Collectiv - HR Analytics

The HR analysis dashboard by Collectiv brings widely used HR metrics, reports, and insights to your human resources team's fingertips.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

One of the keys to achieving success with your talent is to be more data-centric. 

The HR Analysis dashboard by Collectiv enables HR professionals to make better decisions to recruit, manage, and retain employees which ultimately improves ROI and increases employee productivity and satisfaction.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem