Uzyskuj i udostępniaj szczegółowe informacje w ciągu minut

Korzystając z usługi Power BI, twórz interaktywne wizualizacje na podstawie wielu źródeł danych i udostępniaj ważne szczegółowe informacje biznesowe w swojej organizacji.

POBIERZ BEZPŁATNIE  Obejrzyj pokaz 

Jeśli jesteś analitykiem: udostępniaj całej organizacji szczegółowe informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym

Łącz, przygotowuj i modeluj

Łącz się z danymi i przekształcaj je za pomocą zaawansowanych funkcji przygotowywania danych.

Wizualizuj

Twórz interaktywne wizualizacje danych i docieraj do ważnych szczegółowych informacji.

Publikuj i udostępniaj

Publikuj pulpity nawigacyjne i udostępniaj szczegółowe informacje, aby ułatwić podejmowanie przemyślanych akcji w całej organizacji.

Usługa Power BI i program Excel lepiej działają razem

Używaj usługi Power BI i programu Excel razem, aby łatwo zbierać, kształtować, analizować i eksplorować kluczowe dane biznesowe na nowe sposoby – i w krótszym czasie.

Dowiedz się więcej 

Łączenie się z danymi i ich przygotowywanie

  • Łącz się bezpośrednio ze źródłami danych, w tym przesyłającymi dane w czasie rzeczywistym i strumieniowo, bez względu na to, gdzie są. Dzięki ponad 500 konektorom możesz uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w chmurze i lokalnie.
  • Wykorzystując zaledwie ułamek wymaganych wcześniej pieniędzy i czasu oraz mając nawet niewielkie doświadczenie, łącz, przekształcaj i porządkuj ogromne ilości danych za pomocą dodatku Power Query. Dowiedz się więcej
  • Uprość modelowanie danych, przygotowując dane raz, a następnie używając ich w wielu modelach. Korzystaj z interfejsu analizy obsługiwanego myszą i automatycznego tworzenia modeli.

Pulpity nawigacyjne Power BI umożliwiają korzystanie ze zunifikowanego źródła informacji łatwych do analizowania i zrozumienia.

Sara Goulartt, Sustainability Deputy Director, EDP

Wizualizuj swoje dane

  • Szybko uzyskuj szczegółowe informacje dzięki wizualizacjom wspieranym przez sztuczną inteligencję, które są automatycznie tworzone dla Twojego modelu danych.
  • Korzystaj z nieograniczonych możliwości wizualizowania danych za pośrednictwem otwartej platformy wizualizacji niestandardowych lub wybieraj spośród ponad 100 wizualizacji opublikowanych przez użytkowników należących do społeczności.
  • Szybko znajduj odpowiedzi. Zadaj pytanie i pozwól usłudze Power BI wybrać odpowiednią dla Ciebie wizualizację.

W ramach Power BI łączymy źródła danych finansowych, klinicznych i innych, dzięki czemu nie musimy śledzić anomalii w różnych raportach. Od razu mamy przed oczami szerszy obraz i możemy szybciej podejmować decyzje.

Kate Forbes, Vice President of Insights and Analytics, Novant Health

Publikuj i udostępniaj

  • Wspieraj podejmowanie decyzji na podstawie danych w obrębie organizacji.
  • Szybko wdróż swój zespół do pracy dzięki możliwościom integracji z produktami Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint, Microsoft Excel, Microsoft Teams i innymi znajomymi narzędziami.
  • Współpracuj nad raportami i udostępniaj szczegółowe informacje użytkownikom w całej organizacji.
  • Kilkoma kliknięciami rozsyłaj szczegółowe informacje na dowolne urządzenia oraz zarządzaj dostępem użytkowników i zabezpieczeniami z jednego miejsca.

Gdy wdrożyliśmy Microsoft 365, natychmiast okazało się, że Power BI zapewnia szereg możliwości przetwarzania i wykorzystania danych w ramach narzędzi, z których nasi pracownicy już korzystają.

Mike Abram, Chief Information Officer, Information Systems, Westinghouse Electric Company

Eksploruj inne zasoby

Poznaj podstawy usługi Power BI z seminarium internetowego Getting Started with Power BI (Wprowadzenie do usługi Power BI).

Opowiadaj historie stojące za danymi dzięki przewodnikowi DIY Guide to Dazzling Data (Przewodnik „zrób to sam” po uzyskiwaniu olśniewających danych).

Get more from your data—Zero to Beautiful: 6 Ways Companies Can Illustrate Data Using Power BI (Wydobądź więcej ze swoich danych — Od zera do doskonałości: 6 sposobów ilustrowania danych firmowych za pomocą usługi Power BI).

Learn from real-world examples—Zero to Beautiful: Data Visualization in Action (Ucz się na przykładach z życia — Od zera do doskonałości: wizualizacja danych w działaniu).

Pobierz Power BI Desktop, aby rozpocząć

Połącz się ze swoimi danymi i utwórz pierwszą wizualizację zaledwie paroma kliknięciami.