KAISPE LLC - Air Compressor Remote Monitoring Dashboard

The dashboard provides insights into industrial air compressor performance and health.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Get insights into IoT device data installed on an industrial air compressor to remotely monitor these expensive assets.Comprehensive view of different key measurements like inlet pressure, oil level, motor power, air temperature, free air delivery etc. The dashboard helps asset managers and support staff to easily track the air compressor location and other key performance information to help them reducing the downtime in production.

The dashboard gets the telemetry data through Azure Stream Analytics and Azure CosmosDB and apply data modelling to present useful device information, KPIs and other helpful insights .

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem