Manga Solutions - Azure Usage Lite

Manga Solutions have developed a solution template for analyzing your Azure billing and usage data using Power BI. Its quick and easy to setup, and does not require any additional components or services.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo

Azure Usage Lite

This Power BI report presents high-level analysis with deep drill-down capability on your Azure billing and usage data. No other services or tools are required beyond Power BI Desktop. Several good solutions fill this need for Azure Enterprise customers - but this solution is aimed at non-Enterprise customers who are struggle to understand their Azure billing and usage data.  Contact us to get a deeper understanding of your Azure costs.

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem