WARUNKI I POSTANOWIENIA PRZEDŁUŻONEJ WERSJI PRÓBNEJ USŁUGI POWER BI PRO

  • Ogólne przeznaczenie: oferta bezpłatnego, przedłużonego, 12-miesięcznego okresu próbnego usługi Power BI Pro („Oferta”) jest dostępna dla dotychczasowych zakwalifikowanych użytkowników bezpłatnej usługi Power BI w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w usłudze, które zaczną obowiązywać 1 czerwca i które dotyczą możliwości dystrybuowania i odbierania zawartości. Kwalifikujący się użytkownicy otrzymają Ofertę zaczynającą się 1 czerwca 2017 r. i kończącą się 31 maja 2018 r.
  • Kwalifikowanie się: do Oferty kwalifikują się użytkownicy, którzy zarejestrowali się w bezpłatnej usłudze Power BI w dniu 2 maja 2017 r. lub wcześniej i zalogowali się do usługi co najmniej raz między 2 maja 2016 r. i 2 maja 2017 r.
  • Wykluczenia: do Oferty nie kwalifikują się użytkownicy usługi Power BI Pro i usługi Power BI Pro w wersji próbnej.
  • Termin: Oferta rozpocznie się 1 czerwca 2017 r. i zakończy 31 maja 2018 r. Akceptacja może nastąpić w dowolnym momencie w trakcie 12-miesięcznego okresu, z tym że Oferta zostanie zakończona 31 maja 2018 r. dla wszystkich użytkowników bez względu na czas zaakceptowania Oferty.