AXPulse - Human Resources Dashboard

Human Resources Dashboard lets HR managers and executives track worker benefits, hiring metrics, and more, all in a one place using Microsoft Power BI.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
The dashboard uses the human resource data from sources like Microsoft Excel, any ERP or human resource application to present it on a Power BI dashboard. User can get insights into the data by drilling down on region or department level to get information like worker head count, salary disbursed, benefits etc. Further, the user can select an specific employee from a list of employees to drill down to the performance, training and development statistics for the employee.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem