SolidQ - SolidQ TSQL Query Analytics

SolidQ T-SQL Query Analytics uses the strengths of Power BI in data visualization to easily show the impact of the queries in your SQL Server databases. SolidQ T-SQL Query Analytics is a tool built for DBAs that will show the behavior of each of the queries processed in your server, which will allow you to focus your optimization efforts on what really matters.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

Solidq T-SQL Query Analytics uses the strengths of Power BI in data visualization to easily show the impact of the queries in your SQL Server databases.  SolidQ T-SQL Query Analytics is a tool built for DBAs that will show the behavior of each of the queries processed in your server, which will allow you to focus your optimization efforts on what really matters.


The optimization efforts of DBAs tend to focus on getting the biggest benefit with the least possible changes.  By using a very intuitive Power BI Dashboard, you will be able to put in context and compare your queries, adjusting different measures such as time-dimensión, servers, databases, users and type of operations.   This tool will alow you to see query bahaviors over time, allowing you to determine when a given query started to degrade performance.Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem