Cennik usługi Power BI

Analizy dla każdej organizacji

Potrzebujesz samoobsługowej analizy biznesowej?

Wybierz usługę Power BI Pro

 • Samoobsługowa i współczesna analiza biznesowa
 • Współpraca, publikowanie, udostępnianie i analiza ad hoc
 • W pełni zarządzane przez firmę Microsoft

Power BI Pro

$9.99

Miesięczna cena za użytkownika

Rozpocznij

Potrzebujesz zaawansowanych analiz, obsługi danych big data oraz raportowania w środowisku lokalnym i chmurze?

Dodaj usługę Power BI Premium

 • Analiza biznesowa, analiza danych big data, raportowanie w chmurze i środowisku lokalnym
 • Zaawansowane kontrolki administracji i wdrażania
 • Dedykowane zasoby obliczeń i magazynu w chmurze
 • Zezwalaj każdemu użytkownikowi na korzystanie z zawartości usługi Power BI.

Power BI Premium

$4,995

Miesięczna cena za dedykowany zasób obliczeń i magazynu w chmurze

Poproś o konsultację

Istnieją trzy typy użytkowników usługi Power BI, których należy uwzględnić we wdrożeniu:

Autorzy zawartości

Autorzy zawartości tworzą wizualizacje danych i raporty autorów. Używają bezpłatnego narzędzia Power BI Desktop, aby przygotowywać, modelować i tworzyć wizualizacje danych.

Wydawcy zawartości

Wydawcy zawartości wymagają funkcji współpracy, modelowania danych, tworzenia zawartości, pulpitów nawigacyjnych, udostępniania, analizy ad hoc i publikowania raportów. Poniżsi użytkownicy wymagają licencji usługi Power BI Pro.

Użytkownicy zawartości

Użytkownicy zawartości korzystają ze wstępnie opublikowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zawartości na dwa sposoby: w ramach licencji usługi Power BI Pro dla wszystkich użytkowników lub licencji usługi Power BI Premium dla dużych grup użytkowników.

 

Porównanie usług w chmurze Power BI

Poniższa tabela pomaga określić, która opcja współpracy, publikowania i użycia najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

 
Power BI Pro
Power BI Premium
Różnice między licencjami
Dostępne w usłudze Microsoft Office 365 Enterprise E5
Licencja na użytkownika
Licencja według dedykowanych zasobów obliczeń i magazynu w chmurze
Wdrażanie i administracja
Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI
Środowisko przetwarzania obliczeń
Współużytkowane
Dedykowane
Wdrażanie zawartości usługi Power BI w wielu regionach
Przyrostowe odświeżanie danych
Publikowanie raportów do udostępnienia
Szeroka dystrybucja zawartości bez potrzeby zakupu licencji usługi Power BI Pro dla użytkowników zawartości
Publikowanie i używanie raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Wszyscy wydawcy zawartości muszą mieć licencję usługi Power BI Pro
Przydzielanie zasobów obliczeniowych
Monitorowanie wydajności dedykowanych zasobów obliczeniowych i zasobów pamięci
Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych
1 GB
10 GB
Maksymalny rozmiar magazynu
10 GB na użytkownika
100 TB
Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie
8
48
Przechowywanie danych usługi Power BI w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to zestaw funkcji dedykowanych dla analizy danych big data
Wdrażanie, administracja, zgodność i zabezpieczenia
Wybór centrum danych regionu lokalnego dla środowiska przetwarzania danych
Monitorowanie tworzenia, używania i publikowania zawartości za pomocą metryk użytkowników
Zabezpieczenia i szyfrowanie danych
Zgodność z certyfikatami branżowymi, globalnymi, regionalnymi i rządowymi
Dostępne chmurach krajowych firmy Microsoft
Tworzenie wizualizacji danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych
Przygotowywanie standardowych danych i danych big data oraz wykonywanie na nich operacji ETL
Dostęp do biblioteki wizualizacji usługi Power BI i niestandardowego zestawu SDK wizualizacji
Dostęp do łączników danych w chmurze i lokalnych źródłach danych
Gotowe do użycia wizualizacje, motywy i opcje personalizacji
Analiza danych w programie Microsoft Excel
Osadzanie zawartości w innych interfejsach, takich jak Teams lub SharePoint, albo innych aplikacjach SaaS
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcja z nią
Wyświetlanie zawartości usługi Power BI i interakcyjne używanie jej za pomocą aplikacji mobilnej Power BI dla systemów iOS, Android i Windows
Zadawanie pytań dotyczących danych w celu uzyskania natychmiastowych odpowiedzi
Subskrybowanie raportów w celu uzyskiwania powiadomień o zmianach

Wyświetlane ceny mogą być nieco wyższe niż rzeczywista cena jednostkowa.

Ceny są wyświetlane na użytkownika za miesiąc, ale wymagana jest subskrypcja roczna.

Ceny dla Stanów Zjednoczonych są wyświetlane w dolarach amerykańskich (USD) jako komercyjna sugerowana cena detaliczna obowiązująca w przypadku zakupu za pośrednictwem programu subskrypcji online firmy Microsoft.

Dostępne cą ceny dla instytucji akademickich, rządowych i organizacji non profit. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z firmą Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu zbiorowym.

Licencja usługi Power BI Pro jest wymagana w następujących celach:

 • Dystrybuuj zawartość do innych użytkowników oraz na potrzeby udostępniania i współpracy w sieci równorzędnej.
 • Publikuj zawartość w usłudze Power BI Premium.
 • Otrzymuj zawartość od innych użytkowników, chyba że z użytkownikiem skojarzono pojemność dedykowaną w usłudze Power BI Premium.
 • Publikuj zawartość na serwerze raportów usługi Power BI.

Usługa Power BI jest dostępne w Chinach za pośrednictwem operatora 21Vianet. Dowiedz się więcej