Otwórz program Excel i korzystaj z dodatku Power BI Publisher dla programu Excel

Po otwarciu programu Excel znajdź przycisk Przypnij wybrany zakres na karcie wstążki usługi Power BI, aby rozpocząć przypinanie danych do pulpitu nawigacyjnego.

Potrzebujesz więcej informacji na temat dodatku Power BI Publisher dla programu Excel?