KAISPE LLC - Agriculture Remote Monitoring Dashboard

Agricultural Remote Monitoring Dashboard

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Get insights into IoT device data installed in a farm field to remotely monitor the crops. Comprehensive view of different key measurements like soil moisture, air temperature, weather forecast etc. Farmers can get insights like when and how much
irrigation is required for the crops which helps them save water resources and results in higher crops growth.

The dashboard gets the telemetry data through SaaS based Microsoft Azure IoT Central application and apply data modelling to present useful device information, KPIs and other helpful insights .

Tailor the dashboard to include the insights you need as per your requirements . You can connect it with other sources of telemetry
information by using the default connection sources available in Power BI. Add reports and visuals to get more information that
helps you make right decision about irrigation.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem