MCA Connect - Bill of Materials (BOM) Analysis Dashboard

DataCONNECT, built for speed, is the only Dynamics data warehousing solution that enables both detailed drill-down capabilities and almost instant enterprise insight.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

MCA Connect’s Bill of Materials (BOM) Analysis Dashboard supports Management and Engineering Teams in improving their understanding of complex BOMs. By visualizing the organization’s BOM and Production Order data, the BOM Dashboard provides insights and analysis into common manufacturing challenges. MCA Connect empowers organizations with visual BOM Decomposition, Product to Material network analysis, locations of ‘where used’ items across multiple BOMs, and Production Order cost insights.


Our BOM Analysis Dashboard is built using our DataCONNECT data warehousing solution, which consolidates data from Microsoft Dynamics 365 to give you “one version of the truth”, fueling your organization with fast, accurate information and giving you the power to predict, adapt and shape operations. Though it is pre-built for Microsoft Dynamics 365, you can easily integrate it into any environment and access it from any device to enable both detailed capabilities and insight. 


Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem