usługi Microsoft Fabric wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Dowiedz się więcej na temat dostępnych opcji zakupu i licencjonowania usługi Power BI.

2 Dodatek w cenie 10 USD na użytkownika/miesiąc jest dostępny z licencjami usługi Power BI Pro i platformy Microsoft 365 E5 w celu przejścia na bardziej zaawansowaną wersję produktu Power BI Premium na użytkownika. Dowiedz się więcej na temat możliwości zakupu usługi Power BI Premium na użytkownika.

3 Do publikowania zawartości Power BI w usłudze Microsoft Fabric wymagana jest licencja Power BI Pro dla wszystkich SKU pojemności Power BI Premium („P”) i Fabric („F”). Umożliwianie użytkownikom treści przeglądania raportów Power BI i wchodzenia z nimi w interakcje bez dodatkowych płatnych licencji na użytkownika jest dostępne w wersji P1 i nowszych (oraz F64 i nowszych).

4 Autoskalowanie to opcjonalny dodatek, który wymaga subskrypcji Power BI Premium na pojemność (Gen2) i subskrypcji Azure. Limity można wstępnie ustawić przy użyciu autoskalowania w celu sterowania kosztami, takimi jak progi skalowania rdzeni wirtualnych lub łączne opłaty za subskrypcję.

Więcej sposobów użycia usługi Power BI

Microsoft 365 E5

Uzyskaj dostęp do rozwiązania Power BI Pro w ramach subskrypcji Microsoft 365 E5, która łączy najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające produktywność z zaawansowanymi zabezpieczeniami, środkami zapewniania zgodności, funkcjami głosowymi i możliwościami analitycznymi.

Power BI Desktop

Użyj bezpłatnej aplikacji Power BI Desktop, aby połączyć się z danymi oraz modelować i wizualizować je przy użyciu kanwy umożliwiającej swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” oraz intuicyjnych, interaktywnych wizualizacji.

Aplikacja mobilna Power BI

W bezpieczny sposób uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych oraz raportów na żywo usługi Power BI i wyświetlaj je na dowolnym urządzeniu, korzystając z natywnych aplikacji mobilnych BI dla systemu Windows, iOS i Android.

Power BI Embedded

Twórz ukierunkowane na klienta biznesowego raporty, pulpity nawigacyjne i analizy we własnych aplikacjach, oznaczając Power BI własną marką. Zmniejsz obciążenie pracą deweloperów, automatyzując monitorowanie, zarządzanie i wdrażanie analiz.

Poznaj plany usługi Power BI

Nagłówek tabeli
Funkcja 5 Power BI w ramach bezpłatnego konta użytkownika rozwiązania Microsoft Fabric
Power BI Pro
Power BI Premium
na użytkownika
Power BI Premium dla poszczególnych pojemności (uwzględnia rozwiązanie Microsoft Fabric)
Twórz raporty przy użyciu programu Power BI Desktop6

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Publikowanie raportów Power BI na potrzeby udostępniania i współpracy  

Uwzględniono

Uwzględniono

 
Zaawansowana technologia AI, przepływy danych, składnice danych i odczyt/zapis w punktach końcowych XMLA    

Uwzględniono

Uwzględniono

Wszyscy użytkownicy mogą używać zawartości Power BI bez płatnej licencji na użytkownika7      

Uwzględniono

Dostęp do wszystkich obciążeń Microsoft Fabric, w tym do składników Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Analiza w czasie rzeczywistym i Data Activator      

Uwzględniono

Limit rozmiaru pamięci modelu8   1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania zestawów danych Power BI   8/dzień 48/dzień 48/dzień
Maksymalny magazyn (magazyn macierzysty Power BI)9   10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Magazyn OneLake, pamięć podręczna OneLake, magazyn OneLake do zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii oraz sieć10      

Uwzględniono

Nagłówek tabeli
Power BI w ramach bezpłatnego konta użytkownika rozwiązania Microsoft Fabric
Power BI Pro
Power BI Premium
na użytkownika
Power BI Premium dla poszczególnych pojemności (uwzględnia rozwiązanie Microsoft Fabric)
Twórz raporty przy użyciu programu Power BI Desktop6

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Publikowanie raportów Power BI na potrzeby udostępniania i współpracy
 

Uwzględniono

Uwzględniono

 
Zaawansowana technologia AI, przepływy danych, składnice danych i odczyt/zapis w punktach końcowych XMLA
   

Uwzględniono

Uwzględniono

Wszyscy użytkownicy mogą używać zawartości Power BI bez płatnej licencji na użytkownika7
     

Uwzględniono

Dostęp do wszystkich obciążeń Microsoft Fabric, w tym do składników Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Analiza w czasie rzeczywistym i Data Activator
     

Uwzględniono

Limit rozmiaru pamięci modelu8
  1 GB 100 GB 400 GB
Częstotliwość odświeżania zestawów danych Power BI
  8/dzień 48/dzień 48/dzień
Maksymalny magazyn (magazyn macierzysty Power BI)9
  10 GB na użytkownika 100 TB 100 TB
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Magazyn OneLake, pamięć podręczna OneLake, magazyn OneLake do zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii oraz sieć10
     

Uwzględniono

5 Przykład reprezentujący funkcje dostępne w stanie ogólnej dostępności.

6 Power BI Desktop to środowisko eksplorowania danych i tworzenia raportów dla usługi Power BI, które jest dostępne do pobrania za darmo.

7 Wykorzystanie raportów Power BI bez płatnych licencji na użytkownika dotyczy Fabric SKU F64 i nowszych, SKU Power BI Premium na pojemność w wersji P1 i nowszych.

8 Patrz Power BI limit ilości pamięci oraz pojemność i jednostki SKU modelu.

9 Wyłącznie do przechowywania zestawów danych Power BI

10 Przez ograniczony czas klienci usługi Power BI Premium na pojemność będą mogli korzystać z magazynu OneLake, pamięci podręcznej OneLake, magazynu OneLake do zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii oraz sieci bez subskrypcji Azure. Ostatecznie subskrypcja Azure będzie wymagana; obowiązują standardowe ceny. Więcej informacji na temat cen można znaleźć na stronie cen usługi Fabric.

Więcej zasobów usługi Power BI

Przeczytaj dokumentację dotyczącą licencjonowania

Poznaj program Power BI Desktop

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power BI

Pobierz narzędzia i aplikacje usługi Power BI