Data Bear - Payables Analysis Solution

In business, cash flow is king. Our Payables Analysis Solution provides rapid insight into your accounts payable. Other than offering a historic visualization of payments by groups, vendors and currency, our solution indicates the overdue amounts by aging groups, vendors and currencies. Manage your cash flow better by staying in the know with your Accounts Payable.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
The ability to know what to do and when to do it depends on information.

Better information means better informed decisions.  Access to accurate real time financial information allows you to make decisions when you need to make them.  Running a business without a real-time interactive dashboard is like trying to fly a plane at night without instruments.  

Smart business owners run lean, highly profitable businesses because they have access their vital financial information in an easily digestible format.  Having the ability to analyse your businesses financial performance from many angles, whenever you need to, at a glance, means you gain time, reduce stress and add profit. 

The Data Bear Payables Analysis solution allows you to analyse your purchases from almost any angle, allowing you to drill down into the information that matters.

  • Spot trends
  • Identify outliers and analyze profitability whilst drilling down into the underlying details
  • Keep your finger on the pulse of your business with our Overview Dashboard 
  • Monitor and track your purchases and know your data's story 

We have designed the Payables Analysis Solution to help you dramatically reduce the time it takes to access your vital data, significantly reduce the stress you feel when you don’t know what’s happening in your business and identifiably increase your profits. 

Through our custom apps, connecting your data to your solution has never been easier. To see many more of our solutions, visit www.databear.com/solutions

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem