MANAGILITY - Power BI Wine Review Analytics

The Managility Wine Review Analytics Power BI templates enables organisations with high volume review data sets to run comprehensive text and sentiment analyses as well as a variety of other relevant factors.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
The Managility Wine Review Analytics Power BI templates enables organisations with high volume review data sets to run comprehensive analyses on text and sentiment as well as a variety of other relevant factors. 

In addition to key phrase and sentiment processing, the template also includes options to dynamically add web content using search APIs for example pictures related to the review as well as custom web links e.g. to purchase directly from the report.   

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem