Pobierz narzędzia i aplikacje usługi Power BI

Bez względu na to, czy pracujesz mobilnie, czy chcesz tworzyć rozbudowane, interaktywne raporty, pobierz narzędzia potrzebne do tworzenia raportów i zapewnienia dostępu do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Uzyskaj pełny obraz swoich danych firmowych w czasie pracy mobilnej bez odrywania palców od ekranu. Szybko łącz się z danymi, kształtuj je, wizualizuj i udostępniaj szczegółowe informacje za pośrednictwem usługi Power BI.

Microsoft Power BI Desktop

W programie Power BI Desktop możesz wizualnie eksplorować dane na kanwie w dowolny sposób, korzystając z metody przeciągnij i upuść, szerokiej gamy nowoczesnych wizualizacji i prostego w użyciu środowiska tworzenia raportów.

Microsoft Power BI Mobile

Uzyskuj dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu. Te natywne aplikacje udostępniają dynamiczny, interaktywny, mobilny dostęp do ważnych informacji firmowych.

Lokalna brama danych Microsoft

Zachowaj aktualność pulpitów nawigacyjnych i raportów, łącząc się z lokalnymi źródłami danych – bez konieczności przenoszenia danych.

Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI

Wdrażaj i dystrybuuj interaktywne raporty usługi Power BI – oraz tradycyjne raporty z podziałem na strony – w granicach zapory Twojej organizacji.

Kreator raportów usługi Microsoft Power BI

Twórz raporty precyzyjnie sformatowane na poziomie pikseli na potrzeby drukowania lub dystrybucji elektronicznej za pomocą dobrze znanego środowiska, którego używają tysiące autorów raportów.