Tworzenie raportów i monitorowanie danych z dowolnego źródła

Niezależnie od tego, czy pracujesz mobilnie, czy musisz utworzyć zaawansowane, interaktywne raporty, usługa Power BI oferuje Ci narzędzia, których potrzebujesz. Zawsze i wszędzie miej dostęp do swoich danych dzięki naszemu pakietowi aplikacji.

Uzyskaj pełny obraz swoich danych firmowych w czasie pracy mobilnej bez odrywania palców od ekranu. Szybko łącz się z danymi, kształtuj je, wizualizuj i udostępniaj szczegółowe informacje za pośrednictwem usługi Power BI.

Microsoft Power BI Desktop

W programie Power BI Desktop możesz wizualnie eksplorować dane na kanwie w dowolny sposób, korzystając z metody przeciągnij i upuść, szerokiej gamy nowoczesnych wizualizacji i prostego w użyciu środowiska tworzenia raportów.

Microsoft Power BI Mobile

Uzyskuj dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu. Te natywne aplikacje udostępniają dynamiczny, interaktywny, mobilny dostęp do ważnych informacji firmowych.

Lokalna brama danych firmy Microsoft

Lokalne bramy danych umożliwiają łączenie się z lokalnymi źródłami danych bez konieczności przenoszenia informacji, dzięki czemu dane są zawsze aktualne.

Microsoft Power BI Publisher dla programu Excel

Za pomocą kilku kliknięć zapisuj migawki ważnych tabel przestawnych, wykresów, zakresów komórek itp. ze wszystkich arkuszy kalkulacyjnych programu Excel na internetowym pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI.

On-premises reporting with Power BI Report Server

Deploy and distribute interactive Power BI reports—and traditional paginated reports—within the boundaries of your organization’s firewall.