Collectiv - Retail Analysis Dashboard

The retail analysis dashboard by Collectiv brings widely used retail metrics, reports and insights to your CXO's finger tips.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

One of the keys to achieving retail success is to be more data centric. Relying on retail analytics and hard data rather than guesswork enables you to make smarter decisions toward higher profits and better customer satisfaction. 

The Retail Analysis dashboard by Collectiv brings together many common retail metrics, beautifully presented in Power BI underpinned by a robust, extensible and flexible data model. These include sales by store, by region, by product category. Instantly see how you are tracking over time and against plan. Drill from regional results through to individual stores. See your sales by square foot, by headcount and analyze your margins and same store comparison.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem