Uzyskuj i udostępniaj szczegółowe informacje w ciągu minut

Korzystając z usługi Power BI, twórz interaktywne wizualizacje na podstawie wielu źródeł danych i udostępniaj ważne szczegółowe informacje biznesowe w swojej organizacji.

POBIERZ BEZPŁATNIE  Obejrzyj pokaz 

Jeśli jesteś analitykiem: udostępniaj całej organizacji szczegółowe informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym

Łącz, przygotowuj i modeluj

Łącz się z danymi i przekształcaj je za pomocą zaawansowanych funkcji przygotowywania danych.

Wizualizuj

Twórz interaktywne wizualizacje danych i docieraj do ważnych szczegółowych informacji.

Publikuj i udostępniaj

Publikuj pulpity nawigacyjne i udostępniaj szczegółowe informacje, aby ułatwić podejmowanie przemyślanych akcji w całej organizacji.

Usługa Power BI i program Excel lepiej działają razem

Używaj usługi Power BI i programu Excel razem, aby łatwo zbierać, kształtować, analizować i eksplorować kluczowe dane biznesowe na nowe sposoby – i w krótszym czasie.

Dowiedz się więcej 

Łączenie się z danymi i ich przygotowywanie

  • Łącz się bezpośrednio ze źródłami danych, w tym przesyłającymi dane w czasie rzeczywistym i strumieniowo, bez względu na to, gdzie są. Dzięki ponad 500 konektorom możesz uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w chmurze i lokalnie.
  • Wykorzystując zaledwie ułamek wymaganych wcześniej pieniędzy i czasu oraz mając nawet niewielkie doświadczenie, łącz, przekształcaj i porządkuj ogromne ilości danych za pomocą dodatku Power Query. Dowiedz się więcej
  • Uprość modelowanie danych, przygotowując dane raz, a następnie używając ich w wielu modelach. Korzystaj z interfejsu analizy obsługiwanego myszą i automatycznego tworzenia modeli.

Łączenie danych na potrzeby analiz to zadanie, którego nie mogliśmy wykonać wcześniej. Dzięki usłudze Power BI jest ono proste. Usługa Power BI ułatwia wykonywanie trudnych czynności i wszystko staje się możliwe.

Phillip Dean, Head of Department of Pharmacy and Quality, Health Services Trust

Wizualizuj swoje dane

  • Szybko uzyskuj szczegółowe informacje dzięki wizualizacjom wspieranym przez sztuczną inteligencję, które są automatycznie tworzone dla Twojego modelu danych.
  • Korzystaj z nieograniczonych możliwości wizualizowania danych za pośrednictwem otwartej platformy wizualizacji niestandardowych lub wybieraj spośród ponad 100 wizualizacji opublikowanych przez użytkowników należących do społeczności.
  • Szybko znajduj odpowiedzi. Zadaj pytanie i pozwól usłudze Power BI wybrać odpowiednią dla Ciebie wizualizację.

Usługa Power BI umożliwia udostępnianie lekarzom interaktywnych danych, których mogą oni używać do oceniania własnej wydajności oraz profilów wykorzystania w odpowiednich działach.

Sebastien Landry, Director of Medical Affairs, Hôpital Monfort

Publikuj i udostępniaj

  • Wspieraj podejmowanie decyzji na podstawie danych w obrębie organizacji.
  • Szybko wdróż swój zespół do pracy dzięki możliwościom integracji z produktami Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint, Microsoft Excel, Microsoft Teams i innymi znajomymi narzędziami.
  • Współpracuj nad raportami i udostępniaj szczegółowe informacje użytkownikom w całej organizacji.
  • Kilkoma kliknięciami rozsyłaj szczegółowe informacje na dowolne urządzenia oraz zarządzaj dostępem użytkowników i zabezpieczeniami z jednego miejsca.

Wcześniej trzeba było naprawdę zastanowić się dwa razy przed zamówieniem raportu niestandardowego. Teraz jeśli masz pytanie, usługa Power BI pomoże Ci znaleźć odpowiedź. Między Tobą a analizą, którą chcesz przeprowadzić, nie ma już żadnych barier.

Alessandra Gilberti, Business Intelligence Manager, ABB Italy

Eksploruj inne zasoby

Poznaj podstawy usługi Power BI z seminarium internetowego Getting Started with Power BI (Wprowadzenie do usługi Power BI).

Opowiadaj historie stojące za danymi dzięki przewodnikowi DIY Guide to Dazzling Data (Przewodnik „zrób to sam” po uzyskiwaniu olśniewających danych).

Get more from your data—Zero to Beautiful: 6 Ways Companies Can Illustrate Data Using Power BI (Wydobądź więcej ze swoich danych — Od zera do doskonałości: 6 sposobów ilustrowania danych firmowych za pomocą usługi Power BI).

Learn from real-world examples—Zero to Beautiful: Data Visualization in Action (Ucz się na przykładach z życia — Od zera do doskonałości: wizualizacja danych w działaniu).

Pobierz Power BI Desktop, aby rozpocząć

Połącz się ze swoimi danymi i utwórz pierwszą wizualizację zaledwie paroma kliknięciami.